Rüyada “Yüzmek” Görmek

Yüzmek
Rüyada Yüzmek, Rüyada Yüzdüğünü Görmek, Rüyada Yüzen Birini kadın veya adam görmenin anlamı. Rüyada Yüzme Öğrendiğini Görmek, hakkında İslami ve Dini rüya tabirlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

Rüyada yüzülmesi ile ilgili Dini kaynaklardan edinilen yorumlarda rüyanın detayları bize rüyanın vermek istediği farklı mesajları iletmesi açısından son derece önemlidir. Molla Camii Hz.’nden örnek vermek gerekirse;

 • Yüzdüğü halde korktuğunu gören kişi ya hasta olur, ya hapse düşer.
 • Yüzdüğü halde kurtulamayacağını düşündüğünü gören kişi keder içerisinde ölür.
 • Yüzmekten keyif aldığını görse bir düşmanına karşı galip gelir.

Rüyanın detayları hakkında fikir vermesi açısından Molla Cami Hz.’lerinin yorumlarından verdiğimiz örnekler rüyanın anlamının ne denli değişebileceğini açık bir şekilde bizlere göstermektedir. Genel olarak hayatta elde edilecek başarılara yorumlanan rüya için aynı zamanda yüzülen suyun temiz veya pis olması da rüyanın anlamını değiştirmesine yol açmakta; temiz su hayırlı yorumlar yapılmasına neden olurken pis ve bulanık su ise olumsuz gelişmelerin habercisi olarak görülmektedir. Yorumcular yüzmek ile ilgili rüyaları;

 • Çıkılacak yolculuğa,
 • Elde edilecek kazanca,
 • Hak edilecek makama,
 • Şifa bulunacak hastalığa,
 • Yeni bulunacak bir işe

Yorumlamaktadırlar. Yüzmek ile ilgili rüyanızın tam detaylarını içeren yorumlara göz atarak rüyanızın size aktarmak istediği mesaj hakkında detaylı bilgi alabilir, dikkat çekilen noktaları gözden kaçırmayarak hayatınızı değiştirebilecek gücün ellerinizde olduğu gerçeğini yaşayarak görebilirsiniz.

Rüyada Mavi Denizde Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

İmam Nablusi Hz. denizde yüzdüğünü gören kimsenin ilimle ilgili arzuladığı tüm bilgiye sahip olacağı müjdesini vererek rüyada mavi denizde yüzmek ile ilgili hayırlı rüya düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Molla Cami Hz.’leri de denizde ve nehirde yüzmekle ilgili güçlü maneviyata, İslam’a olan bağlılığa yorumlarında dikkat çekerek rüyanın hayırlı rüya olduğunu bizlere bildirmektedir. Yorumcular rüyayı aynı zamanda dünyevi konularda da olumlu gelişmelere gebe olarak değerlendirerek;

 • Günahlar nedeniyle edilen tövbeler sonucu kişinin günahlarından arınacağına,
 • İtibar ve saygı göreceğine,
 • Maddi olarak kötü günlerin geride kalacağına,
 • Hayatta gerçekleştirilmesi planlanan her konuda başarılı olunacağına

Rüyayı yormaktadırlar.

Rüyada Kıyıda Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Denizde yüzerek kıyıya çıkmayı ilimden vazgeçmek olarak yorumlayan Molla Cami Hz. rüyada kıyıda yüzmek ile ilgili görüşünü vazgeçmek olarak bildirmiştir. Yorumcular ise rüyayı hayırlı olarak değerlendirmekte olup;

 • Aile büyüklerinin memnun edilerek hayır dualarının alınacağı,
 • Yaşamdan duyulan mutluluğun bozulmayacağı,
 • Aile için huzura sahip olunacağı,
 • Zararda olan bir işin kara geçeceği

Yorumlarını bildirmişlerdir. Rüya için şer yorumunda bulunmak için ne Dini kaynaklarda ne de farklı kaynaklarda herhangi bir şer yoruma rastlanılmamaktadır.

Rüyada Eşiyle Denizde Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada eşiyle denizde yüzmek için hayırlı ve şer kanısında kesin bir hüküm vermek yapılan yorumlara göz atıldığında mümkün görünmemektedir. Öncelikle yorumcular tarafından yapılmış hayırlı yorumlara göz atıldığında;

 • Sabır gösterilerek arzulanan şeylere sahip olunacağı,
 • Yapılan yatırımların değer kazanacağına,
 • Hayırlı bir işe girişileceğine,
 • Sıkıntılı günlerin geride bırakılacağına,
 • Hayatta açılan yeni sayfada mutluluk bulunacağına,
 • Rüya sahibi hasta ise şifasının Allah tarafından kendisine bahşedileceğine,
 • Geçim derdinin elde edilen kazançlarla son bulacağına

Yorumları ön plana çıkmaktadır. Benzer ve farklı kaynaklarda bahsedilen şer yorumlar ise;

 • Her geçen gün daha az kazanılacağından,
 • Harama bulaşılacağından,
 • Kurulan yanlış dostluklar nedeniyle şer yollara sapılacağından,
 • Toplum içerisinde ayıplatılacağından,
 • Bereketin kaçacağından

Bahsedilmektedir. Rüya sahibinin gördüğü rüya sonrası kötü işlere meyletmemesi ve kuracağı dostluklara dikkat etmesi tavsiye edilmektedir.

Rüyada Nehirde Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Gerek İmam Nablusi Hz. gerekse Molla Camii Hz. tarafından rüyada denizde ve nehirde yüzülmesinin hayırlı yorumlandığından bahsetmiştik. Dini kaynaklardan edinilen bu bilgiler neticesinde rüyada nehirde yüzmek ile ilgili hayırlı rüya düşüncesine sahip olmak yanlış görünmemektedir. İtikat güzelliğine, İslam’a olan düşkünlüğe, ilme verilen öneme ve iyi niyete işaret eden rüya için kaynaklardan aktarılan yorumlar;

 • Hayatta kısmi de olsa başarılı olunacağına,
 • Hedeflerin büyük bölümüne erişileceğine,
 • Kazançlı işler gerçekleştirileceğine,
 • Rekabet içerisinde olunan kişilerin her daim bir adım önünde yer almaya devam edileceğine,
 • El atılan işlerden kazanç elde edilmesinin bilineceğine

Şeklindedir. Rüyanın işaret ettiği müjdeleri yorumcular denizin nehirden küçük olması nedeniyle kısıtlı olarak belirtme gereği duymuşlar ve nehrin temiz veyahut kirli olmasına göre yorumların tam tersi düşünülebileceğinden bahsetmişlerdir. İlgili rüya için nehir suyunun temiz veya kirli olduğunu hatırlamanız, rüyanın işaret ettiği yorumları öğrenmek adına son derece önemlidir.

Rüyada Tatlı Suda Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Dini kaynaklarda rüyada tatlı suda yüzmek de deniz ve nehir ile bir tutulmuş ve suyun temiz olması halinde hayırlı olarak yorumlanmıştır. Rüya yorumcuları ise rüya sahibinin kendisi ile çelişecek davranışlar gösterebileceği yorumu ile birlikte;

 • Yapılan işlerden beklenilen hayrın görülmeyeceği,
 • Evlilik yolunda ilerleyen ilişkinin son bulacağı

Yorumları yapılmaktadır. Rüya için hayırlı yorumlarda bulunan yorumcu sayısı daha fazla olup ilgili yorumlar ise;

 • Tüm olumsuzlukları yenilebilecek güce ve kudrete sahip olunacağı,
 • Üzerine düşen sorumlulukların her zaman yerine getirileceği,
 • Geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak aynı hataların tekrarlanmayacağı,
 • Hayal kırıklıklarından kurtularak başarılı işlere imza atılacağı,
 • Ruhsal olduğu kadar bedenen de sağlıklı bir döneme girileceği,
 • Zararlı alışkanlıklardan vazgeçileceği,
 • Sağlığa dikkat edileceği

Şeklinde kaynaklardan aktarılmaktadır.

Rüyada Temiz Havuzda Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Kirli olan havuzda yüzmek için şer yorumlar yapılıyor olsa da rüyada temiz havuzda yüzmek için nehirde yüzmeye benzer yorumlarda bulunulmakta, elde edilecek hayırların tıpkı nehirde yüzmek ile ilgili rüya yorumlarında olduğu gibi kısıtlı gerçekleşeceği düşünülmektedir.

 • Ele geçen kazançla geçimin sağlanacağı,
 • Hedeflere ulaşmak için alınacak desteklerden yararlanılacağı,
 • İlim sahibi olunacağı,
 • Zorluklarla karşılaşılsa da bu zorlukların kolayca aşılacağı,
 • Kariyer basamaklarının yavaş yavaş tırmanılacağı,
 • Kazancın her geçen gün artacağı

Rüya için yorumcuların yaptıkları yorumlardır. Havuzun pis olması halinde yapılan tüm bu yorumların tersi düşünülmeli ve ilave olarak bir düşmanınızın size zarar vermek için hazırda beklediği yapılan olumsuz yorumlara eklenmektedir.

Rüyada Az Suda Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Deniz ve nehir gibi bol suyun bulunduğu bölgelerde suyun azaldığının görülmesi başta İmam Nablusi Hz. olmak üzere Molla Cami Hz. ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şer olarak ifade edilerek bu rüya sonrası devlet hazinesinin zarar göreceği bildirilerek rüyada az suda yüzmek için hayırsız rüya görüşünün kuvvet kazanmasına neden olmuşlardır. Rüya yorumcuları da rüya için;

 • Hayatta keşkelerin artacağı,
 • Kişi bekar ise evlilik planladığı sevgilisi ile ayrılacağı,
 • Kişi evli ise iş seyahati nedeniyle ailesinden uzun süre ayrı kalacağı,
 • Karşılaşılacak engeller nedeniyle yapmak istenenlerden vazgeçileceği,
 • Çevresi tarafından yalnız bırakılacağı

Yorumlarında bulunarak rüyanın şer rüya olarak değerlendirilmesi fikrine destek vermişlerdir. Rüya için kısmen de olsa hayırlı yorumlar da bulunmakta olup bu yorumlar manevi olarak İslam dinine mensup herkesin huzura ereceği cinstedir. Dini kaynaklardan aktarılan bu yorumlara göre rüya bazen kutsal topraklara yapılacak ziyarete ve bu ziyaretin Hac ziyareti olmasının muhtemel olduğundan bahsedilmektedir.

Rüyada Hızlı Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada hızlı yüzmek tıpkı yüzme eyleminde olduğu gibi gerçek hayatta da gerçekleştirilecek başarıların hızlı ve çabuk gerçekleştireceğini bildiren yorumcular;

 • Hayatın kısa sürede düzene gireceği,
 • Kederin son bularak kısa sürede üzücü günlerin unutulacağı,
 • Gerçekleştirilen başarılar sonucu kazanç elde edileceği,
 • Çalıştığı ortamda kendisinin el üstünde tutulmasına neden olacak projeler yürüteceği,
 • Ticarette edilen zararların kısa sürede telafi edilerek yeniden kara geçileceği

Yorumlarını aktarmaktadırlar. Rüya için olumsuz görüş aktaran veya farklı bir noktaya değinen yoruma kaynaklarda rastlanılmamaktadır.

Rüyada Sırt Üstü Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada sırt üstü yüzmek sizi güvende olduğunuz konusunda uyararak endişelenmenizi gerektirecek herhangi bir durumun bulunmadığı konusunda içinizi rahatlatmaktadır. Hayırlı olarak tabir edilen rüya bazen size dinlenmeye ihtiyacınız olduğu konusunda uyarsa da genellikle;

 • Sırtınızı dayayacak dostlara sahip olduğunuza,
 • Hayattan zevk aldığınıza,
 • Sefanızın devamlı olacağına,
 • Sıkıntılarınız nedeniyle sabrederek kazanca erişeceğinize,
 • Zor zamanınızda alacağınız desteğe,
 • Yüzünüzü güldürecek bir haber alacağınıza

Yorulmaktadır. Rüyanın bazen edinilecek bir malı, yapılacak karlı yatırımları, işyerinde yükselecek pozisyonu ve artacak maaşı müjdelediği de yorumcular tarafından aktarılmakta olup rüyanın hayırlı olarak benimsenmesini görüşünü destekler nitelikte yorumlara rastlanılmaktadır.

Rüyada Elbiseyle Yüzmek Ne Anlam İfade Eder?

Yapılan yorumların olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrıldığı rüyada elbiseyle yüzmek için olumsuz yorumlara göz atmak gerekirse;

 • Hayatın monotonlaşacağı,
 • Çalışma ortamından huzurun kaçacağı,
 • Eş ile tartışma yaşanacağı,
 • Maddi olarak zarar edileceği,
 • Art arda meydana gelen olumsuzlukların kişiyi karamsarlığa iteceği

Yorumları dikkat çekmekte ve rüya sahiplerini endişeye sevk edebilmektedir. Rüya sahiplerinin ferahlamasına neden olan hayırlı yorumlarda ise;

 • Kısa sürede maddi kazanımlar elde edileceğinden,
 • Borçların ödeneceğinden,
 • Eşe karşı sevgi ile yaklaşılacağından,
 • Toplum içerisinde saygı görüleceğinden,
 • Devlet kademelerinde makam elde edileceğinden,
 • Çevresi tarafından her girişimde destekleneceğinden,
 • Kötü günlerin geride bırakılacağından

Bahsedilmektedir.

Rüyada Yüzme Bilmediği Halde Yüzdüğünü Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Hayatın düzene girmesi için gösterilecek çabalara ve verilecek mücadelelere işaret ettiği aktarılan rüyada yüzme bilmediği halde yüzdüğünü görmek için yapılan yorumlar her ne kadar hayırlı olsa da rüyanın işaret ettiği kazanımları elde etmek için gereğinden fazla çaba göstermeniz gerektiği yorumcular tarafından aktarılmaktadır. Yapamadığınız bir şey için verdiğiniz mücadeleye işaret ettiği düşünülen rüya için;

 • Zor verilen kararlar sonrası rahata erileceği,
 • İşyerinde gösterilen çabaların fark edilerek ödüllendirileceği,
 • Sabredilmesi sonrası ticari işlerin yoluna gireceği,
 • Fazla çalışmak gerekse de kimseye muhtaç olmadan geçimin sağlanacağı,
 • Çalışkan yapı nedeniyle her girilen ortamda takdir toplanacağı,
 • Hırslı yapısının kendisini kariyer basamaklarına tırmanmakta yardımcısı olacağı

Yorumlarında bulunulmaktadır.

Rüyada Yüzme Öğrendiğini Görmek Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada yüzme öğrendiğini görmek bazı konularda alacağınız harekete geçme kararlarını ifade etmektedir. Alacağınız kararlar kısmen düşmanlarınızı, kısmen ailenizi kısmen de ticari hayatınızı sizi avantajlı duruma getirecek şekilde neticelenecektir. Aynı zamanda kendinizi geliştirmek için eğitiminize önem vereceğiniz anlamına da gelen rüya için;

 • Elde edilecek bol kazanca,
 • İyileşen akraba ilişkilerine,
 • Karlı yatırımlara

İşaret ettiği aktarılmaktadır.

Rüyada Başkasının Yüzdüğünün Görülmesi Ne Anlam İfade Eder?

Rüyada başkasının yüzdüğünü görmek için yapılan yorumlar da hayırlıdır.

 • Bekarlar için hayallerini süsleyen kısmetleriyle evlenecekleri,
 • Ele geçen fırsatların değerlendirileceği,
 • Kısmetin açılarak tüm kapıların ardına kadar açılacağı,
 • Hayat standartlarının yükseleceği,
 • Çevresi tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olunacağı

Rüya için bildirilen görüşler arasında yer almaktadır. Kısmen de olsa kimi yorumcuların rüya ile ilgili dikkat çektikleri olumsuz yorumlar da bulunmakta olup ilgili yorumlar;

 • Aile geçimini sağlamakta zorlanılacağı,
 • En çok güvenilen kişilerin rüya sahibini sırtından vuracağı,
 • En ihtiyaç duyulan anda destek bulunamayacağı

Şeklinde aktarılmaktadır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani