Rüya Tabirleri

Şimdiye kadar görülmüş tüm rüyaların tabirleri burada!

İslami kaynaklar esas alınarak rüyalar günlük güncel olarak yorumlanır, Türkiye’nin en büyük rüya tabirleri sitesi farkı ile rüyalarınız hayır ile anlam ve mana kazanır.

Rüya Tabirleri Hakkında!

Rüya, uyku halindeki görüş veya görülen şey demektir. Rüya, ne suretle vuku buluyor, kaç kısma ayrılır? Bu bir nevi idrak midir? Yoksa hayal ve evhamdan ibaret midir? Bu hususa dair hadis-i şerif kitaplarında ilm-i kelamda, psikolojide birçok tezler vardır.

Bunların hulasası şöyledir:

Rüya tabirleri hakkında, İbni Mâce’nin, Avf İbni Malik’ten rivayet ettiği bir hadis-i şerife nazaran üç kısımdır:

  • İnsanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hailevi, korkunç Rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılmak gibi. Bunlar esassız şeylerdir. İnsan böyle bir Rüya görünce Cenab-ı Hakk’a sığınmak ve bunu başkalarına hikaye etmemelidir.
  • İnsanın uyanıkken ehemmiyetle meşgul olduğu şeylere ait gördüğü Rüyalardır. Bunlar da birer kuruntu veya inhiraf-ı mizaç neticesi olduğundan esassız şeylerdir.
  • Nübüvvetin kırk altı cüz’ündün bir cüz-ü addolunan Rüyalardır. Bunlar taraf-ı İlâhiden birer beşaret (müjde) veya inzar (korkutma) mahiyetinde olup, bunları bir kısım melekler, ümmül kitaptan telakki ederek uyuyanların ruhlarına ilham ederler. (Camiüssağir şerhleri)

Birinci ve ikinci kısım Rüyalar, rüya tabirleri olarak bilinir ama, birer Rüyayı batıladır. Bunlara li-san-ı dinde “hulüm” denir. Cem-i: Ahlaktır. Bunlar karmakarışık şeyler olduğundan “adgasi ahlam” da denir. Adgas, yaşı kurusuna karışmış ot demetleri demektir. Üçüncü kısım Rüyalara ise birer “Rüyayı sadıka” denilir. Bu sadık Rüyalar, doğru sözlü, temiz yürekli nezih itikatlı kimselere pek nadirde olsa nasip olur. Ve bu halde bunlara “Rüyayı saliha” adı da verilir.

Resûl-i Ekrem aleyhisselatü vesselam Efendimize yirmi üç sene vahy-i İlahi nazil olmuş ve bu vahiy ilk altı ay zarfında lihikmetin Rüya-yı saliha suretiyle tecelli etmiştir, İşte bu itibar iledir ki, bu çeşit Rüyalar birer hakikate tercüman olarak ilm-i nübüvvetin kırkaltı cüz’ünden bir cüz sayılmıştır.

Nitekim bir hadis-i şerifte: (Er-Rüyâ-üssalihati cüz’ün min sittetin ve erbaine cüz’ünminen nübüvveti) buyrulmuştur.

Daha fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.
En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani