Rüyada “Rüyada Asker Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Asker Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Askeri rüyada görmek hayırlı ve güzel bir rüya olarak yorumlanırken, çok güzel şeylere işaret etmektedir. Genel anlamda rüyasında asker gören kişinin tehlikelerden ve kötülüklerden uzaklaştığına inanılır. İmamı Nablusi (r.a) rüyada asker görmek ile ilgili galibiyet tanımını yaparken, rüya sahibinin girişeceği işlerden başarıyla ayrılacağından bahseder. Câferi Sâdık (r.a) ise rüyasında asker gören kişinin yeni mutluluklara adım atacağını belirtirken, mutluluk tanımlaması öğrencilerin okulları için, evli çiftlerin evlilikleri için, iş hayatında olanların da iş hayatı için gayet yolunda giden detaylar için yapılmaktadır. Aynı zamanda rüyada asker görmek neye işarettir diye sorulacak olursa bu konuda verilecek bir cevap da asker görmenin bol kazanca delalet ettiğidir. Bu noktada rüyasında asker gören kişinin yapacağı işlerde gelirinin oldukça artması, eve helal kazanç ve bol rızk girmesi, iş ve kariyer basamaklarında yükselmesi hem iş hayatında hem de çevresinde sözüne itimat edilen saygın biri olması gibi olumlu yorumların yapılması da mümkündür. Rüyada asker görmek gücün temsili olarak da nitelendirileceği gibi çok az rüyada sağlık sorunu anlamına gelebileceği de ifade edilmektedir.

Psikolojik Açıdan Rüyada Asker Görmek

Alimler tarafından rüyada asker görmek ile alakalı psikolojik açıdan bazı yorumlar yapıldığı da görülmüştür. Özellikle iş hayatında yükselmek isteyen, bununla ilgili hayaller kuran, çaba gösteren ve bu sayede hayat standartlarının artmasıyla alakalı adımlar atan kişilerin rüyasında asker görmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Rüyada asker görmek diyanet yorumunda psikolojik açıdan ele alınırken; rüya sahibinin kendisini sıkan her olumsuzluktan kurtularak ruhen ve kalben oldukça büyük bir ferahlığa çıkacağı ifade edilmektedir. İbn-i Sirin (r.a) rüyada asker görmek ile alakalı psikolojik yorumunda durumu rüya sahibinin güven tazelemesi olarak ifade ederken kişilerin kazanç, güvenlik, mevki ve başarı anlamında bu tarz rüyalar görmesinin daha gayet doğal olduğunu da vurgular.

Rüyada Kendini Askerin Olduğu Bir Hanede Görmek

Rüyada asker görmekle alakalı yapılan nadir olumsuz yorumlardan biri rüyada kendini asker olan bir hanede görmek ile alakalıdır. Burada İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre kişi kendisini asker olan bir hanede görürse ve özellikle askerin üzerinde askeri kıyafet varsa bu durum rüya sahibinin yaşayacağı bir hastalık olarak belirtilebilir. Hastalığın derecesi için değişik yorumlar yapılırken İbn-i Sirin (r.a) bu durumun büyük bir hastalık olmamasına rağmen etkilerinin bir süre süreceği bir olumsuzluk olarak nitelendirir.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Askeriye Görmek neye işarettir? İslami Kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz. 

Rüyada Askeri Birlik İçerisinde Asker Görmek

Rüyada askeri birlik içerisinde asker görmek ile alakalı da çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Rüyada asker görmek İslami kaynaklara göre rüya sahibi askerlik yapmışsa; rüyada görülen askerin kendi askerlik yaptığı birlikte olmasını çevresinde bulunan çok yakın bir dostundan yardım alacağı şeklinde yorumlanır. Tam tersi olarak tanınmayan bir askeri birlikte bir asker görülmesi ise rüya sahibinin ihtiyaç sahibi yakın bir arkadaşına yardım edeceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Hasta Asker Görmek

Rüyada asker görmek ile alakalı sıkça üzerinde durulan rüyalardan biri de rüyada hasta asker görmek ile ilgili olan rüyalardır. Rüyada sağlık problemleri olan asker görmek ve askerin iyileşmediğinin farkına varmak rüya sahibinin hayatında iyi şeyler yapmak istemesine rağmen yakın çevresinde onu durdurmak isteyen kötü niyetli birilerinin olacağına delalettir. Burada askerin sağlık problemlerinin sona ermesi, hele ki bunu rüya sahibi vasıtasıyla yapması, kişinin çevresindeki birinin çok büyük bir sıkıntısını gidereceği şeklinde yorumlanmakla beraber, güç ve yükseliş anlamına da gelmektedir.

Rüyada Askere Gitmek

Rüyada askere gittiğini görmek genel anlamda güzel bir rüya olarak kabul edilmez. Rüyada askere girmek ya da kendinin asker olduğunu görmek kişinin yakın bir gelecekte herhangi bir sıkıntı yaşaması anlamına gelebildiği gibi, darlık ve zorluk olarak da nitelendirilebilir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyada askere gitmek ile alakalı rüya gören bir kişinin maddi anlamda çeşitli sıkıntılar yaşayabileceğini, bir süredir çalıştığı bir işten ayrılacağını, bir süre zorluklarla dolu bir hayat yaşayacağını belirtir. Ancak dar ve zor günlerin çok fazla süremeyeceği de burada vurgulanmaktadır.

Rüyada Asker Tüfeği Görmek

Rüyasında asker tüfeği görenlerle alakalı yapılan yorumlar genel anlamda oldukça olumludur. Rüyada asker tüfeği görmekle alakalı durumu aile bağları açısından açıklayan Câferi Sâdık (r.a) aralarında problem olan aile bireylerinin aile bağlarının dahi oldukça sıkılaşacağını belirtirken, İmamı Nablusi (r.a) rüyada asker tüfeği görmek rüyası için, kişinin hayatında bir süredir ters giden işlerin artık düzelme eğilimine gireceğini; özellikle iş yaşamında açılacak yeni kapıların hayırlara vesile olacağını, dert, tasa ve sıkıntıların geride kalacağını belirtmektedir. Özellikle iş yaşamında açılacak yeni bir kapı ve ortaya çıkacak fırsatlar yönünden rüyada asker tüfeği görmek oldukça hayırlı bir rüya olarak kabul edilir.

Ölen Birinin Rüyada Asker Olarak Görülmesi

Kişinin hayatında daha önceden ölen birinin asker olarak görülmesi güzel ve hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Burada kişinin hayatında sıkıntılı olarak nitelendirilebilecek durumlar varsa bunların geride kalmaya başladığı, dert ve tasaların büyük ölçüde aşıldığı ve bu sayede kişilerin daha fala kazanç sahibi olabileceği bu rüya için yapılacak diğer yorumlardır. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; özellikle iş hayatında ticaretle uğraşan birinin rüyasında ölen birini asker olarak görmesi ile alakalı büyük kazanç sağlayacağı ve bu kazanç sayesinde ev ve araba sahibi de olabileceğini belirtmiştir. İmamı Nablusi (r.a) ise rüyayı sağlık açısından ele alırken rüya sahibinin yaşamakta olduğu ya da yakın bir gelecekte yaşayacağı bir sağlık sorunu için yapılacak doğru müdahalelerle hastalığın üstesinden gelineceğini ifade eder. Burada bahsedilen doğru müdahaleler kavramı hastalıkla alakalı uzman bir hekime müracaat edilerek doğru tedavi yapılması olarak da isimlendirilebilir.

Asker Kıyafeti tabiri için, Rüyada Asker Kıyafeti Görmek neye işarettir? Yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Asker Fotoğrafı Görmek

Rüyada asker fotoğrafı görmek de rüyada asker görmekle alakalı yapılabilecek olumlu yorumlardan birini ifade eder. Rüyasında asker fotoğrafı gören kimsenin uzun zamandan beri planladığı bir çalışmaya başlayacağı, bunun üstesinden başarıyla geleceği, özellikle işin sıkıntı yaratabilecek bölümlerinin kolaylıkla aşılacağı, büyük oranda başarılı olunacağı belirtilebilir. Câferi Sâdık (r.a) ise bu rüyayı, kişinin atmak istediği bu adımların ev halkı tarafından da destekleneceği için başarı şansının yükseleceği şeklinde açıklarken bu sayede elde edilecek kazancın çok hayırlı işler için kullanılabileceği tabirini de yapar. Ek olarak rüyasında asker fotoğrafı gören ve iş sektöründe önemli yerlere gelmek isteyen kişinin yapacağı başarılı çalışmalar ve atacağı doğru adımlar sayesinde iş sektöründe adından sıkça bahsettireceği de söylenebilir.

Rüyada Asker Arkadaşı Görmek

Rüyada asker arkadaşı görmek kişinin geçmişi bakımından farklı şekillerde yorumlanabilir. Burada İmamı Nablusi (r.a) rüyada asker arkadaşını gören kişinin geçmişine duyduğu derin özlemden bahsederken, bunun giderilmesi için sevdikleriyle sık sık bir araya gelip eski günlerden bahsettiğini belirtir. Diyanet yorumunda ise rüyada asker arkadaşı görmek, kişinin geçmişine duyduğu özlem çerçevesinde kendisini motive etmesi ve bu sayede sorunlarından arınıp iş hayatında da önemli bir konuma gelmesi olarak nitelendirilir. Ek olarak rüyada asker arkadaşı görmek ile ilgili rüya sahibinin uzun süredir ters düştüğü biriyle fikir anlamında ortak paydada buluşulup, bu yönde de işlerin yoluna gireceği de rüya için yapılan bir diğer yorum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rüyada Askere Çağrılmak

Rüyada askere çağrılmak iki açıdan değerlendirilebilir. Eğer rüya sahibi gerçek hayatta askerliğini yapmışsa ve rüyasında buna rağmen askere çağrılıyorsa kişinin kendine duyduğu öz güvenin azalmaya başladığı ifade edilebilir. Rüyada askere çağrılmak bu özgüven eksikliğiyle alakalı rüya sahibinin planladıklarını istediği gibi yapamaması, istediği hedefe varamaması, bu konudaki inanç ve kararlılığını yitirmesi anlamına da gelmektedir.

Rüyada Silahı Olmayan Bir Asker Görmek

Rüyada silahsız asker görülmesi kişinin çevresinde dolaşan ve kendini belli etmeyen gizli bir düşman anlamına gelmektedir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyada silahı olmayan bir asker görmek dost olarak nitelendirilen ve çok güvenilen bir kişiden bir zarar görüleceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Asker Öldürmek

Rüyada asker öldürmek ile ilgili rüyaların rüyada savaş görmek ile birlikte değerlendirilmesi de yanlış olmayacaktır. Bu noktada bahsedilen rüyanın güzel ve aydınlık bir rüya olarak ifade edilmesi çok doğru olacaktır. Bu rüya önceden kaçırılmış fırsatların bu kez değerlendirileceği, iş hayatındaki olumsuz durumların olumluya geçeceği, kariyer açısından uzun zamandır beklenen güzel haberin geleceği, beklenen mevkiye tayin olunacağı kişinin kendisini kıskanan kişilere de gerekli dersi vereceği sonucu çıkabilir. Rüyada asker öldürmek bir süredir devam eden sıkıntılı bir durumun kısa bir süre içerisinde sona ereceği ve çözüme kavuşacağı anlamına gelirken, Câferi Sâdık (r.a) bu durumu ikili ilişkiler açısından yorumlamakta, bir süredir sıkıntı yaşanan ikili ilişkilerin eskisinden daha güçlü olarak davam edeceğini belirtmektedir.

Rüyada Rütbeli Bir Asker Görmek

Rüyada rütbeli bir asker görmek, askerin birçok apoletleri oluğunu hatırlamak da oldukça olumlu bir rüya olarak kabul edilir. Burada rüya alimleri rüyasında rütbeli bir asker gören kişinin saygın biri olacağını belirtirken; güvende ve kötülüklerden uzak olmakla alakalı da çeşitli yorumlar yapmaktadır. Ayrıca rüyasında rütbeli bir asker gören kişinin tüm zorlukların üstesinden gelebileceğine de inanılır.

Rüyada Asker Uğurlamak

Rüyada asker uğurlamak da gayet olumlu bir rüya olarak nitelendirilebilir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda rüyada asker uğurlaması yapan kişinin çıkacağı bir iş seyahatinden olumlu haberlerle döneceğini, uzun süredir üzerinde çalıştığı projesini tamamlayacağını, yollarındaki set ve sıkıntıların ortadan kalkacağını ve bu sayede hanesine bolluk ve bereketin hâkim olacağını belirtir. Ferahlığa çıkılmak olarak da nitelendirilebilen rüyada asker uğurlamak aile hayatı için de tam ve kesin bir huzur anlamına gelmektedir.

Ağlayan Asker görmenin tabiri için, Rüyada Ağlayan Asker neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Asker Göndermek

Rüyada asker gönderdiğini görmek aile içerisindeki bağların he geçen gün güçlendiği anlamına gelmektedir. Rüyanın hane halkı için oldukça geniş anlamlarda değerlendirilmesinin yanında, önemli bir karar arefesinde bulunulan bir durum için alınan isabetli kararların rüya sahibinin hayatına getireceği gayet olumlu değişikliklerden de bahsetmek gerekmektedir. Rüyada asker göndermek rüya sahibinin yaşayacağı bazı olaylar ile birlikte aile bağlarının her geçen gün güçleneceği şeklinde yorumlanırken alınacak olumlu haberlerin mutluluk getireceği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca hanedeki olumsuzluk, hastalık ve sıkıntıların da bir an önce uzaklaşacağı da rüyada asker göndermek ile ilgili yapılan diğer yorumlardandır.

Rüyada Asker Kıyafeti Giydiğini Görmek

Rüyada asker kıyafeti giydiğini görmekle alakalı rüya sahibinin bir süredir devam borçlarının biteceği sonucuna varılabilir. Rüyada asker kıyafeti giymek aynı zamanda yeni yatırımlar yapılarak bundan önemli bir kâr edileceği anlamında da açıklanmaktadır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

  1. Münasip adıyaman dedi ki:

    Rüyamda yaşadığım şehrin çarşısında yürürken bi asker arkadaşımla telefonla konuşuyorum. Tam o esnada başka bir asker arkadaşım kalabalığın arasından bir anda karşıma çıkıyor. Ben onu gördüğümü telefondaki aradaşa söylüyorum.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani