Rüya Melekleri Var Mıdır?

Rüya gördüren meleklerin varlığı, din alimlerinin yazdıkları kitaplarda da sıklıkla tartışılan ve imanlı kişiler tarafından sırları merak edilen bir konudur. Her insanın uykusunda her ne kadar hatırlamasa bile rüya gördüğü bilinmektedir. Hatta yoğun fiziksel ve zihinsel işlerde çalışmayan kişilerin ve özellikle çocukların uykuları sırasında bir gecede 4 ila 7 rüya gördükleri yapılan araştırmalarla sabittir. Peki insanların gerçek hayat ve geleceklerini gördükleri rüyalarla değerlendirebilmelerini sağlayan rüya melekleri var mıdır?

Rüya melekleri konusunda din alimlerin yaptığı köklü ve kapsamlı tartışmalara geçmeden önce rüyanın din açısından hangi konuma oturtulduğuna dikkat edilmelidir. Herkesin gördüğü rüyaların büyük bir kısmı, genellikle karmakarışık olarak nitelendirilen şeylerdir. Bu rüyaların bir kısmı, gün içinde yaşanan ve insanın bilinçli olarak hareket ettiği olayların rüyalara yansımasından meydana gelmektedir. Yine rüyalarda görülen olay ve simgelerin bir kısmı da kişinin daha önceden hiç görmediği, hakkında hiç düşünmediği ve hayal dahi kurmadığı şeylerden oluşmaktadır. İşte bu noktada kişiler bu tür rüyaların acaba rüya melekleri aracılığıyla mı insanlara gösterildiği konusunda birtakım şüpheler taşımaktadır. Ancak rüyaların üç gruba ayrılmasıyla bu konudaki soru işaretleri de ortadan kalkmaktadır.

Rüyaların Üç Grubu

İnsanların gördüğü rüyalar genel olarak üç farklı grup içine alınabilmektedir. Bu gruplar;

  • Rahmani gruba dahil olan rüyalar,
  • Nefsani gruba dahil olan rüyalar ve
  • Şeytani gruba dahil olan rüyalardan oluşmaktadır.

İlk olarak nefsani rüya, geçmişe dair hatıraların ya da kişinin arzu ve istek duyduğu her ne varsa rüyasında bunları görmesidir. Şeytani rüya ise şeytanın kişi üzerinde kurduğu telkinleri ya da vesveseleri ile görünen rüya türüdür. Rahmani rüyalar ise ya doğrudan doğruya Allah tarafından ya da rüya melekleri aracılığıyla insanın kalbine yansıtılan ve gaybi yani bilinmezden manalar taşıyan rüyalardır. Görüldüğü üzere rahmani rüyalar, kişiye özel bir amaç için gösterilen rüyalardan oluşmaktadır.

Rahmani rüyalar, din alimleri tarafından da sadık rüya veya salih rüya adlarıyla tanımlanmaktadır. Bu konunun detaylarına geçmeden önce rahmani rüyaların bilimsel literatürde ne şekilde tanımlandığına da dikkat etmek gerekir.

Rahmani Rüyalar ve Rüya Melekleri

Rahmani rüyalar ve bilinmezden mesaj getiren rüya melekleri her daim merak edilen bir konu olmuştur. İnsan psikolojisi ve rüya manaları üzerine uzun yıllar çalışmalar yapmış ünlü bilim insanı Sigmund Freud’un kurucusu olduğu “Psikanaliz okulu” rüyaları değerlendirirken Rahmani rüya grubuna dahil olan rüyaları ve nazarı dikkate almamaktadır. Bunlara göre rüyalar içimizden ve dışımızdan gelen etkilerden şekillenmektedir. Hayal bu etkilerin biçimlenmesini sağlamaktadır. Rüyalarımızda çok küçük yaşlarımızdan itibaren yaşadığımız veya tanık olduğumuz olayların izleri bulunmaktadır. “Çocuğun arzu edip de ulaşamadığı şeyleri gece rüyasında görmesi gibi, her insan rüyasında, tatmin olmamış isteklerini elde ettiğini görür. Dînî inançlar veya kültürel baskı sebebiyle şuur altına itilmiş istekler, rüyada su yüzüne çıkar.” denilmektedir.

Uyku esnasında görülen rüyaları şuuraltı yani bilinçdışıyla izah etmek bazı rüyalar için doğru olabilir. Fakat bütün rüyaları sadece iç ve dış etkilerin tesirinde meydana geliyor sanmak, İslami bakış açısına uygun değildir. Her rüyayı bu kategoriye almak doğru kabul edilmemektedir. Çünkü insanların gördüğü öyle rüyalar vardır ki bunlar bilinçaltından yansıyan bir görüntü olmayıp doğrudan insan üzerinde kalp gözüne aksettirilen görüntülerden oluşmaktadır.

Uyku halinde insanın duyguları istirahat halinde olmakla beraber, hayal uyanıkken olduğu gibi, yine faal durumdadır. Rahmani rüyalar, rüya melekleri vasıtasıyla insanlara gösterilmektedir. Bu sebeple bu tür rüyalarda görülen sembollerin ve işaretlerin tercüme edilmeleri gerekmektedir. Çünkü rüyalarda görülen olayların sembolik dilini bilmek, bilinmeze ilişkin birtakım sırları yakalayabilmeyi sağlayacaktır. 

Daha fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.
En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani