Rüyada “Rüyada Yazma Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Yazma Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Yazmanın rüyada görülmesi kadınlar için kısmet ve mal anlamlarına gelecek şekilde tabir edilmiştir. Halk arasında yazma olarak bilinen eşya kapalı bayanların başlarına örttükleri eşarp ve başörtüsüne verilen isimdir. Yazma gerçek hayatta genelde çevresinin işlemeleri ve çeyizlere koyulmasıyla bilinen özelliktedir. Rüyalarda ise yazmanın şekli, duruşu, alınıp verilmesi gibi ayrıntılar rüyanın anlamının olumlu ve olumsuz yorumlanmasına sebep olmaktadır.

Bir kadın için yazma eğer evli ise eşini temsil etmektedir. Yazmanın durumu ise kocasının durumunun yorumudur. Eğer yazma eski bir yazma ise kocasının fakirliğine ve akıl kıtlığına, eğer güzel bir yazma takılıyorsa eşinin sahip olduğu makam ve konumuna işaret etmektedir.

Bekar bir kadın rüyasında yazma türünden bir eşya görmüşse bu durum rüya sahibinin malına işaret eder. Başörtüsünün başından gitmesi malının azalması ve zenginliğinin yok olmasına işaret etmektedir. Eğer başörtüsü kendisine bir erkek tarafından veriliyorsa bekar bayanın kendisine uygun hayırlı bir kısmet ile nikahlanacağı müjdesidir. Eğer rüya sahibi başında çok güzel bir yazma görmüşse bu durum kişinin malının artacağına, itibarının ve toplum nazarındaki saygınlığının dilden dile dolaşacağına işaret etmektedir.

Bazı durumlarda ise evli olsun bekar olsun bir kadının yazmasının başından çıkartılması eğer namahrem olarak tabir edilen insanların ya da toplumun içinde oluyorsa bu durum kadının kocasına laf getireceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin iffetini korumaması sebebiyle günaha gireceğine işaret etmekle birlikte aile yaşamında kocasıyla arasının açılacağı, boşanmayla sonuçlanacak kötü bir yola gireceğine şeklinde olumsuz yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Yazma Aldığını Görmek

Rüyada bir kimseden yazma almak kadın olsun erkek olsun herkesin gördüğü ve aynı anlamda yorumu yapılan rüyalardandır. Rüyada yazma aldığını görmek rüya gören bekar erkek ve kadınlar için olduğu gibi yorumlanan rüyalardandır. Şu manalara gelmektedir;

 • Kişinin mutlu günler göreceğine
 • Rüya görenin yakın zamanda evleneceğine
 • Malının ve zenginliğinin artacağına
 • Sevdiği ve sevilmeyi arzu ettiği kişiyle hayatını birleştireceğine
 • Aile hayatının gıpta ile bakılan bir yuva olacağına

İşaret ettiği yorumlanmıştır. Olumsuz anlamda rüyada yazma almak ise;

 • İşlerinin planladığı gibi gitmeyeceğine
 • Verdiği kararların rüya sahibini pişman edeceğine
 • Hayattaki beklentileri ile karşılaştıklarının çok farklı olacağına

Şeklinde başınıza asla uğramasını istemeyeceğimiz anlamlarda yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Birine Yazma Vermek

Rüyada birine yazma vermek olumlu yönleri ağır basan rüyalardandır. Bekar bir kimse rüyasında tanıdığı ve sevdiği birine yazma veriyorsa o kişiyle çok mutlu olacağına ve evliliğe işaret etmektedir. Fakat bu kimse yoğun duygular hissedilen birisi değilse veya akrabadan eş dosttan bir kimse ise rüya sahibinin bu kişiye malından faydalandırmak suretiyle yardımda bulunacağına ve faydasının dokunacağına delalet etmektedir.

Eğer rüya sahibi evli bir kadın ise ve kocasına yazma veriyor ise bu durum hayırlı bir nesle ve çocuğa işaret etmektedir. Eğer durum tam tersi ise ve bir adam karısına yazma veriyor ise rüya sahibinin malının ve zenginliğinin eşine geçeceğine erkek tarafından birtakım şeyler ile kadının onurlandırılacağına aracılık etmektedir.

Tanınmayan bir kimseden yazma almak ve tanınmayan bir kimseye yazma vermek şeklinde görülen rüyalarda rüya sahibi eğer yazmayı alıyorsa bir kimseden iyilik ve hoşnut olacağı bir davranış göreceği, eğer yazma veriyorsa topluma yönelik hayırlı işler yapacağı ve ihtiyaç sahiplerini sevindireceğine yorulmuştur.

Rüyada Oyalı Yazma Görmek

Rüyada oyalı ve güzel bir yazmanın görülmesi rüya sahibinin aile hayatına işaret etmektedir. Rüyada oyalı yazma görmek son derece hayırlı bir eşe sahip olunduğuna, mutluluğun meyvesi çocuklarından güzel bir gelecek görüleceğine işaret etmektedir. Rüyada oyalı bir yazma işlemek ise rüya sahibinin bekar ise evlenip güzel bir yuva kuracağına, evli ise çoluk çocuk sahibi olacağına işaret ettiği yorumları yapılmıştır. Rüyasında beyaz ve oya işlemeli bir yazma taktığını gören kadının sevdiği ve beğendiği bir erkekle hayatını birleştireceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Yazmadan Oya Sökmek

İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; Rüyada yazma ile ilgili görülen fenalıklar iyi olarak görülmemiştir. Rüyada yazmanın sökülmesi düşmanlar tarafından kocaya isabet edecek tehlikedir. Ayrıca kadının kocasına uğursuzluk ve kötülük getireceğine de delalet etmektedir. Rüyada yazmasını söken ya da yazması sökülen bekar bir kadın ise kadının ismine karşı bir dedikodu yapılacağına ya da malına gelecek bir zarara işaret etmektedir. Yazmanın toplum içinde yırtılması ve zarar görmesi de kadının kocasının namusuna laf uzattıracağına ve iffetine zarar verecek günahlara gireceğine aracılık etmektedir.

Rüya sahibinin gördüğü rüyada oya sökmek yukarıda sayılan hususlar bakımından olumsuz olarak yorumlanmıştır. Rüyada oya sökmek genel manasıyla doğru gidilen bir işte yanlış adımlar ve hamleler yapmaktır. Bir kadının rüyasında hiçbir şey yapmadan başındaki eşarbın oyalarının sökülüyor olduğunu görmesi ise ani gelişecek bir olaya işaret etmektedir. Bu olay yazmanın rengi ve yazmanın durumuyla alakalıdır. Beyaz bir yazmadan sökülen oyalar güzel haberlere arıcılık ederken yazmanın eski ve kara olması ani ve kötü bir haber alınacağına yorulmuştur.

Rüyada Yazma Satın Almak

Rüyada Yazma Satın Almak rüya sahibi kadın olsun erkek olsun malının artacağına, makamının ve şanının yüceleceğine, insanlara fayda getirecek hayırlı işler yapılacağına işaret eden yorumlarda bulunulmuştur. İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; yazma ve eşarp cinsinden görülen rüyalarda görülen nesne insanların dinidir. Rüyada yazma satın almak dini olarak işleyeceği sevap ve hayırlı amellerin artacağına delalet etmektedir.

Rüyada Beyaz Yazma Takmak

Rüya gören kadının rüyasında beyaz bir yazma taktığını görmesi olumlu yönleri ağır basan ve güzel tabir edilen rüyalardandır. Rüyada yazma takmak beyaz bir yazma ise oldukça hayırlı bir anlama gelmektedir. Bu anlamlar şunlardır:

 • Rüya sahibinin kocasının rütbesi ve makamının yükseleceğine
 • Rüya sahibinin koçanının dini vecibelerini tam olarak yerine getirdiğine
 • Rüya gören kişi bekar ise iffeti ve namusuyla örnek bir insan olacağına
 • Rüya gören kişinin ve ailesinin malının artacağına ve yoksulluk çekmeyeceğine

Aracılık ettiği şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Siyah Yazma Görmek

Rüyada siyah yazma görmek rüyada görülen yazmanın durumuna yani eski ve yeni olmasına göre farklı anlamlarda yorumlansa da genel anlamının işaret ettiği durum olumsuzdur. Rüyada siyah yazma görmek iyi değildir. Rüyada siyah yazmanın kumaş türünden kalın olması kadın evli olsun bekar olsun gelecek fenalığa işaret etmektedir. Siyah yazma bekar kadınlar için malından eksilme ya da çevresinde dedikodusu yapılan bir insan olacağına işaret etmektedir.

Rüyasında siyah yazma gören rüya sahibi şayet evli ise bu durum kocasına işaret etmektedir. Siyah eşarp kocanın vasıflarının tam olmadığı anlamına gelir. Eski püskü siyah bir yazma görmek kocasının herhangi bir uzvunun eksikliğine yahut akıl noksanlığına delalet etmektedir. Ayrıca evli bir kadının siyah bir eşarp görmesi kocasının dini duygularının azlığına, günahkardan uzaklaşmadığına ve aklı ile hareket ettiğine işaret etmesi bakımından olumsuz anlamlarda yorumlanmıştır.

Rüyada Renkli Yazma Görmek

Rüyada görülen yazmanın rengi birçok anlamda rüyanın yorumunu etkilemektedir. Rüyada sarı renk yazma görmek olumsuz anlamda yorumlanmış ve hastalığa işaret eden rüya yorumlarındandır. Rüyada pembe renkli yazma görmek ya da kırmızı renkli yazma takmak olumlu ve olumsuz anlamlarda yorumlanmıştır. Olumlu anlamda çok seveceği ve bağlanacağı birine delice aşık olunacağı anlamına gelse de, olumsuz anlamda duygularını kontrol edememekten yıpranacağı ve aynı oranda aşkına karşılık bulunamayacağı anlamında yorumlanmıştır. Rüyada yeşil renk yazma görmek ise sıkıntıların ve dertlerin son bulacağına işaret etmektedir. Ayrıca rüya sahibi bekar ise evleneceği kişinin dinine bağlı bir insan olacağına yorulmuştur.

Rüyada Yazma Sandığı Görmek

Rüyada oyalı işlemelerle dolu yazma sandığı görmek bolluk ve zenginliğe aynı zamanda yolculuğa işaret etmektedir. Rüyada yazma sandığı görmek bir kimse bekar ise evleneceğine, genç bir erkek ise askere gideceğine, bu rüyayı memur görmüş ise tayin edileceğine aracılık ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Birinin Yazma Yaptığını Görmek

Rüyada birinin yazma yaptığını görmek yorum olarak ağır başlı ve iffetli bir kadına işaret etmektedir. Rüya sahibinin güzel dostlar edineceğine, yumuşak başlı ve alçakgönüllü bir kimseyle iyi arkadaşlıklar kurulacağına delalet etmektedir.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani