En Doğru Görülen Rüyalar Seher Vakti Görülen Rüyalardır

Seher vaktinde görülen rüyalara itibar edilmesi gerektiği çok sefer İslami kaynaklarda ve alimlerin sözlerinde belirtilmiştir. Bu yöndeki sahih hadisler de dikkate alındığında en doğru görülen rüyaların seher vaktine doğru görülen rüyalar olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Seher vakti görülen rüyaların en doğru ve en çok dikkate alınması gereken rüyalar olduğuna dair İslami kaynaklarda yer alan sahih hadislerden bazıları şu şekildedir:

  • “Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem, ‘doğru‘ rüya hususunda şöyle buyurmuştur: ‘Seher vakti görülen rüyalar en doğru rüyalardır.‘ [Tirmizi-7454, K.S.-962]”
  • Görmediği bir rüyayı, gördü diye anlatan kişi ahirette zorlu bir cezaya çarptırılır. Çünkü büyük yalanlardandır. [Buhari-7456]
  • Gördüğü kötü bir rüyayı anlatan bir bedeviye ‘Rüyanda şeytanın seninle oynadığını anlatma!‘ buyurarak ikaz etmiştir. [Müslim-7471]

Rüyalar İki Kısma Ayrılır

Rüya, bilindiği üzere kişinin uyku esnasında gördüğü birtakım zihinsel soyut görüntülerdir. Arapça kökenli bir kelime olan rüyaya, Türkçemizde düş denmektedir. Rüya, ruhun uyku halinde girdiği gayb aleminde bazı hakikatleri soyut bir şekilde görme ya da tecrübe etme suretiyle meydana gelen bir kavramdır.

Rüyalar esası itibarıyla iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan ilki sadık rüyalardır. Sadık rüyalar hakkında ilmi kaynaklarda yer alan ifadelere göre, bu tür rüyalar ruhun melekut alemine ulaşması sonucunda ortaya çıkan bazı hakikatlerden oluşmaktadır. Sadık rüyalar insanların daha derinden etkilenmesini sağladığı gibi içinde de birtakım dikkat edilmesi gereken unsurları da barındırmaktadır. Bu tür rüyalara sık sık dini kaynaklarda da yer verilmiştir.

Öte yandan diğer kısma ayrılan rüyalar ise yalancı rüyalar olarak adlandırılmaktadır. Bu rüyalar uyanıklık esnasındaki kuruntulardan, mizacın bozuk olmasından ve bazı şeytani ilhamlardan ortaya çıkan asılsız rüyalardır. İnsanların yanlış yönde düşüncelere sevk edilmesini sağlayan bu rüyalar üzerinde durulmaması gereken lüzumsuz rüya türleridir.

Rüyanın En Gerçeği Seher Vakti Görülür

Rüyaların en gerçeğinin, insanların seher vakti gördükleri rüyalar oldukları bilinmektedir. İslami kaynaklarda ve alimlerin ifadelerinde sıklıkla ifade edildiği gibi rüyaların ilk çeşidi yani rahmani rüyalar seher vaktine yakın zamanlarda görülür. Çünkü seher vakitleri en latif ve en nurani zamanlar olarak bilinmektedir. Nitekim seher vaktinde sabah namazı için bazı melekler yeryüzüne iner, gecenin karanlığı dağılır ve gün de ışımaya başlar.

Seher vakitlerinde gecenin karanlığı perde perde dağıldıkça Allah’ın rahmeti yeryüzündeki ve gökyüzündeki tüm canlılara saçılır. İnsan vücudu da uykusunu aldıktan sonra rahat etmiştir. Kalp ve zihin birtakım hadiselerden, düşüncelerden kurtulmuş ve saflaşmış bir haldedir. İşte bu tür sebeplerden ötürü seher vaktinde görülen rüyalar, gece vaktinde yada gündüz zamanında görülen rüyalardan çok daha gerçek ve kuvvetli tesire sahiptir.

Seher Vakti Görülen Rüyalara İtibar Edin

Seher vaktin kişinin gördüğü rüya en berrak şekilde vuku bulur. En nurani vakitte görülen rüyaların hem akılda kalıcılığı hem de etkileyiciliği yüksektir. Bu sebeple bu rüyaların göz ardı edilmemesi ve bu zamanlarda görülen rüyalardan birtakım dersler çıkarılması önemli bir konudur.

Sadık rüyalardan bir kısmı çok açık bir şekilde görülür. Yani bu tür rüyalar üzerinde birbirinden farklı yorumlamalar yapmaya veya açıklamalar yapmaya gerek yoktur. Ancak sadık ve seher vakti görülen bazı rüyalar ise üstü kapalıdır. Bu tür rüyalar için salih kimselerin yorum ve açıklama yapması faydalı olmaktadır. Hz. Yusuf’un on bir yıldız ile güneş ve ayın kendisi için secde ettiklerini rüyasında görmüş olduğu gibi bu rüyaların insanlara çok sayıda haber ilettiği unutulmamalıdır.

Daha fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.
En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani