Rüyada “Rüyada Saç Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Saç Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Çok rüya görmek ya da kötü rüyalar görmek bireyleri gördüğü rüyalara bağlı olarak gün boyu hatta günlerce etkisi altına almaktadır. Rüya görmenin bilimsel ve dini olarak birçok açıklaması mevcuttur. Neden rüya gördüğümüzü anlayabilmek için ilk önce uykunun ne olduğunu irdelememiz gerekmektedir. Uyku yalnızca insanlara özgü bir davranış değildir aynı zamanda hayvanlarda da uyku görülür. Uyku canlı yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Uyku henüz tüm yönleriyle çözülebilmiş değil ancak uyku esnasında nelerin gerçekleştiği herkes tarafından bilinmektedir. Uyku esnasında; vücut birçok fonksiyonunu durdurur ya da çoğu fonksiyonu azaltır. Rüya ise bilincin bireylerden bağımsız olarak uyku esnasında çalışması durumunda gerçekleşir. İnsanlar neden rüya görür? Kısaca açıklayacak olursak;

 • Rüya görmenin bilinen en büyük nedeni; gündelik hayatımızda ya da hayat boyu yaşadığımız ve bizi derinden etkileyen olayların uyku halindeki bireye bilinç tarafından yeniden yorumlanarak sunulmasıdır.

Bilimsel olarak rüya görmek kısaca bu şeklide tanımlanabilir. Peki, rüyaların bir anlamı yok mudur? Derseniz, elbette vardır. Rüyalar eski zamanlardan beri anlaşılmaya çalışılan gizemli bir olaydır. İslam dininde rüyalar söyle açıklanır;

 • Allah (C.C) tarafından gökteki melekler vasıtasıyla kişilere geçmiş ya da geleceği hakkında müjdeler veren ilahi bir durumdur.

Bu şekilde tanımlanan rüyaların yorumları ise insanlara hayatlarında alacakları kararlar hakkında rüyanın çeşitlerine göre çeşitli ipuçları vermektedir.

Rüyada Saçını Uzun Görmek

Rüyada saçını uzun ve güzel görmek, hakkında birçok rüya tabiri yapılabilir. Ancak genel olarak rüyada saçını uzun ve güzel gören kişiler için yapılan yorumlar şu şekildedir;

 • Rüyada saçını uzun görmek, rüyayı gören kişi için hayır demektir. Rüyasında saçlarını uzun ve güzel görenler genel olarak yaşamları bereketli olacağına ve uzun bir hayat süreceklerine işarettir.
 • Bir başka yorum ise; kişinin işinde sağlayacağı başarı, hayırlı bir kısmetle karşılaşacağı gibi anlamlara gelmektedir.
 • Rüyada Saçını Uzun Görmenin Olumsuz Yorumu: Hayatınızda başarılı ve huzurlu olabilmek için daha fazla gayret sarf etmeniz gerektiğine işaret edebilir.

Rüyada saçlarını uzun gören kişiler için yapılan yorumlar bu şekildedir. Rüyada saçlarını bu şekilde gören kimseler için hayatlarında başarı ve refahın kısa süre içerisinde geleceği de rivayet edilmektedir.

Rüyada Saç Yolmak

Rüyalar kimi zaman bizlere kötüymüş gibi izlenimler verseler bile aslında bu tür rüyaların gayet olumlu yorumları olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle rüyada saçlarını yolduğunu görmek ya da rüyada saç yolmak için yapılan yorumlar; güçlü ve tutkulu bir şekilde işinize sarılarak başarılı olacağınıza ve gerek iş çevrenizde gerekse aile çevrenizde bu başarılar sayesinde çok büyük saygınlık kazanacağınıza işaret etmektedir. Ancak bu rüyanın olumsuz yorumu da vardır. Bu olumsuz yorum ise şu şekildedir;

 • Rüyada saç yolmak, uzun sürede elde ettiğiniz maddi kazançların bir kısmının azalmasına, özel hayatınızda karşılaşacağınız birtakım zorluklara ve kötü şansın çok yakında kapınızı çalacağına işaret eder.

Ancak unutmamalısınız ki güçlü ve kararlı davranırsanız bu rüyanın olumlu etkileriyle karşılaşmanız mümkündür.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Saç Boyamak neye işarettir? İslami Kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz. 

Rüyada Saçların Dökülmesi

Rüyada saçların azalması yada rüyada saçların dökülmesi, rüyayı gören kişinin çeşitli zorluklarla karşılaşabileceği olarak yorumlanır. Gündelik hayatınızda, yaptığınız iş çevresinde, aile ya da arkadaşlar arasında saygınlığınızın azalacağına, yaptığınız veya çalıştığınız bir projede başarısızlığa uğrayarak çoğu çevrede küçük düşeceğinize ve alınan yanlış kararların hayatınızda büyük sorunlara yol açacağına işaret etmektedir. Rüyada saçların dökülme ya da rüyada saçlarını azalmış bir şekilde gören bireyler bu tip kötü durumlarla karşılaşmaya hazır olmaları gerekmektedir. Bir başka yoruma göre ise kısa sürede zenginleşmiş ve oldukça büyük serveti olanlar için fakirleşmenin veya servetinin büyük bir kısmını kaybetmenin kapıda olduğu rivayet edilmektedir.

Rüyada Başkasının Saçının Uzadığını Görmek

Kendi saçını uzun ve güzel gören kişiler için yapılan rüya tabiri o kişinin; iş hayatında ya da eğitiminde büyük başarılar sağlayacağına, dünyevi ve maddi anlamda büyük kazançlar sağlayarak huzura ve servete sahip olacağına ve çevresinde çok büyük saygınlıklar kazanacağına dair işaret olarak algılanmaktadır. Rüyada başkasının saçının uzadığını görmek için yapılan yorumlar sizin için olduğu kadar saçlarını uzayan kişi hakkında da çeşitli bazı müjdelerin habercisidir. Bu müjdeler;

 • Rüyada görülen kişinin maddi kazancında artış olacağına
 • Bolluk ve bereket içinde yeni bir döneme adım atacağına
 • Özel hayatında güzel ve hayırlı bazı gelişmelerin yaşanacağına işarettir

Rüyada görülen kişinin yanı sıra rüyayı gören kişi için de aynı yorumları yapmak mümkündür. Eğer tanımadığınız bir kişinin rüyanızda saçlarının uzadığını görüyorsanız muhtemelen bu müjdeler sizin içindir ancak tanıdığınız bir kişiyi gördüyseniz sizin için hayırlı günlerin geleceği gibi rüyada görülen kişi içinde güzel ve bereketli günlerin gelmesi an meselesidir.

Rüyada Erkeğin Saçının Uzaması

Rüyalar kadınlara göre ya da erkeklere göre farklılıklar gösterebileceği gibi rüyada görülen çeşitli imgelerinde yorumlarda çok büyük değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Özellikle kadınların rüyada saçlarının uzadığını görmesi maddi kazanç ve dünyevi refah olarak kısaca yorumlandığı gibi erkeklerde bu durum biraz daha farklıdır. Rüyada erkeğin saçının uzamasının anlamı;

 • Kısa süre içinde yeni ve özel bir kişiyle tanışacağına
 • Uzun süredir beklediği kısmetiyle karşılaşabileceğine
 • Hayatına giren bu yeni kişi sayesinde başarılı ve iyi kararlar alacağına
 • Geçmişte yaptığı yanlışların farkına vararak geleceğini bu kişi sayesinde doğru ikame edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada saçlarının uzadığını gören erkek için yapılan yorum genellikle hayatına yeni ve kişiye yön verecek birinin gireceği şeklinde yorumlanır. Ancak bu süre zarfında alacağı kararlar radikal ve zorlayıcı nitelikte olabilir o yüzden rüyayı gören kişinin temkinli davranmasında yarar vardır.

Bebeğin Saçını görmenin tabiri için, Rüyada Bebeğin Saçını Görmek neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Saç Taramak

Rüyada saç görmek genellikle iyi ve güzel yorumlanır. Rüyada saç ve saçlarla ilgili birtakım olguların görülmesi ise yine olumludur ancak bazı durumlarda olumsuz yorumlarda yapılabilmektedir. Rüyada saç taramak, kişinin hayatında oluşacak olumlu ya da olumsuz durumların ne olduğundan ziyade rüyayı gören kişinin, karakteri hakkında bir takım ip uçları vermektedir. Rüyayı gören kişinin kişisel özellikleri genel itibariyle şu şekildedir;

 • Yumak ve ağır başlı olduğuna
 • İyi yetişmiş, ahlak sahibi ve duyarlı bir kimse olduğuna
 • Sorumluklarını önemseyen, terbiyeli ve eğlenceli kimseler oldukları rivayet edilmektedir.

Bu tip karaktere sahip olmayan kişiler için ise yorumu; daha fazla sorumluk alması gerektikleri, özel hayatlarında kalp kırmamaya ve sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmeleri gerektikleri şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyalar bize birçok konu hakkında anlamasak bile önemli bilgiler vermektedirler. Doğru yorumlanan rüyalar sayesinde kişiler özellikle gelecek hakkında daha sağlam kararlar verebilmektedirler.

Rüyada Saç Görmek Diyanete Göre Anlamı

Rüyalar dini olarak bizlere birçok işaret vermektedir. Bu yüzden rüya yorumları içinde dini kaynaklardan yararlanmak isteyen birçok insan gördükleri rüyaların yorumlarını sağlam kaynaklardan araştırmaktadır. Rüyada saç görmek diyanet işlerinin yorumuna göre; kişinin dünyada maddi olarak birçok kazanç sağlayacağı, uzun ve bereketli ömür süreceği, bulunduğu konumdan daha yüksek bir konuma ulaşarak saygınlığının artacağı gibi güzel ve hayırlı birtakım durumları işaret etmektedir. Ancak rüyada görülen her saç bu tarz olumlu yorumlara sahip olmaya bilir. Rüyada saç görmenin olumsuz anlamları da olabilir. Bunlar;

 • Saçını başka bir saçla ördüğünü gören kişiler için; mallarının azalacağı ve eğer bir servete sahipse fakirleşeceği anlamına gelmektedir.
 • Bir diğer yorum ise rüyada saç ve sakallarının döküldüğünü gören kimselerin borçlarının artacağına, buhrana düşeceklerine rivayet edilir.

Rüyada Saç Renginin Değiştiğini Görmek

Rüyalar insanoğlunun henüz tam olarak kavrayamadığı birtakım olgulardır. Bilimsel olarak gündelik hayatta yaşanan; acı tatlı hatıralar, kavgalar, kimi zaman aşk vb. yoğun duyguların kişinin uyku haline geçtiğinde bilinçaltı tarafından ona yeniden farklı şekillerde yorumlanması olarak karşımıza çıkar. Ancak ‘’rüyalar bu kadar basit midir?’’ Derseniz, elbette bunun yanıtı hayırdır. Hemen hemen her dinde rüyalar ilahi bir sembol olarak kişinin hayatını etkilediği düşünülmektedir. İşte rüyada saç renginin değiştiğini görmek ya da rüyada saç görmek bahsedilen bu sembollerden yalnızca birdir. Rüyada saç görmenin yorumu ise şu şekilde özetlenebilir;

 • Rüyayı gören kişinin tüm yaşamını etkileyecek bazı kararlar almasına
 • Oldukça radikal ve büyük değişimler yaşamasına
 • Kişinin hayatında yaşanan bu değişimler sadece onu değil yakın çevresini de etkileyeceğine işaret etmektedir

Rüyada saç rengini farklı görmenin yanı sıra rüyada görülen renklerinde oldukça büyük anlamları olabilmektedir. Örneğin;

 • Rüyada Saç Rengini Yeşil Görmek: Yeşil renk normalde rüyalarda görüldüğünde olumlu ve hayırlı anlamlar taşırken rüyada saçların yeşil görülmesi olumsuz anlamlar taşımaktadır.
 • Rüyada Saç Rengini Mavi Görmek: Mavi rengi yine rüyada görüldüğünde yakın zamanda alınacak bir müjdeye veya iyi bir habere işarettir. Saç renginin mavi görülmesi ise rüyanın olumlu anlamlar taşıdığını işaret eder. Aynı şekilde rüyada kırmızı veya siyah olarak görülen saçlarda rüyayı gören kişi için olumlu yorumlanmaktadır.
 • Rüyada Saç Rengini Sarı Görmek: Rüyasında saç renginin değiştiğini gören kişiler önemli değişiklikler yaşayacağı ileri sürülür. Ancak bu renk eğer sarı ise olumsuz anlamlar taşımaktadır.
Kıvırcık Saç tabiri için, Rüyada Kıvırcık Saç Görmek neye işarettir? Yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Saçlarını Lüle Görmek

Rüyada saçların lüle görülmesinin birçok anlamı vardır. Bu anlamlar genel olarak olumsuz bir şekilde yorumlanmaktadır. Ancak bu olumsuz yorumların yanında olumlu olabilecek yorumlarda vardır. Rüyada saçları lüle görmenin olumlu anlamı şu şekildedir;

 • Rüyayı gören kişinin çalıştığı işte yükseleceğine
 • Yaptığı işi daha iyi yaparak dikkat çekeceğine
 • Uzun zamandır istenen ve hayali kurulan bazı hedeflerin gerçekleşeceğine
 • Bir işe verilen emeğinin karşılığının alınacağına işaret eder.

Rüyada saçları lüle görmenin olumsuz anlamı ise;

 • Kişinin zenginken birden bire fakirleşeceğine
 • Girmeyi düşündüğü işlerde başarısız olacağına
 • Çevresinden bazı kişilerce zarara uğratılacağına
 • Yakın akraba ya da arkadaşlarından kimseleri kaybedeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Saç Kesmek

Rüyada saç kesmek ya da rüyada saçlarınızın kopup elinize gelmesinin birçok anlamı olabilir ancak bu iki durumda taşıdığı olumsuz anlamlar nedeniyle rüyayı gören kişiler için uyarı niteliğindedir. Rüyada saç kesmek hakkında çeşitli durumlar olabilir ve bu durumlarda rüyanın yorumu da değişebilmektedir. Bu durumlardan ilki;

 • Rüyada Saç Kesmek: Rüyada saç kesmek olumsuz bir takım anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlar; iş ve özel yaşamınızda sıkıntılı ve zor günlerle karşılaşabileceğinizdir. Bununla birlikte bulunduğunuz konumu kaybedeceğiniz şeklinde de yorumlanabilir.
 • Rüyada Başkasının Sizin Saçınızı Kesmesi: Böyle bir rüya görmüşseniz eğer, dikkatli olmanızda fayda vardır. Rüyada saçları başkası tarafından kesilen kişi; haksız yere başkaları tarafından suçlanabileceği ve iftiraya uğrayabileceği şeklinde yorumlanırken. Aile hayatınızda kavgaların ve anlaşmazlıkların boy göstereceği de işaret edilmektedir.

Bunun yanı sıra alternatif olarak hayatınızda radikal ve köklü değişikliklere sebep olabilecek bazı kararlar almanız da bu rüyanın yorumları arasındadır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Fatıma dedi ki:

  Ben esimden bosandim. Ve ruyamda esimin benim calistigim is yerinde benimle beraber calisirken gordum. Elleri titriyordu. Ve kendimi esimin suan kaldigi evde gordum. Mutfaginda bardak kirilmis. Kirilan bardagi supurdugumu gordum. Tezgahin uzetrinde bir suru tabak bardak tencere gordum hepsi kopuklenmis ama durulanmamis. Ve esim ayriligimizdan dolayi beni sucluyordu. Ve uyandim sabah ezanlari okuniyordu

 2. Sevde dedi ki:

  Hayirli gunler, dun sabah saat 10h dan kisa bi ruya gordum ve hatirladiğim tek şey dişlerimin arasina kopmuş saçlarim giriyor ve bu beni çok rahatdiz ediyor guçlukle birer birer çekip koparmiya çalişiyorum ve çok uğraştiriyor .
  Bu ruyami yorumlaya bikirseniz çok sevinirim teşekur ederim