Rüyada “Rüyada Yaralamak Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Yaralamak Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Rüyada birini yaralamak yaralayan ve yaralanan için farklı anlamlara gelecek şekilde yorumlanmıştır. Ancak rüya tabiri yaparken ayrıntılı detaylar rüyanın yorumunu etkiler. Rüyada tanınan birini yaralamak ya da tanınmayan birini yaralamak arasında farklar bulunduğu gibi bazen ateşli silahla bazen ise bir hayvanı yaralamak suretiyle bu rüya görülmüş olabilir. Böyle durumlarda daha detaylı rüya tabirlerindeki yorumlara bakılmalıdır.

İmam Nablusi (r.a) rüyada bir kimseyi yaralamak ile ilgili şöyle buyurmuştur: Bir kimseden korktuğundan dolayı birini yaralayan rüya sahibinin üzüntü ve kedere gireceğine, yaralanan kimsenin ise sıkıntı ve musibete uğrayacağına işaret etmektedir. Bir kimse rüyasında birini yaralasa bu düşmanlık demektir. Yaralayan kişiden düşmanlık geleceğine delalettir. Yaralanan kişi için ise mağduriyet ve sıkıntılı bir duruma düşme söz konusudur.

Rüyada Birini Yanlışlıkla Yaralamak

Rüyada birini yanlışlıkla yaralamak olumlu yönü ağır basan ancak olumsuz manalarda da yorumlanmış rüyalardandır. Rüyada insanın pişmanlık, utanç gibi hislerinin bulunması genel anlamda hayra yorulmakla birlikte yapılan işten üzülme ve neticesini öngörememe gibi olumsuz anlamlarda yorumlar yapılmıştır.

Rüyada tanıdık bir kimseyi yanlışlıkla yaralamak o kişi ile arasındaki münasebetin yoğunluğuna işaret etmektedir. Rüya sahibinin yanlışlıkla bildiği birini yaralaması karşı tarafa verdiği mahcubiyet olarak yorumlansa da pişman olması ile bu mahcubiyetin önüne geçeceği anlaşılmaktadır. Tanınmayan bir kişiyi yanlışlıkla yaralamak ise kişinin toplum yaşamında hakim olacağı saygınlık ve zenginlik ile başkalarına faydalı olacak mal mülk olarak yorumlanmaktadır.

Yanlışlıkla rüyasında birisini yaralayan kimse olumlu manada;

  • Yaptığı işten pişmanlık duyup doğruyu bulacağına
  • Şansını kendi eliyle döndüreceği önemli fırsatlar yakalayacağına
  • Kendisini dünyadan uzaklaştıracak ameller ile meşgul olmaya başlayacağına

İşaret ettiği yorumlanmıştır. Olumsuz anlamlarda ise başınıza asla isabet etmesini istememekle birlikte;

  • Hatalarının sürekli tekrarlanacağına
  • Günah batağından kurtaracak tövbelerin gecikeceğine
  • İş hayatında düzeninin ve malının azalacağına
  • Yaraladığı kişi tarafından düşmanlık göreceğine

İşaret ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Birinin Yaralandığını Görmek

Rüyada birinin yaralandığını görmek eğer rüya sahibi etken ya da edilgen bir durumda değilse ve bu duruma şahitlik eder konumda ise farklı manalarda yorumlanmıştır. Rüyada başka birisinin yaralandığını görmek olumlu manada insanların dertleriyle haşır neşir olunacağına, ailenin geçimini kazanmak uğruna türlü zahmetleri göğüsleyeceğine, düşmanların kendisinden aman dileyip bir daha musallat olmayacağına işaret etmektedir.

Rüyada birinin yaralandığını görüp yardım eden rüya sahibi için bu rüya hayırlı bir rüyadır. Kişinin dünyalık güzel sevaplar kazandığına ve kazanacağına, iş ve aile hayatında saygın bir yer edineceğine işaret eden yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Bıçakla Adam Yaralamak

Rüyada bıçak ya da demir bir cisimle yaralama görmek rüya sahibi ve yaralanan kimse için farklı manalarda yorumlanmıştır. Rüyada bıçakla adam yaralamak eğer rüya sahibi bir kimseyi yaralıyorsa ve bu kişi tanınan bir kimse ise o kimsenin kötü bir kimse olduğuna ve rüya sahibine ne kadar yakın olursa olsun o kişiden hayır gelmeyeceğine işarettir. Eğer rüyada yaralanan düşman görünümlü bir kimse ise bu rüya sahibi için kudret ve hakimiyet anlamındadır. Yaralanan kimseden kan akması ise mal ve zenginliğin rüya sahibine geçeceği şeklinde yorumlanmıştır. Eğer bir kimse kendisi bıçakla yaralanmış ise çok sevaba nail olacağına yaralayan kimsenin ise günaha gireceğine delalet etmektedir.

Rüyada Silahla Adam Yaralamak

Rüyada silahla adam yaralamak çok sık görülen ve anlamı en çok merak edilen rüyalardandır. Bu rüya olumlu ve olumsuz anlamlarda yorumlanmıştır. Olumsuz anlamda silahla adam yaralamak kişinin arkasından iş çeviren kimseler olduğuna ve düşmanı ile ilgili bir haber alacağına işaret etmektedir. Fakat rüyada silahla birisini yaralamak galibiyete ve bol kazanca işaret etmektedir. Silah ile yaralanan kişi eğer tanıdık bir kimse ise bu kimse ile çok sıkı muhabbet içerisine girileceğine eğer kişi tanınmadık bir kimse ise rüya sahibinin toplumda elde edeceği makama işaret etmektedir.

Rüyada Yılan Yaralamak

Yılanın rüyada görülmesi birçok insan için ürkütücü ve korku uyandırıcıdır. Rüyada yılan yaralamak rüyadaki psikolojik duruma göre olumlu ve olumsuz manalarda yorumlanmıştır. Yılan rüyamızda karşınızdaki düşman anlamındadır. Eğer bir kişi yılan yaralasa düşmana karşı eza ceza çektireceği, rakiplerine galip geleceği manasına gelmektedir. Eğer yılandan kan aksa ve yılan kaçışsa rakiplerinden gelecek mala ve nasibe işaret etmektedir. Yılanı yaralamasına rağmen yılanla mücadele eden kişi ise çok zahmet ve bir o kadar da sıkıntı çekecektir. Aynı zamanda rüya sahibinin korunmayı akıl edemediği gizli düşmana da işaret etmektedir.

Rüyada bir yılan tarafından yara almak ise düşman tarafından size yapılacak hamle olarak nitelenmiştir. Kişi eğer ciddi bir yara almışsa mağlubiyete, aile hayatında ise uğranacak ihanet ve tehlikeli gönül ilişkilerine işaret ettiği gibi yılanla uğraşmak düşmanla uğraşmak şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kendini Yaralamak

Bir insan rüyada kendisini yaralamışsa olumlu ve olumsuz anlamlarda yorumlar yapılmıştır. Rüyada kendini yaralamak eğer rüyayı gören kişi erkek ise yakınları tarafından rüya sahibinin yanlış iş ve hareketlerden kurtulacağı, dostlarından gelecek yardım eline işaret etmektedir. Eğer rüyayı gören kimse kadın ise sevdiği ya da eşi tarafından aldatıldığına, ihanete uğradığına ve çok büyük yalanlarla karşı karşıya kaldığına işaret etmektedir. Rüyada genel manasıyla kişinin kendini yaralaması ve sonucunda kan akması ise rüya sahibinin kendi eliyle kazandığı haram lokma ve hileli kazanç olduğuna işaret eden yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Cin ve Şeytanı Yaralamak

Rüyada cini yaralamak veya şeytan yaralamak rüyanın durumuna göre farklı yorumlarda bulunulmasına sebep olmaktadır. Rüyada şeytan ve cinler ile iş birliği yapmak kötü ve olumsuz karşılanır. Ancak rüyada cini ve şeytani yaralamak Allah2tan gelecek yardım ve kuvveti, kişinin toplumda şöhret sahibi olacağını işaret etmektedir.

Rüyada Domuz Yaralamak

Domuzu rüyada yaralamak sizin düşmanınıza işaret etmekle birlikte diyanete göre rüyada domuzla mücadele etmek düşmanla mücadele anlamına gelmektedir. Rüyada domuz yaralamak eğer domuzu yaralayıp kaçırma başarısını netice veriyorsa hayra ve kazanılacak bereketli kazanca ve saygınlığa eğer domuzu yaralayan rüya sahibi kaçıyorsa düşmanın hileleri sebebiyle sıkıntılı ve meşakkatli günler geçireceğine delalet etmektedir.

Aileden Birini Rüyada Yaralamak

Rüya yorumcuları çocuğu tarafından yara alan bir kimsenin rüyasının çocuk ve torunlardan gelecek mala delalet ettikleri konusunda genel kanıya varmışlardır. Rüyada çocuğunu yaralamak çocuğa bırakılacak maddi ve manevi güzellikler olarak görülmüştür. Aynı zamanda çocuğun tehlikelerden korunması anlamına da gelmektedir.

Rüyada eşlerden birinin diğeri tarafından yaralanması ise aileye gelecek mal olarak ifade edilir. Rüyasında bir kadın eşi tarafından yara almışsa eşinin ailesinden gelecek mirasa ve hayırlı bir kazanca, bir erkek rüyasında eşinden bir yara almışsa kadının ailesinden gelecek mala işaret etmektedir.

Rüyada Düşman Yaralamak

Düşman rakip olarak görülen ve kötü hislerle yenilgiye uğratılmak istenen her türlü tehlikeli varlıklardır. Rüyada düşman yaralamak olduğu gibi yorumlanan olumlu rüyalardandır. Düşmanı yaralamak kişinin kazancı ve zaferidir. Düşmanı yaralayan kişinin bolca ganimet ve mal elde edeceğine, ticari hayatında işlerinin yoluna gireceğine ve kimseye muhtaç olmayacak şekilde zenginleşeceğine işaret etmektedir.

Düşman tarafından yaralanmak ise diğer yorumların tam tersi manada bir kimseden gelecek zarar ve tehlike olarak yorumlanmıştır. Rüya gören kişinin düşmandan kaçması bu nispette kötü ve kişiye musibet getireceğine işaret etmektedir.

İmam Nablusi (r.a) bu konudaki yorumuna göre ise; İslami anlamda düşman kafirdir ve mağlup edilmesi haktır. Düşmanı yaralamak onun malından istifade etmek ve düşmana galip gelmek anlamına gelmektedir. Bir kimse düşmanını yaralasa ve karşısındakinden kan akmasa bu durum rüya sahibinin karşısındakine hak bir söz söyleyeceğine, düşmanının basiretinin bağlanacağına ve toplumda değersiz bir insan olarak görüleceğine delalet etmektedir.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani