Rüyada “Rüyada Kuş Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Kuş Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Kuşu rüyada görmek çok farklı anlamlar içermekle birlikte; kuşun rengi, niteliği, nasıl görüldüğü, kuşun hareketleri ve davranışlarının her birinin farklı rüya anlamları içerdiğinden de bahsetmek gerekmektedir. Bu nedenle rüyada kuş görmek hem iyi hem de kötü anlamlara yorumlanabilirse de rüyasında kuş görenlerin rüyası daha çok iyiye ve hayırlıya yorumlanır. Kişinin tanımadığı bir kuşu rüyasında görmesi kişinin gelecek yaşamında güzel işler ve bol kazanç elde edilmesi olasıdır. Rüyada kuşun görülmesi zenginliğin, varlığın, rızkın ve bolluğun işareti olarak sayılır. Rüyasında kuş gören kişinin yakın zamanda hanesinde bolluk ve bereketin hâkim olacağı ifade edilir. İmamı Nablusi’ye (r.a) göre rüyada kuş görmek zenginlik ve makam sahibi olmaya delalettir. İmamı Nablusi (r.a) bu yorumunu makam sahibi olmak olarak da açıklar. Bu sayede rüya sahibinin makam ve derecesinin yükseleceği, bulunduğu hiyerarşide oldukça yükseleceği de ifade edilir.

Rüyada Büyük Bir Kuş Görmek

Rüyada büyük bir kuş görmek oldukça hayırlı bir rüya olarak ifade edilir. Câferi Sâdık’a göre (r.a) rüyasında büyük bir kuş gören kişi öğrenciyse istisnasız olarak eğitim hayatında çok başarılı olacak, ticaretle uğraşıyorsa da oldukça önemli işler yapıp bol kazanç elde edecektir. Aynı zamanda rüyada görülen büyük kuş çok mal sahibi olmanın yanında makam sahibi ve saygın bir kişilik haline gelmeye delalet olarak da açıklanabilir.

Rüyada Görülen Kuşun Evden Bir Şey Alıp Götürmesi

Rüyada görülen kuşun evden bir şey alıp götürmesi rüyada kuş görmekle alakalı nadir yapılan olumsuz rüya tabirlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyadaki kuşun evden bir şey götürmesi evde bulunan hastanın öleceği anlamına gelir. Evde hasta olmaması durumunda evdeki bir hastalık ya da sıkıntıya delalettir.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Kuş Yuvası Görmek neye işarettir? İslami Kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz. 

Rüyada Sevimli ve Güzel Bir Kuş Görmek

Rüyada sevimli ve güzel bir kuşun görülmesi haber olarak yorumlanırken, olumlu ve güzel bir haber olarak yorumlanabilir. Rüyasında gördüğü kuşun oldukça sevimli ve güzel olduğunu gören bir kimsenin yakın zamanda oldukça güzel bir haber alacağına inanılır. Bu rüya için rüyada beyaz kuş görmek anlamında bakan rüya yorumcuları bunu aydınlık ve ferahlık olarak yorumlarlar. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyada görülen kuşun beyaz ve sevimli olması, rüya sahibinin kuşu eline alıp sevmesinin uzun süredir beklenen hayırlı bir haber olarak yorumlanması gerektiğini söylerken; bekarlar için hayırlı kısmet, çalışanlar için de bol rızık olarak açıklanması gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda rüyasında kuş gören kişinin yakın zamanda sıkıntılarının bitmesi ve isminin güzel anlamda şöhret ve şan ile anılması da olasıdır.

Rüyada Korku Veren Ve Ürkütücü Bir Kuş Görmek

Rüyada görülen kuşun yukarıdaki yorumun tam tersi olarak ürkütücü ve korku veren bir kuş olması ise sıkıntı veren ve kötü bir haber olarak yorumlanır. Rüya alimleri bu tarz bir kuş gören kişinin kuşu kovsalar bile kötü bir haber almaktan kurtulamayacaklarını ve bu haberin bir süreliğine rüya sahibinin hayatında olumsuzluklar yaratacağını belirtirler.

Rüyada Kuşla Konuştuğunu Görmek

Rüyada kuşla konuşmak hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Genel anlamda iki farklı anlama gelmekle birlikte, rüyasında kuşla konuştuğunu gören kişinin ilk olarak yakın vadede büyük bir mutluluk yaşayacağına ve çok güzel bir haber alacağına inanılır. İmamı Nablusi (r.a) ise rüyada kuşla konuşmanın olgunluk anlamına geldiğini belirtir. Burada kişinin hayatında meydana gelebilecek olumsuz bir durumda büyük olgunluk göstereceği ve bu yönde çevresinden büyük takdir alacağı da ifade edilir. Aynı zamanda rüya sahibinin evli olması durumunda yaşanan bir olumsuzluktan ötürü kişinin eşini alttan alacağı da vurgulanır.

Rüyada Görülen Kuşun Ölmesi

Rüyada görülen kuşun ölmesi pek güzel ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyada kuş ölmesi görmek üzüntü ve sıkıntı anlamına gelmektedir. Özellikle kuşun rüya sahibinin elleri arasında ölmesi rüya sahibinin yaşayacağı olumsuz bir durumdan ya da alacağı kötü bir haberden ötürü derinden etkilenip sarsılacağı rivayet edilir. Rüya sahibinin iş hayatı için ise yapacağı ticaretin olumsuz sonuçlanacağı, elden bir miktar para ya da mal çıkacağı da rüyanın getireceği diğer sonuçlar olarak kabul edilir.

Rüyada Beyaz Kuş Görmek

Rüyada kuş görmek ile alakalı oldukça hayırlı ve güzel olarak kabul edilen rüyalardan biri de rüyada beyaz kuş görmek ile alakalı rüyalardır. Rüya sahibi için çok güzel ve hayırlı bir rüya olarak nitelendirilen rüyayla alakalı rüya sahibinin niteliği ne olursa olsun atılacağı bir işin olukça hayırlı bir şekilde sonuçlanacağı ifade edilir. Burada öğrencilerin girecekleri sınavlarda çok başarılı olması, bekarların yapacağı evliliklerin çok hayır getireceği, iş hayatı içinde olanların da yapacakları işlerde büyük muvaffakiyetler kazanacağı ifade edilir. İşsiz kimseler için rüyasında beyaz kuş görmekle alakalı ise çok yakın zamanda ulaşılacak oldukça güzel, hayırlı ve bol kazançlı bir işten söz etmek mümkündür.

Rüyada Kuş Ötmesi Görmek

Rüyada bir ya da birden fazla kuş ötmesi çok hayırlı bir rüya olarak kabul edilmeyeceği gibi olumsuz durum ve belaya da delalet edebilir. Câferi Sâdık’a (r.a) göre rüyada kuş ötmesi kargaşa ve karmaşıklık anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada kuş ötmesi toplumların yaşamı için de değerlendirilmektedir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda kuş ötmesinin; toplumlar için kötü olaylar yaşanarak toplumda kaos oluşması anlamına geleceğini belirtmiştir. Ayrıca çok sayıda kuşun bir yerde toplanarak susmadan ötmesi o yerde meydana gelecek önemli bir belanın habercisi olarak da kabul edilir. Burada ilgili yer veya toplumda bir ya da birkaç kişinin topluma fitne katarak birden çok kişiye zarar vereceğine de inanılır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre ise rüyada öten kuş ya da kuşların ses ve ötüşlerinin güzel olmasının ise hayırlı olacağı ifade edilerek rüya sahibinin gerek iş yaşamında gerekse de özel hayatında mutlu günlerin beklediği ifade edilir.

Rüyada Büyük Kuş Görmek

Rüyada büyük kuş görmek de bu konuda bahsedilebilecek hayırlı ve güzel rüyalardan biri olarak kabul edilir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyada büyük kuş görmek rüya sahibinin kalan yaşamında kendisini rahat ettirecek büyük bir para ya da büyük bir miras olarak değerlendirilebilir. Rüyada büyük kuş görmek ayrıca rüya sahibinin uzun bir süredir arzu ettiği bir dileği için sabrının karşılığını alacağı olarak da yorumlanabilir. Burada sabır olarak belirtilen noktalardan biri de kişinin bu süre içerisinde yaptığı başarılı ve soğukkanlı çalışmalardır.

Kuş Vurmak tabiri için, Rüyada Kuş Vurmak neye işarettir? Yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Eldeki Kuşun Uçtuğunu Görmek

Rüyasında eldeki kuşun uçtuğunu görmek rüya sahibinin hayatında yakın bir zaman sonra karşısına çıkacak önemli bir fırsatın kaçırılacağı olarak yorumlanır. Burada kaçırılacak fırsatla alakalı İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; kişinin içinde bulduğu yanlışların da oldukça etkisinin olduğu düşünülür. Bu yanlışlar dolayısıyla uzun bir süre uğraşarak kazandığı birikimini kaybetmesi ya da çok iyi anlaştığı, hayatında önemli bir yeri olan çok değerli bir insanı kaybedeceği anlamı da çıkarılabilir. Bu noktada belirtilmesi gereken son detay ise elde uçan kuşun geri dönmesi durumunda ise rüya için yapılan tüm olumsuz durumların sona ereceği ya da hiç yaşanmayacağıdır.

Rüyada Görülen Kuşun Vücuttan Bir Ya Da Birden Fazla Parça Koparması

Rüyada kuş görmekle alakalı olumsuz anlamda değerlendirilen rüyalardan biri de rüyada görülen kuşun vücuttan bir ya da birden fazla parça kopardığının görülmesidir.

Burada İmamı Nablusi (r.a) bu rüyayı gören kişinin dikkatli olmasını salık verirken özellikle rüyadan sonra bir süre yanında bulunan kişileri iyi seçmesi gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda rüyasında kuşun vücudundan parça kopardığını gören kişinin elinden mal ya da parasının zorla alınacağı, hayatında yer ve önem verdiği bir kişi tarafından önemli bir zarara uğrayabileceği de vurgulanır. Rüya sonucu Kişinin sıkıntı yaşayıp zarar görmesi muhtemeldir.

Rüyada Göçmen Kuş Görmek

İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyada göçmen kuş görmek rüya sahibinin hayatında yeni bir başlangıca adım atacağı anlamına gelmektedir. Bu başlangıcın birçok yönden belirtilebilmesi mümkündür. İbn-i Sirin (r.a) rüyasında göçmen kuş gören rüya sahibinin yeni bir iş kuracağı ve başarılı olacağını ifade ederken, rüya sahibinin bekar olması durumunda güzel bir ilişki sonunda evlilik müessesine girebileceğini müjdelemektedir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda ise göçmen kuş görmek yer ve mekân değişikliği olarak yorumlanır. Ek olarak kişinin ailesinden ayrılarak gurbete gitmesi, orada uzun bir süre kalması, gece çıkılan yolculuk anlamına da gelmektedir.

Rüyada Eve Bilinmeyen Bir kuşun Girmesi

Rüyada türü bilinmeyen bir kuş görmek ve bu kuşun eve girerek evde kalması Azrail (A.S) sembolü olarak değerlendirilir. Burada Câferi Sâdık (r.a) evden çıkacak bir hastayı işaret ederken; rüyayı toplum hayatı için yorumladığında bir şehir ya da ülkede bilinmeyen tür bir kuşun uçması o bölge halkı için bir salgın hastalık, bir bela ya da bir savaş olarak nitelendirilir.ir.

Rüyada Görülen Kuşun Etinin Yenmesi

Rüyada görülen kuşun etinin yenmesi kuşun cinsi ne olursa olsun oldukça güzel ve hayırlı bir rüya olarak değerlendirilir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyada kuş eti yiyen kimse kısa sürede bol bir rızık ve yüksek bir kazançla mükafatlandırılacaktır. Ayrıca kişinin geçimini helal, güzel ve hayırlı yollardan sağlayacağı ve bunun sonucunda oldukça önemli bir rızıkla mükafatlandırılacağı bu rüya için yapılan bir diğer yorum olarak göze çarpmaktadır. Kısa vadede ise özellikle içinde bulunulan senenin kalan bölümünün oldukça bolluk içinde geçeceğine inanılır.

Kuş Beslemek görmenin tabiri için, Rüyada Kuş Beslemek neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Kafasına Kuş Düştüğünü Görmek

Rüyada kafasına kuş düştüğünü görmek İmamı Gazali (r.a) yorumunda rüya sahibinin oldukça yakın bir zamanda bir kalabalık içine girmesi olarak değerlendirilir. İmamı Gazali (r.a) bunu hayırlı bir kısmet ve rızık olarak ifade ederken, rüya sahibinin geçiminin hayırlı ve güzel yollardan sağlanması da bu yönde belirtilebilir. Rüyasında üzerine kuş pislediğini gören kişinin ise dünya nimetlerinden faydalanacağı, kişinin dış görüntüsüyle toplum içinde saygınlık kazanacağı, yeni bir elbise ya da imaj sahibi olacağı düşünülür.

Rüyada Kuş Yavrusu Görmek

Rüyada görülen kuş yavrusu farklı şekillerde yorumlanan rüyalardan biridir. Câferi Sâdık (r.a) kuş yavrusunu çocuk ve evlat olarak nitelendirilirken, rüya sahibinin evli olması durumunda kişinin yakın zamanda evlat sahibi olabileceği belirtilir. Rüyada kuş yavrusu görmek olumsuz anlamda ise zina ya da günaha girilebilecek bir eylemi de işaret edebilir.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani