Rüyada “Yazı Tahtası” Görmek

Yazı Tahtası
Rüyada Yazı Tahtası Görmek, Rüyada Beyaz Yazı Tahtası çocuk, kadın veya adam görmenin anlamı. Rüyada Yazı Tahtası Görmek, hakkında İslami ve Dini rüya tabirlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

Rüyada yazı tahtasının görülmesi içeriğinde olumlu ve olumsuz manaları bir arada barındıran rüyalardandır. Rüyanın kim tarafından görüldüğü ve rüyadaki diğer ayrıntılara göre rüya yorumu farklı anlamlarda yorumlanmıştır. Rüya tabircileri rüyada yazı tahtasının görülmesinin zirai maksatla ekim yapmaya ve bu durumdan kazanç elde etmeye yormuşlardır.

Bir ilim talebesi olan öğrenci için rüyasında yazı tahtası görmesi genellikle hayırlı olarak nitelenmiştir. Çünkü ilim öğrenme arzusu duyan biri için yazı tahtası ilim tahsil etmeye ve eğitim aldığı alanda yüksek ihtisasa ve uzmanlaşmaya işaret etmektedir.

Eğer rüya sahibi rüyasında yazı tahtası görmüşse ve rüyayı gören kişi halktan bir kişi ise bu kişinin korkularından emin olacağı, düşmanlarından gelecek zarar ve ziyandan Allah’ın izni ile korunacağı anlamına gelmektedir. Eğer rüya sahibi bir hükümdar veya devlet yöneticisi ise tebaasının ona saygı duyacağına ve devlet kademesinde ilerlemesinde güzel neticeler alınacağına delalet etmektedir.

Bazı özel anlamlarında rüyada yazı tahtası görülmesi bekar kimse için evliliğe ve hayırlı bir eş sahibi olmaya, evli kimsenin rüyasında yazı tahtası görmesi ise çocuk çocuğa karışmasına ve kadınlar için sağlıklı çocuk dünyaya getirmeye işarettir. Yaşlıların gördüğü yazı tahtası ise ahirete yönelik faydalı ameller işlemeye ve ilimden kopmamaya delalet etmektedir. Fakir birinin gördüğü yazı tahtası rüyası ise mala ve zenginlik elde etmeye, zahmet çekmeden elde edilecek kazanca aracılık etmektedir.

Olumsuz anlamda yazı tahtası görülmesi tahtanın yüzünün kara olmasına, yazı tahtasındaki yazıların okunamayacak kadar silik ya da karmaşık yazılmasına göre yorumlanan rüyalardandır. Bu durumlarda rüya sahibinin bahtının ve kaderinin kötü bir gelecek ile kendisini imtihan edeceğine, sıkıntı ve zorluklarla mücadelede bulunması gereken bir hayata adım atacağına işaret etmekle birlikte kişinin korkularının artacağına, düşmanla iş birliği ve anlaşma yapması sebebiyle yenilgiye uğrayacağına ve nefsinin arzularına uyarak günah işleyeceğine işaret ettiği, rüyada yazı tahtası görmenin olumsuz manalardaki yorumlarındandır.

Rüyada Kara Yazı Tahtası Görmek

Rüyada kara tahta görmek olumsuz manaları ağır basan ve bazı özel durumdaki kişiler için ise olumlu anlamlarda yorumlanan rüyalardandır. Bir kimsenin rüyasında kara tahta görmesi zahir manada olumlu fakat yorum bakımından olumsuzluk taşımaktadır. Şöyle ki yazı tahtası tek başına olumlu anlamdadır. İlim sahibi olmaya ve bol kazanca işaret eder. Tahtanın yüzünün kara olması ise iyi değildir. Rüya sahibinin rüyasında kara tahta görmesi hayırlı işlerinde yoluna koyması gerektiği birçok husus bulunduğuna ve çabasıyla kazanılacak zenginliğe işaret etmektedir.

Bir yaşlının rüyasında kara tahta görmesi ölüme ve amel defterinin sağ tarafından verileceğine delalet eder. Bir hastanın rüyasında yazı tahtası görmesi ise artık şifa bulacağına ve kara günlerin geride kaldığına aracılık etmektedir.

Rüyada Yazı Tahtası Silmek

Rüyada yazı tahtasının silinirken görülmesi rüya sahibine olumlu ve olumsuz manada etkileri olacağına inanılan rüyalardandır. Rüyada yazı tahtası silmek insanın kaderinin kendi iradesiyle farklı bir yöne çevrileceğine işaret etmekle birlikte bu durumdan olumsuz sonuçların çıkması muhtemel görüldüğünden rüya iki anlamada gelmektedir. Olumlu manada;

  • Kader boyutuyla işlerini yoluna koyma iradesine sahip olacağına,
  • Attığı adımların onu başarıya ve kazanca götüreceğine,
  • Rüya sahibi eğer yanlış bir yolda ise talihini doğru bir yola doğrultacağına,
  • Günah ve kötülüklerden sıyrılıp hayırlı amellere yöneleceğine

Delalet etmekle birlikte olumsuz anlamlarda rüyada yazı tahtası silmek şu anlamlara gelmektedir;

  • Kişinin kendi eliyle işlerini bozacağına ve küçüleceğine
  • Cesaret eksikliği ve basiretinin bağlanması sonucu hakikatlere kulak tıkayacağına
  • Rüya sahibinin ne kadar çok emek verse istediği neticeleri bir türlü elde edemeyeceğine

İşaret ettiği rüya tabircileri tarafından yorumlanmıştır.

Rüyada Beyaz Yazı Tahtası Görmek

Rüyada beyaz yazı tahtası görmek rüya sahibinin toplumdaki konumuna ve rüyanın detaylarına göre farklı manalarda yorumlanan rüyalardandır. Bir öğrencinin rüyasında yazı tahtası görmesi ilim ve irfan sahibi olmaya delalet eder. Rüyasında hocasının beyaz bir yazı tahtasına yazı yazdığını gören öğrenci ise hocasının yolunda gidecek olmaya, eğer dini ilimlerle meşgul ise hak katında ali bir makama erişmeye eğer fenni ilimlerle meşgulse çok başarılı olmaya ve toplum nazarında saygın bir konuma gelmeye delalet etmektedir.

Rüyasında beyaz bir yazı tahtası gören kimse ticaret erbabı ise çalışarak elde edilecek bol kazanca, rüya sahibi toprakla uğraşan kimse ise mahsulünün bollaşması ve nasibinin ziyadeleşmesi olarak yorumlanmıştır. Evli bir kimse için beyaz bir yazı tahtasının görülmesi ise erkek olsun kadın olsun eşlerden emin olmaya, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeye yorulmuştur.

Rüyada Sınıfta Tahtaya Kalkmak

En sık görülen ve anlamı en çok merak edilen rüya yorumlarındandır. Bilinçaltı sebebiyle öğrencilerin gördüğü bu rüyada rüya sahibinin korkuları ve gelecekle ilgili endişe duyduğu birtakım inançların olduğu sonucuna varılmaktadır. Rüyada sınıfta tahtaya kalkmak ve tahtaya yazı yazmak olumlu manada özgüvene ve başarıya aracılık etmektedir. İş sahiplerinin elde edeceği fırsatlar olarak yorumlanan bu rüyalar bekar kimseler için hayırlı bir nasip olarak yorumlanmıştır. Rüyada rüya sahibinin sınıfta tahtaya kalkması, evli insanlar için ise çocuklarını ve ailelerini korumaya işaret etmektedir. Ayrıca rüya sahibinin sevdiklerine ve özlem duyulan arkadaşlara kavuşacağına şeklinde olumlu manalarda yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Tebeşir Tahta Görmek

Rüyada tebeşir tahta görmek ve bu tahtaya yazı yazmak yakınlarından kalacak mirasa ya da rüya sahibinin dostlarından devralacağı bir işi olgunlaştıracağına işaret etmektedir. Rüyada tebeşir tahtası görmek bir öğrenci için aynı zamanda emeğinin karşılığının alınacağı başarılara gebe olunduğu anlamına gelir.

Rüyada Tahtaya Yazı Yazmak Ne

Olumsuz yönü ağır basan rüyalardan olan rüyada yazı yazmak hile ve sahtekarlık anlamlarına gelir. Bir kimsenin tahtaya yazı yazması eğer bu kişi biliniyor ve tanınıyorsa o kimseden gelecek hileye işaret eder. Eğer bu kimse tanınmıyorsa gizli bir düşman ve sakınılması gereken bir durum olarak yorumlanır. Bir kimse rüyasında tahtaya yazı yazdığını fakat bu yazıyı beğenmediği görse hilelerden ve günahlardan sakınacağı anlamına gelmektedir. Sol elle tahtaya yazı yazmak ise çirkin işler yapmaya aracılık etmektedir.

Rüyada Okulda Yazı Tahtası Görmek

Rüyada okulda yazı tahtası görmek hem olumlu hem de kötü manalarda yorumlanmıştır.

Rüyada okulda yazı tahtası görmek eğer bu tahtada okunabilen ve güzel yazılı kelimeler var ise hayırlıdır. Rüya sahibi için bir kazanca ve mala aracılık etmektedir. Ancak rüya sahibi içine endişe veren bir okulda kara bir yazı tahtası görmüşse bu durum insanların yanlış yolda olduklarına, hatalı işler yaptıklarına işaret etmektedir.

Rüyada Sınıf Görmek

Rüyada yazı tahtasının en çok bulunduğu olmazsa olmaz mekan sınıftır. Rüyada sınıf görmek ve burada öğrenci olmak okul çağı geçmiş bir insan için kötü yorumlanan rüyalardandır. Böyle kimselerin hayattan mutsuz olduklarına, karar aşamalarında verdikleri başarısız kararlar yüzünden ıstırap çektiklerine işaret etmektedir. Okul çağında bulunan bir kimsenin rüyasında sınıf görmesi ve bu sınıfa ait yazı tahtasının bulunması ise eğitimde kat edilecek başarılara, toplumda saygınlığa ve rüya sahibinin makam sahibi olacağına işaret eden olumlu anlamları bulunan rüyalardandır.

Rüyada Tahtada Okunamayan Yazı Görmek

Rüyada okunamayan yazı görmek birçok olumsuz manada yorumlanan rüyalardandır. Rüyada tahtaya yazı yazan fakat yazdığını okuyamayan, göremeyen bir kimse ise bu kişiye gelecek zarara işaret etmektedir. Bu kimse iş sahibiyse işten ayrılacağına, çalışmıyorsa başına musibetler geleceğine delalet eder. Rüyada okunamayan yazı gören kimsenin durumu tövbe kapıları kendisine açılmış ve gittiği yoldan dönmesi gereken bir anlama gelir. İyi yazı yazdığı halde rüyasında tahtaya kötü yazılar yazan kimsenin hali korku ve endişesi kabarmış bir insana benzetilmiştir.

Rüyada Sınıfta Öğrenci Olmak

Rüyada sınıfta öğrenci olmak eğer öğrencilik çağı geçmiş bir kimse bu rüyayı görmüşse çevresinden öğrenebilecek birçok şey olduğuna ve rüya sahibinin böbürlenmemesi gerektiğine, eğer bir rüya sahibi sınıfta yazı tahtası önünde kendi halini görmüşse, başarıya ve insanların kendisini takdir etmesine işaret etmektedir.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.