Rüyada “Yaşlı Adam” Görmek

Yaşlı Adam
Rüyada Yaşlı Adam Görmek, Rüyada Tanıdık Yaşlı Adam Görmek, Rüyada Yaşlı Adamla Konuşmak hakkında tüm tabirler. Rüyada Yaşlı Adam Görmek hakkında tabirleri yazımızdan okuyabilirsiniz.

Rüyada yaşlı adam görmek diyanet yorumuna göre; rüya sahibinin ömrünün bereketleneceğine ve yaşlılığında bilge bir kimse olacağına delalet etmektedir. Rüyanın görülüş biçimine göre farklılıklar gösteren bu rüya aynı zamanda bazı olumsuz anlamlar da taşımaktadır. Rüya sahibinin karşılaşacağı hastalıklara, maddi yönden zayıflığa ve yalnızlık duygusuna kapılacağı bu rüyanın sahip olduğu olumsuz anlamlardır. Genel hatlarıyla birçok kişi için hayırlı bir rüyadır. İmam Nablusi (r.a)’ye göre; bir kimsenin rüyasında ihtiyar bir adam görmesi, o kimselerin uzun bir ömür süreceklerine ancak manevi açıdan gaflete düşeceklerine işaret etmektedir.

Rüyada Tanıdık Yaşlı Adam Görmek

Bir kişi rüyasında tanıdığı genç birini yaşlı olarak rüyasında görüyorsa bu durum, rüyayı gören kişiler için değil rüyada görülen kişi için tabir edilmektedir. Genç bir kimsenin rüyada yaşlı olarak görünmesi;

 • Rüyada görülen kişiler için; makam sahibi olacaklarına
 • İlim öğreteceklerine
 • Zorlu bir süreçten zaferle çıkacaklarına
 • Birçok hayır işi yapacaklarına

İşaret etmektedir. Ancak gerçek hayatta da yaşlı olan birini görmek rüyayı gören kişiler için tabir edilmektedir. Rüyada tanıdık yaşlı adam görmek;

 • Rüya sahibi için; zorlu bir döneme gireceklerine
 • Saygın bir kimseden destek göreceklerine
 • İş hayatında itibar kazanacaklarına
 • Yavaş yavaş sıkıntılarının dineceğine

İşaret etmektedir. Her iki yorumda da birçok hayır hem rüya sahibi için hem de rüyada görülen kişiler için mevcuttur. Bu yönleriyle rüyada tanıdık yaşlı adam görmek birçok kişi için hayırlı ve güzel bir rüyadır.

Rüyada Yaşlı Adama Yardım Etmek

Rüyada yaşlı adama yardım etmek, kişinin önemli bir konu hakkında fikir beyan edeceğine ve bu fikir sayesinde birçok kişiye fayda sağlayacağına işaret etmektedir. Rüyalar çoğu zaman günlük yaşantımızdan, geçmişimizden ve geleceğimizden izler taşımaktadır. Bu nedenle rüyaların doğru analiz edilerek yorumlanması gerekmektedir. Bu rüya hakkında İmam Cafer – i Sadık (r.a) şu yorumda bulunmuştur; iman sahibi kişilerin rüyada ihtiyarlara yardım etmesi, halk içinde itibar kazanacağına ve adaletli bir kimse olacağına işaret etmektedir. Rüyada özellikle çocuk, yaşlı, hasta ya da aciz durumdaki birine yardım edilmesi rüyayı gören kişiler için hayırlı anlamlar taşımaktadır.

Rüyada Yaşlı ve Hasta Adam Görmek

Rüyayı gören kişinin zayıflığına ve müşkül duruma düşeceğine işaret eden bir rüyadır. Rüyada yaşlı hasta adam görmek, kişinin bizzat nefsinin zayıflığına ve günaha meyil edeceğine delalet etmektedir. Bu rüyada hasta adam olarak görülen imge, kişinin bizatihi kendisi ve nefsidir. Bu nedenle, rüyadan ders çıkarmak ve yapılan maddi manevi tüm hataların farkına varıp, düzeltmeye çalışmanız tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda rüyada hatalardan dönülmediği takdirde kişinin yaşayacağı sıkıntılar işaret edilmektedir.

Rüyada Sakallı Yaşlı Adam Görmek

Yaşlı adamın sahip olduğu görünüşe ve tavırlarına göre bu rüyanın yorumu farklılık göstermektedir. Rüyada sakallı yaşlı adam görmek, eğer sakalları uzun ve beyazsa;

 • Olgunluğa
 • Yeni insanlarla tanışmaya ve
 • İman selametine

İşaret etmektedir. Fakat sakalları az ve siyah bir yaşlı adam rüyada görülmüşse o zaman bu rüya;

 • Rüya sahibinin, sözlerinin kıymet görmeyeceğine
 • Başarılarının takdir edilmeyeceğine ve
 • Maddi imkanlarının daralacağı gibi

Anlamalara gelmektedir. Birçok İslam alimine göre kötü anlamlar taşıyan rüyalar görüldükten sonra o rüya üzerinde çok durulmadan kişinin şükretmesi ve tefekkür etmesi gerektiği tavsiye edilmektedir.

Rüyada Yaşlı Adamla Konuşmak

Kişinin hayatını değiştirecek ve derinden etkileyecek bir konu hakkında fikir alacağına ve istişare yapacağına işaret etmektedir. Henüz gündemde olmayan bir konu, yakın zamanda zuhur ederek, rüya sahiplerinin radikal kararlar almasına vesile olacaktır. Rüyada yaşlı adam görmek ve konuşmak, alınmak üzere olan önemli kararları işaret etmektedir. Bu kararlar üzerinde iyice tartışılmaz ve bilgili kimselerden yardım alınmazsa sonuçları olumsuz olabilir. Bu nedenle mutlaka almak istediğiniz kararları işinin ehli kimselerle paylaşarak tavsiye almanız önerilmektedir.

Rüyada Ağlayan Yaşlı Adam Görmek

Rüyada ağlamak çoğu zaman kişinin merhamet sahibi olduğuna ve sevilen bir kişi olacağına işaret etmektedir. Rüyada ağlayan yaşlı adam görmek, bu yönüyle kişinin kederlenerek, sevdiği bir kişi için yas tutacağına işaret etmektedir. Cabir – Ül Magribi (r.a)’ye göre; bir kimse, ihtiyar kişileri ağlarken görürse o kimsenin, kalbinin yumuşayacağına ve hayır işlemek için yanıp tutuşacağına işaret etmektedir. Bu rüyada dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer unsur ise, rüya sahibini üzecek bir haber alacağı yorumudur. Bu tabirin kapsamında; ölüm, hastalık, ihanet, iflas vb. bazı kötü haberlerin rüya sahibini derinden sarsacağına işaret etmektedir.

Rüyada Camide Yaşlı Adam Görmek

Rüyada camide yaşlı adam görmek, sanıldığının aksine birçok olumsuz tabirlere sahiptir. Özellikle camide yaşlı bir kimsenin görülmesi doğrudan cenaze işleriyle karşılaşmaya işaret etmektedir. Bu olumsuz tabir daha kuvvetli olsa da bu rüya hakkında olumlu tabirlerde bulunmakta mümkündür. Kişinin camide yaşlı adam görmesi, ömrünün büyük bir kısmının ibadet ve hayırla geçeceğine işaret ediyor olabilir. Ancak bu rüyada olumsuz tabirler her zaman için daha ağır basmaktadır. Bu nedenle temkinli olmanız ve isyan etmemeniz tavsiye edilmektedir.

Rüyada Yaşlı ve Zengin Adam Görmek

Rüya sahiplerinin miras alıp, miras bırakacak bir kişi olacağına delalet eden bir rüyadır. Rüyada yaşlı zengin adam görmek, genel itibariyle miras ya da maddi gelir olarak tabir edilmektedir. Bu rüya kapsamında kişinin;

 • Miras yoluyla zengin olacağına
 • Miras bırakan kimselerden olacağına
 • Sadaka – i cariye yapacağına
 • Hayırlı anılacağına ve
 • Sorumluluklarının artacağına

İşaret edilmektedir. Birçok açıdan hayırlı gibi görünse de bu rüya kişinin dünyaya meylini fazlasıyla arttırabilecek bir rüyadır. Bu nedenle maddi imkanlar genişlese bile kişinin hedeflerinden ve imanından vazgeçmemesi tavsiye edilmektedir.

Rüyada Yaşlı ve Fakir Bir Adam Görmek

Bu rüya kişinin imanında büyük zayıflıklar yaşayacağına ve ahirette azap çekeceğine işaret etmektedir. Yaşlı ve fakir kimselerin rüyada görülmesi bu yönüyle;

 • İbadetten uzaklaşmaya
 • Kazancına haram karışacağına
 • Günah işleyeceğine ve
 • Kişinin iki cihanda da huzura kavuşamayacağına

İşaret etmektedir. Bu rüya büyük oranda mümin kimseler için uyarıcı özellikler taşımaktadır. Rüyadan ibret almak ve haram işlemekten uzak durmak yapılması gereken en doğru şeydir. İbn – i Sirin Hz. bu rüyayı yorumlarken doğrudan kişilerin şeytan karşısında aciz kalacaklarına ve imanlarını kaptıracaklarına yorumlamıştır. Hem dini kaynaklarda hem de çağdaş yorumlarda bu rüya birçok açıdan uyarıcı ve tehlikeli özellikler taşımaktadır.

Rüyada Bastonlu Yaşlı Adam Görmek

Rüyada yaşlı adamın elinde baston görmek, rüya sahipleri için gücün ve büyük bir desteğin müjdesini vermektedir. Rüyada bastonlu yaşlı adam görmek hakkında yapılan tabirler genellikle bu detaya göre şekillenmektedir. Eğer baston büyük ve sağlam bir görünüme sahipse bu durum kişinin dünyada elde edeceği gücü ve parayı işaret etmektedir. Ancak daha küçük ve ince bir baston görmek, rüya sahibinin alacağı desteklerin yetersiz kalacağına işaret etmektedir. Ancak genel hatlarıyla bu rüya birçok açıdan sizin için hayırlıdır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.