Rüyada “Rüyada Ağaç Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Ağaç Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Rüyada görülen ağaç genel olarak kişinin hayatı ile ilgili kavramları ifade etmektedir. Psikolojik olarak da ağacın rüyada görülmesi gelecek ile ilgili kaygı ve endişelerin bilinçaltında sembolize edilmesi olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda Freud’un rüyalar ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda rüyada ağaç görülmesi farklı bir anlatım ifade eder. Freud’a göre ağacın gövdesi erkek, dalları da kadını temsil etmektedir. Ağaç yaprakları da çocukları simgelemektedir. Ağaç İslam dünyasında ve dini açıdan rüyalarda önemli bir sembol konumundadır. Ağaç sembolü rüyalarda, gelecek ile ilgili alim kişilerin hayatlarına yön vermiş ve manevi ifadeler kazanmıştır.

Devlet büyüklerinin rüyalarında büyük ve yapraklı ağaçlar görmesi gelecekte iyi ve başarılı bir lider olacaklarının ifadesidir. Aynı zamanda kötü durumdaki ağaçlar da rüyalar için olumsuz ifadeler kazanarak yorumlanmıştır. İslam alimleri ağaç kavramına, kökleri ve dalları olması sebebiyle bir insan tasvirine uyarlayarak rüya yorumlamalarını yapmışlardır. Aynı insan gibi topraktan gelmesi ve çürüdüğünde yine toprağa karışması açısından ağacın insan ile bütünleşmesi ve sembol haline gelmesi rüya tabirlerinde de etkili olmuştur. Bu açıdan bakıldığında rüyada ağaç görmek kişinin kendisini ifade etmektedir. Ağaç genel olarak iyiye ve hayırlı işlere delalet etmektedir. Genel olarak rüyada ağaç tabirleri şu şekildedir;

 • Rüya sahibinin maddi anlamda kazanacağı,
 • Bolluk ve bereket sahibi olunacağı,
 • Mutluluk ve huzura kavuşulacağı,
 • Hayırlı işler için yeni kapıların açılacağı, yeni ve farklı fırsatlardan kazançlar elde edileceği,
 • Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşanılacağı,
 • Mutlu, uzun bir evlilik hayatı gibi ifadelerdir.

Rüyada Ağaç Görmenin Anlamı Nedir?

Diyanete göre rüyada ağaç görmek, ağacın mahiyetine göre değişmesine rağmen genel olarak şans olarak tabir edilmektedir. Ağacın cinsine, şekline, durumuna ve mevsime göre rüya tabiri de değişecektir. Görülen rüyadaki ağacın durumuna göre rüyanın şekli ve anlatmak istediği tabirlerde farklılıklar gösterecektir.

Rüyada ağaç görmek genel ifade ile olumlu açıklanmıştır. Rüyada yapraklı, meyveli veya çiçekli, yeşil ağaçlar görmek olumlu ifadeler ile yorumlanır iken, yaprakları dökülmüş olan bir ağaç görmek ise hayal kırıklıkları gibi olumsuz yorumlar kazanacaktır. Rüyada yapraklı ağaç görmek, Diyanet’in tabirine göre sağlık ve şans olarak anlatılmaktadır. Rüyada kuru ağaç görmek olumsuzluk olarak kabul edilmektedir. Şanssızlık ve kısmetin kapanmasına delalet edecektir. Ağacın her haline göre ve rüya sahibinin hayatındaki konumuna göre tabirler de farklı olacaktır.

Rüyada görülen ağaçlar bazı çevrelerde ilahi bir mesaj olarak kabul edilmiştir ve iyi yorumlanması gerektiğine inanılmıştır. Ağacın rüyada görülmesi ile bir mesaj verildiğine inanan insanlar genel olarak rüya tabirine göre davranışlarını ve kararlarını belirleyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Rüyada Çam Ağacı Görmek

Rüyada Yapraksız Ağaç Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada yapraksız bir ağaç görmek, rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir. Rüyada yaprakları olmayan veya yapraklarını dökmüş bir ağaç görülür ise o kişinin maddi anlamda kayıplar yaşayacağına delalet eder. İslam alimlerine göre de rüyada yapraksız ağaç görmek fakirlik olarak yorumlanmıştır. Psikolojik olarak yorumlanacak olursa kişinin kayıpları ve güvensizlikleri karşısında eksikliğe düşmesi olarak ifade edilecektir.

Rüyada Yeşil Ağaç Görmek Nedir?

Rüyada yeşil ağaç görmek, psikolojik olarak da, dini anlamda da olumlu ve hayırlı yorumlanır. Rüyasında yeşil ağaç gören kimse hayaline kavuşacak demektir. İstediği ve arzu ettiği şeylere sahip olacak ve hayatında huzuru bulacaktır. Evli kişilerin rüyasında yeşil bir ağaç görmesi aile için huzura delalet eder. Kış mevsiminde görülen yeşil ağaç, zor durumlarda olan bir kişinin bu zorluklardan kurtulacağı ve feraha ereceği şeklinde tabir edilmiştir. Yeşil ağaç görmek İslam alimleri tarafından, hayırlı ve bereketli bir hayata yorumlanmıştır. Huzur ve güzelliklerin öne çıkacağı, aile ve iş yaşamında şansın açıldığına dair tabirler bulunmaktadır. Rüyada yeşil ağaç görmek ile ilgili tabirler genel olarak şunlardır;

 • Şan, şöhrete kavuşulması,
 • Baht güzelliği,
 • Yeni kısmetler ile karşılaşmak,
 • İlimde yükselmek,
 • Bereketli kazançlar elde etmek,
 • Aile huzurunu yakalamak,
 • Takdir ve değer kazanmak şeklinde yorumlanmıştır.

İslamiyete göre rüyada yeşil ağaç görmek Müslüman için salih bir amele, kafir için ise hidayet bulmaya delalet etmektedir. Canlı ve ulu bir ağaç görmek, talihin ve gücün artacağı şeklinde tabir edilmiştir.

Rüyada Görülen Kuru Ağaç Ne İfade Eder?

Rüyada kuru ağaç görmek, genel ifade ile olumsuz yorumlanmıştır. Kuru ağaç rüyalarda, rüya sahibinin sonlanmış olan bazı iyi durumlarını temsil etmektedir. Bu yorumlardan bazıları şunlardır;

 • Rüya sahibin işlerinin aksayacağı,
 • Yapılan işlerden olumlu verim alınamayacağı,
 • Elde edilen emeğin ziyan olacağı,
 • Haksızlığa uğranılacağı,
 • Kısmetlerin kapanacağı,
 • İstenilen bir işin sonucunun kötü şekilde tamamlanacağı,
 • Aile hayatındaki büyük sorunların başlayacağı,
 • Geçim sıkıntısının artacağı,
 • Ailenin huzurunun kaçacağı ve maddi manevi anlamlarda yıkımlar yaşanacağı şeklindedir.

Rüyada kuru ağaç, İslami rüya tabirleri ve psikolojik yorumlamalar arasında olumsuz ve kötü içerikli anlatımlara sahiptir. Rüyadaki kuru ağaçlar, mutsuzluk ve karamsarlığı, huzursuz bir hayatı sembolize etmektedir. Rüyada kuru ağaç kesmek ise zarardan dönmek ve işleri yoluna koymak anlamına gelmektedir. Kötü olan durumların düzeleceğine ve çevrede kötülük veren kişilerden uzaklaşılacağına delalet eder. Rüyada kuru ağaç dikmek şansın dönmeyeceği şeklinde tabir edilmiştir. Ve kuru ağaç diktiğini gören kişilerin kaderinde hep talihsizlikler olacağı açıklanmıştır. Aynı zamanda kuru bir ağacı kestiğini gören rüya sahibi ölüm ile ilgili bir haber alabilir veya yakınlarından birinin vefatı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Rüyada Palmiye Ağacı Görmek

Rüyada Görülen Büyük Ağaç Ne İfade Eder?

Rüyada büyük ağaç görmek, kişinin zorlu bir işi başaracağı şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada büyük bir ağacın gölgesinde oturduğunu gören kişi, mevki bakımından önemli konumda olan birinden büyük bir yardım görür. Büyük ağaç, rüyalarda genellikle koruma ve güveni temsil eder. Rüyadaki büyük ağaç güvenli bir yerde olunduğuna dair bir işaret olarak sayılmaktadır.

Rüyada büyük ağaç görmek şu anlatımlar ile tabir edilmiştir;

 • Maddi kazançların artacağı,
 • Uzun ömürlü olunacağı,
 • Hayırlı kişiler ile güzel işlere başlanılacağı,
 • Mevki bakımından birinden güzel destekler alınacağı,
 • Aile hayatındaki yaşanılan sorunların biteceği,
 • Güzel haberler alınacağı,
 • Kazançların artacağı ve yeni girişimlerde başarılı olunacağı şeklinde tabirlerdir.

Rüyada Evin İçinde Ağaç Görmek Ne Anlamdadır?

Rüyada evde ağaç görmek, hane sahibi için bolluk bereket olarak tabir edilmiştir. Evin içindeki sorunların biteceğine ve yeni maddi kazançların olacağına işaret eder. Rüyada evde ağaç görülmesi aynı zamanda aile içi huzuru da yansıtır.

Ağacın yaprakları yeşil ve ağaç da büyük ise evde mutluluk ve huzurun artacağı düşünülür.  Ancak rüyada evin içinde kuru bir ağaç görülmesi, kötü bir hastalık veya kayıp yaşanacağına işaret edecektir. Ağacın yapraklarının dökülmesi evdeki birinin ağır bir hastalığa yakalanacağı olarak tabir edilmiştir.

Evde ağaç görülmesi şu gibi tabirleri göstermektedir;

 • Meyve ağacı ise çocuk sayısının artacağına,
 • Kuru bir ağaç ise hastalık ve kayıpların yaşanacağına,
 • Yeşil yapraklı bir ağaç ise eve bolluk, bereket geleceğine delalet etmektedir.

Rüyada Evden Ağaç Çıkmasının Açıklaması Nedir?

Rüyada evin içinden ağaç çıkması, huzura ve refaha ermek olarak açıklanmıştır. Maddi anlamda tüm kaygıların sona ermesi gerektiğini, bolluk ve bereketin o haneye geleceğini belirtir. Rüya sahibinin çok uzun zamandan beri başında olan bir musibetten kurtulacaktır. Evin içinden ağaç çıkması, çekilen sıkıntıların son bulacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Manevi olarak büyük kazançlar elde edileceğine ve aynı konumda olunmasına rağmen yüksek takdir kazanılmasına işaret eder. Bu rüyanın sahibi arzu ettiği bir dileğin gerçekleşmesi ve fırsatların onu bulacağını görecektir. Evin içinden ağaç çıktığını gören rüya sahibi eğer hasta ise hastalıklarının şifa bulacağı ve artık rahata ereceği şeklinde yorumlanır. Bekar kişinin gördüğü bu rüya ise hayırlı bir kısmet ve evlilik hayatı olarak tabir edilmiştir.

Rüyada Görülen Ağaç Gövdesinin Tabiri Nedir?

Rüyada ağaç gövdesi, işlerden elde edilen kazancın artacağı, her türlü başlanılan işten emin olunacağı şeklinde tabir edilmiştir. Ticaret yapan kişilerin bu rüyayı görmesi hayırlı kazanca delalet etmektedir. Bekar olan kişiler bu rüyayı gördüklerinde hayırlı bir kısmet ile evlenip yuva kurma vakitlerinin geldiği şeklinde bir yorum yapılmaktadır. Rüyadaki ağaç gövdesi bu gibi evlilik işleri için artık zamanın geldiğine dair bir işaret olarak kabul edilir.

Evli olan kişiler eğer rüyalarında ağaç gövdesi görmüş ise ailesinin büyüyeceği ve güçleneceği olarak tabir edilmiştir. Aynı zamanda çalışan ve kendi işine sahip olan birinin rüyasında ağaç gövdesi görmesi, işinin büyüyeceği ve geniş kitlelere ulaşacağı, büyük çevrelerden olumlu tepkiler alacağı şeklinde yorumlanır. Bu rüyada görülen ağaç gövdesi ne kadar büyük ise rüyaya o derecede bir kuvvet sağlamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Rüyada Kuru Ağaç Görmek

Rüyada Devrilen Ağaç Neyi İfade Eder?

Rüyada ağaç devrilmesi, dini olarak da psikolojik olarak da hayra yorumlanmaz. Devrilen ağaçlar genellikle kayıplar için yorumlanır. Maddi veya manevi anlamda büyük kayıpların olacağı şeklinde tabir edilmiştir. Ağaçların devrilmesi bazı devlet büyüklerinin makamlarının zarar görmesi olarak da açıklanmıştır. Rüyasında ağacın devrildiğini gören kişi eğer evli ise evlilik hayatında bir takım sorunlar yaşayacağı ve bu sorunları aşabilmek için oldukça büyük bir çaba sarf etmesi gerekecektir. Genel açıdan rüyada ağaç devrilmesi görülmesi moral bozuklu ve olumsuz duyguların yaşanacağına delalet olmuştur.

Aynı zamanda rüyada çürümüş bir ağaç gövdesinin devrildiğini gören kişi zor zamanlar geçireceğini ancak bu zamanları atlattığında rahata kavuşacağını bilmelidir. Rüyada görülen çürümüş ağaç gövdesi bazı sorunların artması anlamındadır. Bu sorunlar genellikle aile hayatı içinde olacaktır. Çürük ağaç rüya tabirlerinde genellikle hayırsız evlatlar olarak yorumlanır ve olumlu bir tabiri de bulunmaz.

Rüyada Uzun Bir Ağaç Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada uzun ağaç genellikle başarı ile ifade edilir. Uzun ağaçların kuvvetli oluşu ve zorlu zamanlardan başarıyla geçmeleri rüya tabiri için de aynı sembollere göre açıklanmıştır. Göğe doğru uzanan bir ağacı rüyasında gören kişi işinde başarılı olur. Aynı zamanda yeni bir mevki ile daha yüksek hedeflere yönelir. İslami rüya tabirleri açısından baktığımızda, rüyada uzun ağaç görmek, iyi ve doğru ameller ile anlatılmıştır. Mutlu ve huzurlu bir aile hayatına sahip olunacağına dair olumlu bir kavramı ifade eder. Bekar kişiler için ise bu rüya uzun ömürlü bir evlilik yapacağına dair işaretleri anlatır. Kökleri yere sağlam basan bir evliliği de bu rüya temsil etmektedir. Aynı zamanda geniş bir ailede huzurun olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani