Rüyada “Rüyada Bacak Kırılması Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Bacak Kırılması Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Bacağının kırıldığını rüyasında görmek yaşanılan dönemde önceden olmadığı kadar yalnız kalınacağına delalet ederken rüya sahibinin güçsüz hissedeceğinin de kanıtı olarak gösterilir. Kişi önceden çok kalabalık ortamlarda yaşayıp, ailesi ve sevdikleriyle çok iyi vakit geçirip hatta gününü gün etse de rüyasında bacağının kırıldığını gören kişi bir süre kalabalıklardan uzakta tek başına yaşayacak, bu sürede karşılaştığı dert ve sorunlarla da tek başına mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Burada alimlerin çoğu rüyasında bacak kırılması gören kişinin hayatında tek başına kaldığı dönemde genellikle dert ve sıkıntılarla mücadele edeceğini belirtirken, üst üste gelen olumsuzluklar karşısında kişinin de yalnız kalması sebebiyle bunlarla mücadele etse de güçsüz ve çaresiz hissedeceğini, yalnızlıktan ötürü Allah’a sığınacağını ifade etmişlerdir. Bu durumda rüyada bacak kırılması görmek kişinin içine kapanacağının da habercisidir.

Rüyada Görülen Bacakların Anlamları

Rüyada bacak görmek bacakların niteliğiyle doğru orantılı olarak değişik anlamlar içermektedir. Bacakların nasıl olduğunun yanında bacakların niteliğiyle birlikte görülen bacak kırılması da birbirine çok benzer anlamlar içerebilir. Rüyada güzel ve şekilli bacaklar görmek mutluluk anlamına gelirken, aynı zamanda kişinin çevresinin genişleyeceği, yeni dostlar edineceğinin habercisi olarak kabul edilir. Özürlü, eğri ve hastalıklı bacaklar ise bu bacakların kırılmasıyla da doğru orantılı olarak hayal kırıklığına uğrama, malının bir kısmını kaybetme, rızık konusunda sıkıntıya düşme ve fakirlik olarak isimlendirilebilir.

İbn-i Sirin (r.a) Tabirine Göre Bacak Kırılması Görmek

İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre hastalıklı bacaklar ya da hastalıklı bacağının kırıldığını gören kimse uzun zamandır çalışılan işini kaybedebilir. Rüyada temiz ve çıplak görülen bacak ise bir süredir devam etmekte olan sıkıntıların artık sona erip feraha kavuşacağının bir işareti olarak yorumlanırken bacağın kıllı ve kirli olması ise büyük bir sıkıntı geçirileceği anlamına gelmektedir. Kişi kırılan bacağının tahtadan ya da madenden olduğunu görürse geçimiyle alakalı bir problem yaşayacağı düşünülmekle beraber, kişi işsizse iş için başvuru yaptığı yerlerden eli boş döneceği rivayet edilir. Es-Salimî’ye göre ise bacak görmek kişinin yakın bir zamanda uzun bir yolculuk yapacağı anlamına gelecektir.

İnsan Ömrü Ve Geçim Vasıtaları Açısından Rüyada Bacak Kırılması Görmek

Rüyada görülen bacak kırılması insan ömrü ve geçim vasıtalarıyla da doğru orantılıdır. İmamı Nablusi (r.a) bacaktaki güzelliği ve sağlamlığı dünyanın iyiliğine ve bereketine yorarken; rüyasında bacağını güzel ve sağlam bir şekilde gören kişinin rüyasının gayet güzel ve hayırlı bir rüya olduğunu ifade etmiştir. Ancak İmamı Nablusi (r.a)’ya göre kıllı bacak borçlanmaya delalettir. Yakın aralıklarla rüyasında bacağının kıllı olduğunu gören kişinin borçlanacağı ifade edilmekte, rüyayı görmeye devam etmesi durumunda artık konuyla alakalı önlem almaya başlaması salık verilmektedir.

Rüyada zayıf ve kuru bacaklı kimse görmek ise rüya sahibinin herhangi bir işinden dolayı kudretsiz ve çok zayıf bir duruma düşeceği; muhtaç bir hale geleceği şeklinde açıklanabilir. Rüyada baldır ve bacak görmek, açık havada bacağını ve baldırını açmak ve güneşlenmek ise kişinin mesleğinde daha fazla güçleneceğini, kudretli bir hale geleceğini gösterir.

Burada Cabir’ül Mağribi; erkeğin bacak ve baldırının kadın ile kadının bacak ve baldırının ise erkek ile kıyaslanacağından söz ederken; rüya yorumu yapılırken bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu noktada rüyada bacağının başka bir bacakla dolaşmasının da ölüm alameti anlamına geleceği ifade edilmektedir.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Köpek Görmek neye işarettir? İslami kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Görülen Bacak Niteliklerine Göre Bacak Kırılması

İmamı Nablusi (r.a) rüyada bacağın eğri bir şekilde görülmesini harama göz dikmek olarak açıklarken; haram olarak açıklanan nokta hem parasal anlamda hem de zina anlamında farklı şekillerde belirtilmiştir. Rüyasında bacağının demirden olduğunu gören kişinin uzun ömürlü olacağına inanılırken, rüyada tahta bacağın kırılması ise tembellik ve az geçim olarak vurgulanmaktadır.

Câferi Sâdık (r.a) bu konuda tahta bacağının kırıldığını gören kişinin rızkının peşinde daha çok koşmasını, bu konuya özen göstermesini ve daha çok çaba sarf etmesini tavsiye etmiştir. Rüyada cam ve porselen bacağın kırılması ise ecelin ve ölümün yaklaşmakta olduğuna delalet olarak kabul edildiği gibi İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyada cam ya da porselen bacağının kırıldığını gören kişinin dünya mallarından bir kısmını kaybedebileceğini salık vermiştir.

Burada İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre iki bacağın birden kırılması da dünyalığın gideceği ya da ayaklarını yerden kesecek bir yolculuk yapılacağı olarak düşünülmektedir. İki bacağın kırılması rüyasını bir hayra karşılık ilahi hoşnutluğa ermek olarak açıklayan alimler de vardır.

Rüyada Tek Bacağın Kırılması

Rüyada tek bacağın kırılması ya da tek bacakla yürümeye çalışmak konusunda İmamı Gazali (r.a) yorumunda; kişinin malının yarısına gelecek zarardan söz ederken bunun önüne geçilmesinin pek de mümkün olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca rüyada tek bacağının kırıldığını gören kişinin ömrünün yarısına eriştiğine ve artık ahireti için de yatırımlar yapması gerektiği tavsiye edilmiştir.

Rüyada tek bacağının kırıldığını gören ancak bacağının oldukça güzel olduğunu gören kişinin güzel bir hediye alacağı düşünülürken, hediyeyle alakalı uzun süreli bir memnunluk yaşayacağı da belirtilir. Bu noktada rüyada kırılan tek bacağın eğri olması ya da birbirine dolaşmasının da korku ve sıkıntıya neden olacağı ifade edilir.

Tanıdık Bir Kadının Bacağının Kırıldığını Görmek

Rüyasında tanıdık bir kadının bacağının kırıldığını gören kişinin rüyadaki kadınla ya da çevresinde yakından tanıdığı bir kadınla evleneceği şeklinde yapılan rüya tabiri Câferi Sâdık (r.a) tarafından da onaylanmıştır. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin bekar olması durumunda kısmetinin açılacağı yönünde de yorumlanırken rüyadaki kadının çoğu zaman kişinin son dönemlerde oldukça ilgi gösterdiği ya da kendisine ilgi gösteren bir kadının varlığına dikkat çektiği düşünülür.

Bu rüyayı daha önce görmüş olabilirsiniz, Rüyada Bacak Görmek neye işarettir? Ayrıntılı yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Bacağı Açılan Bir Kadının Bacağının Kırıldığını Görmek

Rüyasında bir kadının açılan bacağının kırılması da hayırlı bir rüya olarak yorumlanırken, İmamı Gazali (r.a) yorumunda; bu rüyayı gören kişinin gelecek ömrünün geçmiş ömründen daha hayırlı geçeceği ifade edilirken, kendisiyle ilgili hayırlı bir işin başlangıcı olarak da kabul edilmesi mümkündür. Ancak kadının kırılan bacağının kıllı olması ise pek güzel bir rüya olarak kabul edilmez.

Rüyasında bir kadının bacağının kırıldığını gören kişi rüyasında kadının bacağını kıllı olduğunu anımsarsa rüya sahibinin dünyalığına gelecek bir zarar söz konusu olabilir. Bu konuda İmamı Nablusi (r.a) bu rüyayı gören kişinin yakın bir tanıdığı tarafından hileye uğrayacağını ya da bir süredir yaşadığı uygunsuz durumun sona erip kişinin hidayete ereceğini belirtir.

Rüyada Bacak Kırılması Görmek Hayırlı Mıdır?

Rüyada bacak kırılması görmek hayırlı mıdır sorusu için verilecek cevap bu rüyanın görülmesinin pek hayırlı olmadığı şeklindedir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyada görülen bacak kırılmasının genel anlamda kişinin hayatında olmasını arzu ettiği şeylere kavuşmasının gerçekleşmeyeceği anlamına geldiğini belirtir.

Rüyada bacak incinmesi görmek üzüntü ve keder anlamına gelebildiği gibi, kişinin rüyasında kendi bacağının kesildiğini görmesi ise sevinç ve neşe olarak tanımlanmaktadır. Kişinin rüyasında kendi bacaklarının oldukça güzel ve alımlı olduğunu görmesi rüya sahibinin dostları ve ailesi arasında çok fazla sevilmediği ve sözüne çok fazla güvenilmediği şeklinde yorumlanır.

Bacak Kırılması Görmenin Ticari Hayat Açısından Anlamı

Rüyada kendi ayağının kırıldığını görmek konusunda İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin çevresindeki kişilere inanarak giriştiği bir iş sonunda (özellikle akrabaları) yalnız bırakılarak başarısız olma yoluna girecekleri, durumla alakalı rüya sahibinin tüm iş yükünü tek başına sırtlamak zorunda kalacağından hem ruhen hem de fiziki olarak yorulacağı ifade edilir.

Rüyada bacak kırılması görmek rüyasıyla ilgili yeni bir ticari yatırım yapacak olanların bu isteklerini bir süre etkilemeleri ya da vazgeçmeleri salık verilir. Bu yönde kişilerin paralarını başka bir işe yatırmalarının kardan çok zarar getireceği ifade edilirken; biraz beklendikten ve işle ilgili detaylara daha çok hakim olunduktan sonra yatırım yapılmasının daha hayırlı olacağı da vurgulanmaktadır.

Psikolojik Anlamda Rüyada Bacak Kırılması

Rüyada bacak kırılması psikolojik yorumu kişinin hem özel hem de iş hayatında yalnız kalacağına delalet eder. Kişinin bu yalnızlığının kendisini yetersiz ve eksik hissetmesine neden olacağı görülürken kişinin gittikçe içine kapanık bir duruma düşeceği şeklinde de yorumlanır.

İmamı Nablusi bununla alakalı kişinin geçmişinden gelen bir yalnızlık ya da eksik bırakılmışlık nedeniyle gelecek yaşamında karşılaştığı olayların sebeplerinin de geçmişe bağlanarak kendini rahatlatmaya çalışacağı ancak iç dünyasında devam eden çatışmalar neticesinde yalnız kalmaya devam edeceğini düşünür.

Bacak Kesilmesi tabiri için, Rüyada Bacak Kesilmesi Görmek neye işarettir? İslami kaynaklarda anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Takma Bacağının Kırıldığını Görmek

Rüyada takma bacağının kırıldığının görülmesi genel anlamda hayırlı bir rüya olarak yorumlanmakla birlikte kişinin yakın zamanda yaşadığı ve şer olarak düşündüğü bir olayın ya da çoklu olayların aslında göründüğü gibi olmadığını ve arka planında hayır barındırdığı anlamına gelir.

Câferi Sâdık (r.a) rüyada görülen takma bacağın ya da takma bacak kırılmasının rüya sahibine kısa vadede yaşanacak olumlu gelişmeler olarak döneceğini, kişinin en umutsuzluğa düştüğü anda yaşayacağı güzel gelişmelerle umudunu tazeleyeceğini, yanında dostlarının olduğunu hissedeceğini, kendini yeniden güçlü ve kudretli hissedeceğini, geçmişte yaşanan olumsuzluklardan gerekli derslerin çıkarılacağını, çıkarılan bu dersler sonrasında hayata daha umutla ve dört elle sarılacağını ifade etmektedir. Bu rüya aynı zamanda kişinin geleceğinde daha doğru ve temkinli hareket etmesinin de anahtarı olacaktır.

Rüyada Bacağı Kırılan Tanımayan Birini Görmek

Rüyada bacağı kırılan kişi daha önce hiç görülmeyen ve tanınmayan biriyse çok yakında olan ve sevilen birinin rüya sahibinin planlarına dahil olması gerektiği şeklinde yorumlanır. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyada bacağı kırılan kişiyi tanımamak ile alakalı batıl amele işaret ederken, çevresindeki bir kişiyle yaşanacak olan bir gönül birlikteliğinin hayırlı olması anlamına da gelmektedir. Bu birlikteliğin oldukça hayır getirip evlilikle sonuçlanacağı ve kişinin hayırlı evlat sahibi olacağı da ifade edilmektedir.

İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre rüyada, tanımayan birinin bacağının kırıldığını görmek ise kişinin uzun süredir vermeyi düşündüğü bir karar sonucunda oldukça önemli bir yol kat edip çok başarılı olacağı ya da aile hayatı içerisinde ferah ve aydınlık günler yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Genel anlamda rüyasında tanımadığı birinin bacağının kırıldığını gören ve ona yardım eden kişinin hayatındaki istediği düzenin oturmaya başlayacağı, işlerinin gelecekte yoluna gireceği ve sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da hayattan zevk almaya başlayacağı salık verilir. Maddi anlamda kişinin eline geçecek paranın bereketinin de oldukça fazla olacağı düşünülür. Aynı zamanda kişinin hayatında önüne çıkan engellerin azalmaya başladığı da bu yönde ifade edilir.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani