Rüyada “Rüyada Kız Çocuğu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Kız Çocuğu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Kız çocuğunu rüyada görmek genel anlamda güzelliklere yorulan, iyi ve hayırlı olarak nitelendirilen bir rüya olarak ifade edilir. Genellikle bol rızık, iş hayatında başarı ve bol kazanç olarak belirtilmekle beraber hasta olanlar için şifa anlamına geldiği de söylenebilir. Hamile kadınların rüyada kız çocuğu görmesi gerçekten bir kız evlat doğuracaklarına delalettir.

İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre ise kız çocuğu görmek dünya saadeti olarak adlandırılır.

Rüyada Bir Kız Çocuğu Sahibi Olduğunu Görmek

Rüya sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmeksizin rüyasında kız çocuğu olduğunu görmek oldukça hayra yorulan bir rüyadır. Rüyada kucağına alınan kız çocuğun güzelliği oranında dünya saadeti, eşle olan iyi ilişkiler, eve giren rızkın bolluğu elde edileceği düşünülür. Nimet ve bereket anlamına da gelen rüyada kız çocuğu görmek girişilecek işlerin hayırla sonuçlanacağı, uzun süredir arzu edilen ve beklenen şeylerin nihayete ereceği anlamına gelirken büyük bir müjdeye de işaret edilir.

Diyanet Yorumuna Göre Rüyada Kız Çocuğu Görülmesi

Diyanet rüya tabiri rüyada kız çocuğu görülmesini oldukça hayırlı bir rüya olarak yorumlarken, bunun hanedeki sevinç anlamına geleceğini belirtir. Diyanet tabirine göre rüya sahibinin rüyasında kız çocuğu görmesi onun sıkıntılarının tez zamanda sona ererek aydınlığa kavuşacağı şeklinde ifade edilir. Rüyada kız çocuğu görmek diyanet yorumu ayrıca rüyasında kız çocuğunun süt emdiğini gören kişinin hanesine hayır, bereket ve rızık yağacağı şeklinde de yapılmaktadır.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Küçük Kız Görmek neye işarettir? İslami Kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz. 

Rüyada Henüz Bebek Olan Bir Kız Çocuğu Görmek

Rüyada kıza çocuğu görmek ile alakalı rüyada yeni doğmuş bir kız çocuğu görmek rüyası en güzel ve en hayırlı rüyaların başında gelmektedir. Rüya tamamen hayırla yorumlanırken; rüya sahibinin kendisi ya da eşi hamileyse kız çocuk sahibi olacağı şeklinde yapılan açıklamalar oldukça fazladır. Câferi Sâdık (r.a) rüyasında henüz doğmuş kız çocuğu gören kimselerin hiç beklemediği bir yerden oldukça müjdeli bir haber alacağını ifade ederken; rüyayı oldukça müjdeli, hayırlı ve bereketli bir rüya olarak tanımlar.

Rüyada Çok Güzel Küçük Bir Kız Çocuğu Görmek

Rüyada çok güzel bir kız çocuğu görmek iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyasında kız çocuğu gören kişinin çok mutlu bir evlilik yaparak evlilik hayatının da oldukça hayırlı geçeceğini ifade etmektedir. Kişi bekarsa kısa bir süre içerisinde karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağı, evliyse de evliliğinin oldukça hayırlı geçeceği, sağlıklı ve güzel evlat sahibi olacağı belirtilmektedir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre ise rüyada güzel bir kız çocuğu görmek kişinin kalan ömrünün geçen ömründen çok daha huzurlu ve sağlıklı olacağının bir işareti olarak kabul edilir. Kısaca sağlık ve huzur dolu bir ömrü müjdelediğinden de bahsedilebilir.

Rüyada Ağlayan Bir Kız Çocuğu Görmek

Rüyada ağlayan kız çocuğu görmek yaşanmakta olan sıkıntıların geçmek üzere olduğunu müjdeleyen bir rüya olarak kabul edilir. İmamı Nablusi (r.a) bunu maddi bir refah olarak tanımlarken, maddi anlamda geçirilen zor günlerin geride kaldığını, sıkıntıların sona ererek güzel günlerin geleceği, rızık ve bolluk dolu bir geleceğe ulaşılacağını müjdeler.

Rüyada Kız Çocuğu Doğurduğunu Görmek

Rüyasında kız çocuğu doğurduğunu görmek diğer kız çocuğu görmek rüyalarının tersine gerçek hayatta bir erkek çocuk sahibi olacağı anlamına gelir. Burada rüyada kız çocuğu görmek ile, rüyada kız çocuğu doğurmak rüyalarının nicelik olarak birbirinden ayrılması gerekmektedir. Rüyasında kız çocuk bebeği gören kişinin gerçek hayatta da kız çocuk sahibi olacağı düşünülürken, rüyasında kız çocuk doğurduğunu gören kişinin ise eğer hamileyse erkek bebek sahibi olacağına inanılır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; kişi rüyasında doğum yaptığını çok net olarak hatırlarsa erkek çocuğu sahibi olacaktır.

Kız Çocuk tabiri için, Rüyada Kız Çocuk Görmek neye işarettir? Yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Bir Kız Çocuğu Evlat Edinmek

Kişinin rüyasında bir kız çocuğu evlat edindiği görmesi rüya sahibinin kendisine birçok iyilik yapacak, maddi ve manevi anlamda hayır getirecek bir kişiyle dost olacağı anlamına gelir.

Câferi Sâdık (r.a) bu kişinin rüya sahibinin çevresinde olabileceği gibi, daha önce hiç görmediği halde karşısına çıkabileceğini de ifade eder. Bazı alimler ise rüyada kız çocuğu evlat edinmek ile ilgili kişinin Allah tarafından mükafatlandırılacağını vurgularken, rüyayı gören kişinin güzel ve helal yollardan geçimini sağlaması, yanlış yollara sapmaması, sürekli olarak hayır ve helal peşinde koşması; ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına karşı sürekli iyilikler yapması şeklinde rüya açıklamasını yapmaktadırlar.

Rüyada Kız Çocuğuna İsim Koymak

Rüyada kız çocuğuna isim koymak genel anlamda rüya sahibinin oldukça sözünün dinlenir bir mertebeye geleceğine delalet edilirken, çok başarılı işlere imza atacağı da düşünülür. Rüyada isim koymak başlı başına karar almak olarak değerlendirirken, bu kararların uygulanması esnasında ise sabretmenin önemine de bu noktada vurgu yapılır. Aynı zamanda rüyada kız çocuğuna isim koymak kişinin çevresindeki birçok kişinin de yaşamını etkileyen konularda önemli varsayımlar yapmak, kişilerin yaşamlarına müdahale etmek olarak da ifade edilmektedir. Bazı alimler kız çocuklarına koyulan isimlerin her biri için de değişik rüya tabirleri yapmayı uygun görürken bu yönde bir genelleme yapmaktan da kaçınırlar.

Rüyada Kız Çocuğuna Sarılmak

Rüyada kız çocuğuna sarıldığını gören kişinin rüyası oldukça aydınlık ve ferah bir rüya olarak kabul edilirken, rüya sahibinin oldukça uzun zamandır olmasını arzuladığı bir müjde alacağı şeklinde yorumlanır. İmamı Nablusi (r.a) rüyada kız çocuğuna sarılmak ile ilgili kişinin uzun zamandır arzuladığı önemli bir haberin çok uzaklardan geleceğini işaret ederken; Câferi Sâdık (r.a) kız çocuğuna sarılan kişinin beklediği haberin her zaman çok uzaklardan değil, yakınlarında umut ettiği bir yerden gelebileceğini de belirtir. Ek olarak Câferi Sâdık’a göre (r.a) rüyasında bir kız çocuğuna sarılıp aynı zamanda ona şefkat de gösteren kişinin yakın vadede yardıma ihtiyacı olan bir kişiye hem maddi hem de manevi bir yakınlık göstereceğini de ifade eder.

Rüyada Kız Çocuğuyla Konuşmak

Rüyada kız çocuğuyla konuşmak da haber anlamına gelirken bu haberin genellikle müjdeli bir haber olacağı varsayılır. Aynı zamanda rüyada kız çocuğuyla konuşmak ile alakalı rüya sahibinin alacağı haberin genç bir kişi tarafından geleceğine de inanılır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre ise rüyada kız çocuğuyla konuşmak yukarıda belirtildiği gibi haber anlamına gelmesinin yanında kişinin son dönemlerdeki sıkıntılarının tamamen biterek maddi ve manevi rahatlığa kavuşması anlamında da açıklanmaktadır.

Rüyada Kız Çocuğunun Kaybedildiğini Görmek

İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyasında kız çocuğunu kaybettiğini gören kişinin kısa vadede ayağına gelen çok büyük bir fırsatı tepeceğini belirterek, bunu büyük bir maddi fırsatın kaçırılması olarak da yorumlar. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyada kız çocuğunun kaybedilmesinin görülmesi rüya sahibinin ahiret için çalışmayı ihmal ederek dünyevi hırs ve zevklere olan düşkünlüğü için bir uyarıdır. Burada rüya sahibinin dünyevi zevkler dolayısıyla ahiretini ihmal etmesi sonucunda yanlışlarına dikkat etmeden yaşamasından söz edilmektedir.

Rüyada Kız Çocuğuyla Oynadığını Görmek

Rüyada kız çocuğuyla oynadığını görmek de haber anlamına gelmektedir. Câferi Sâdık (r.a) rüyasında kız çocuğuyla oynadığını gören kimsenin kısa ya da orta vadede sevindirici bir haber alacağını ve bu haber sonucunda oldukça feraha çıkacağını belirtmekte, rüyasında okulda kız çocuğuyla oynamak ile ilgili de rüya sahibinin ev halkından ya da çok yakın bir dost veya akrabadan önemli bir yardım göreceğine delalet eder.

Kişinin Rüyasında Kendisini Kız Çocuğu Olarak Görmesi

Kişinin rüyasında kendisini kız çocuğu olarak görmesi kişinin uzun bir hayat süreceğine delalet edilmektedir. Bu noktada Câferi Sâdık (r.a) rüyasında kendisini kız çocuğu olarak gören kişilerin uzun ömürlü olacağını belirtirken, hanesinde herhangi bir sıkıntı ya da hastalık varsa uçup gideceğini de ifade eder. Diyanet rüya tabirine göre de rüyasında kendisini kız çocuğu olarak gören yaşlı kadınların ömürlerinin uzadığı da belirtilmektedir.

Rüyada Terkedilmiş Kız Çocuğunun Eve Getirilmesi

Rüyada kız çocuğu görmek ile alakalı açıklanması gereken rüyalardan biri de rüyada terkedilmiş kız çocuğunun bulunarak eve getirilmesi rüyasıdır. Burada rüyasında terkedilmiş kız çocuğu gören kimse bu kız çocuğunu alıp eve getirirse evinde bereket ve mutluluğun eksik olmayacağı salık verilir. Eğer terkedilmiş kız çocuğu bir yuvadan ya da kurumdan alınıp eve getirilirse

İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüya sahibi bulunduğu mevkinin çok daha üzerine çıkacak, daha çok para kazanacak ve önemli bir kariyer elde edecektir.

Rüyada Kız Çocuğu Kucaklamak

İmamı Gazali (r.a) yorumuna göre rüyada kız çocuğu kucaklayan kişi en kısa sürede yaşamında çok önemli bir müjdeli haber alacak ve bu haber dolayısıyla bolluk ve berekete ulaşması da kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir. Bu noktada bir süredir müjdeli bir haber bekleyen kişilerin rüyasında kız çocuklarını kucakladıklarını gördüklerinde almak istedikleri habere kısa sürede ulaşacakları rivayet edilir. Aynı zamanda rüyasında kız çocuğu kucakladığını gören kişinin yaşamında birçok mutluluk ve sevince ulaşacağı da düşünülür.

Yeni Doğmuş Kız Bebek görmenin tabiri için, Rüyada Yeni Doğmuş Kız Bebek Görmek neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Kız Çocuğu Emzirmek

Rüyada kız çocuğu emzirmek de oldukça güzel ve hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Aynı zamanda rüyada kız çocuğu emziren kişinin birçok nimete sahip olacağı ifade edilirken, İmamı Nablusi (r.a) çocuk emzirmek ile ilgili rüya gören bir kadının hayatının aydınlanacağını belirtmektedir. Ancak rüyasında çocuk emzirdiğini gören bir erkekle alakalı ise aynı durumdan bahsedebilmek mümkün değildir. Bu noktada görülen rüya erkek için şer ve kötü bir rüya olarak değerlendirilir. Bu noktada erkeklerin bir kız çocuğunu emzirdiğini görmesi erkeğin kısa ve orta vadede başına gelebilecek sıkıntılı bir durum anlamına gelirken, bunu hüzün ve bela olarak adlandıran alimler de bulunmaktadır.

Rüyada Kız Çocuğunun Elinden Tutmak

Rüyada kız çocuğunun elinden tutarak bir yere girmek rüya sahibinin çok yakın bir zamanda yoksul ve muhtaç bir kişiye yardım edeceği anlamına gelmektedir. Burada İmamı Gazali (r.a) bu rüyayı gören kişinin, çok yakın çevresinde yardım edeceği bir kişinin olduğunu ve onun farkına varabilmek için çaba sarf etmesi gerektiğini söylerken; yardıma ihtiyaç duyan kişiye mutlaka yardım eli uzatılması gerektiğinden bahseder. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyasında bir kız çocuğunun elinden tuttuğunu gören kişinin kendisine Allah tarafından gelen nimetlerin Allah yolunda harcanması için kendisine yapılan bir uyarıdan söz eder.

Rüyada Sigara İçen Bir Kız Çocuğu Görmek

Rüyada kız çocuğunun sigara içmesi rüya sahibinin ya da yakın çevresindeki kimi kişilerin bazı hatalara düşmeleri, ancak hatalarının farkına varıp , pişman olup, tövbe edip bu hataları düzeltmeleri anlamında yorumlanmaktadır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani