Rüyada “Rüyada Para Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Para Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Parayla ilgili rüyalar rüya sahiplerini umuda sürüklese de bu rüyaların anlamları hayra yorulmamaktadır. Üzüntü, keder, gösteriş ve adi kazanç anlamlarına gelen para görülen rüyalar dini kaynaklarda genelde olumsuz anlamlarıyla yorumlanmaktadır. Geçmiş dönemlerde kullanılan paraların altından, gümüşten ve bakırdan imal edildiği düşünüldüğünde bu anlamların günümüz dünyasının gerçeklerine göre yorumlanmasını zorunlu kılmıştır. Dini alimlerden, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ve çeşitli rüya tabiri yapan kimselerden edinilen bilgilerle derlediğimiz yazımızda, ayrıntısını hatırladığınız para ile ilgili rüyalarınızın ne anlama geldiğini bulabileceksiniz.

Diyanete Göre Rüyada Görülen Para Ne Anlama Gelir?

Diyanet işleri rüyada görülen para için dini değerlere önem verilmediği yorumunda bulunmaktadır. Rüya sahibinin durup düşünmesi gereken bu tabir yazının girişinde bahsettiğimiz gibi kağıt paraları değil kıymetli madenlerden yapılan paraları kapsamaktadır. Rüyada kağıt para görmek İmam Nablusi (r.a) yorumunda ise;

 • Herhangi bir yerde paraya rastlanması çekilecek zorluklara ve sonucunda usanç duyulacağına,
 • Çekilecek yoklukla birlikte üzüntülü ve kederli günler yaşanacağına,
 • Meclislerde bilgisizlik nedeniyle utanılacağına

Şeklinde yorumlanarak günümüz gerçekleri ile daha ilintili olduğu görülebilir. Ayrıca İmam Nablusi rüyada görülen kağıt para ile ilgili;

 • Çekilen sıkıntı sonrası rahata erileceği,
 • Az emek ve çok kazanç elde edilen bir iş sahibi olunacağı

Şeklinde yorumda bulunmuştur.

Rüyada Para Yutulması Ne Anlama Gelir?

Tüm rüya tabiri kaynaklarında paranın yutulduğu rüyalar iyi yorumlanmamaktadır. Dini kaynaklara göre;

 • İmam Nablusi’ye göre rüyasında gümüş para yutan ve büyük abdestini bozarken parayı bulsa, rüya sahibinin yaratıcıyı inkar ettiği anlaşılmaktadır.
 • Benzer şekilde altın paranın yutularak büyük abdest sonrası çıkarıldığında ise rüya sahibinin küfür yoluna sapacağı bildirilmektedir.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen tabirlerde ise rüyada bozuk para yutulması;

 • İş ortaklarıyla alınmış bulunan kararlara uyulmaması nedeniyle doğacak anlaşmazlığa,
 • Maddi kayıplar yaşanacağına,
 • Girilen bir işte başarısız olmaya

Yorumlanmaktadır.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Para Bulmak neye işarettir? İslami Kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz. 

Rüyada Yabancı Para Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Her birimizin Dolar ile yatıp kalktığı bu günlerde rüyada yabancı para Dolar görmek, bilinçaltına işlemiş gerçeklerin rüyaya yansıması olarak düşünülse de bu rüyanın derin anlamları da bulunmaktadır. Görülen rüyayı bilinçaltına yormadan önce rüyanın ne anlama geldiğinin incelenmesinde fayda bulunacaktır.

 • Kötü söz işitileceğine,
 • Rüya sahibi hakkında dedikodu yapılacağına,
 • Yabancı paranın harcanması umulmayan birisinden gelecek maddi yardıma,
 • Yabancı paranın bozdurulması hane içi mutluluğa ve edinilecek servete,
 • Yabanı madeni para görülmesinde ise duyulacak kötü söze

İşaret eden bu rüya, anlamlarına bakıldığında bilinçaltı diye ihmal edilmemesi gereken bir mesaj içerdiği görülmektedir. Sizlerle paylaştığımız her versiyonu yabancı paralarla ilgili görebileceğiniz rüyaların anlamlandırılması için yeterli olacaktır.

Rüyada Deste Para Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Geçmiş dönemde yapılan tabirlerle açıklanamayacak olan rüyada deste deste kağıt para görmek, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere pek çok rüya tabirinde hayırlı olarak bahsedilmektedir. Rüya sahiplerini de memnun edecek olan bu rüya için yapılan yorumlar;

 • Helal yollardan edinilecek kazanca,
 • Girilen işlerde başarılı olunarak yüksek kazançlar sağlanacağına,
 • Mevcut işinde terfi etme veya bir makama gelerek yüksek maaş alınacağına,
 • Yaptığınız yatırımlardan her ay düzenli gelir elde edeceğinize,
 • Hayırlı kazanç kapılarının rüya sahibine açılacağına,
 • Bekar erkekler için hayırlı bir eş bulunacağına,
 • Evli erkekler için evlerde bereketin ve rızkın artacağına,
 • Bekar kadınlar için dini bütün bir talibe,
 • Evli kadınlar için hayırlı bir evlada,
 • Alacakların tahsil edileceğine

Şeklinde gerçekleşmektedir. Genelde olumlu olarak yorumlanan rüyada bazı tabirciler, istenmeyen sözlerin işitileceği ve rüya sahibi hakkında dedikodu yayılacağı şeklinde yorumda bulunmuşlardır.

Rüyada Başkasının Elinde Deste Para Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyasında bir kişi, bir başkasının elinde kağıt para gördüğünde rüyası;

 • Gördüğü kişi bir tanıdığı ise o kişiden maddi yardım göreceğine,
 • Elinde para tutan kişinin yakalayacağı bir başarıdan memnun olacağına,
 • Elinde para tutan kişi ile girilecek bir işte başarılı olacağına

Yorumlanmaktadır. Olumlu olarak düşünülen bu yorumların aksine bir de elinde para tutan kişiye ödenmesi gereken borçların ihmal edilmemesi, aksi halde ödenmeyen borç nedeniyle kötü söz işitileceği şeklinde yorumlar da rivayet edilmektedir.

Para Almak tabiri için, Rüyada Para Almak neye işarettir? Yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Paranın Saklanması Ne Anlama Gelir?

Rüyada paranın sarıkta saklandığının görülmesi ile ilgili İmam Nablusi, abdest bozulmasına işaret ettiğinden bahsetmektedir. Rüyada deste para saklamak olarak yapılan güncel yorumlara göz atmak günümüz için daha uygun düşecektir. Para saklamak ile ilgili yapılan rüya yorumları;

 • Kötü niyetli ve geçimsiz bir eş ile hayatın birleştirileceğine,
 • Rüya sahibinin insanlara güvenmeyerek işlerini saklı yürüttüğüne,
 • Gerçekleştirilmesi planlanan ticari fikirlerde yaşanacak hüsrana,
 • Aile fertlerine söylenecek yalana,
 • Stres ve sıkıntıların geride bırakılacağına,
 • Saklanan bozuk para olması zarar görülecek kişilere karşı alınacak önlemlere,
 • Eşten, anne, baba ve evlattan para saklamak bu kişilerden sır saklanacağına ve aile bağlarının kopacağına,
 • Vücutta saklanan para gelecek için alınacak yatırım kararlarına,
 • Şans oyunları gibi umulmadık bir yerden kazanılan paranın çevreden saklı tutulacağına

Şeklinde rivayet edilmektedir. Rüya sahibinin karakteri ve ailesine olan düşkünlüğü, yapılan yorumlardan hayırlı olan mı yoksa şer olan mı gerçekleşeceği hakkında aranılan ipucu hakkında fikir verecektir.

Rüyada Para Bulunması Ne Anlama Gelir?

Seyyid Süleyman’a göre para bulan bir kişi, bir kişiyle kavga edecektir. Burada bahsedilen paranın altın, gümüş veya bakır olduğu düşünüldüğünde yapılan rüya yorumlarını yine günümüz koşullarına göre değerlendirmek gerekmektedir. Rüyada yerden kağıt para bulmak, zor kazanılan helal kazanca işaret etmektedir. Bulunan kağıt para, yaşanılan sıkıntıların atlatılması sonucu beklenenden daha hayırlı günlere kavuşulacağının müjdesidir. Farklı rüya tabirlerine göre para bulunması hakkında yapılan rüya yorumları;

 • Rüya sahibinin şansının açılacağına,
 • Umulmayan bir yerden gelecek haberle mutlu olunacağına,
 • İş hayatında yaşanacak başarılara,
 • Kurulan hayallerin gerçekleşeceğine,
 • Maddi imkanların artacağına,
 • Evli kişilerde evin bereketleneceğine,
 • Yerden para toplanması değerlendirilecek fırsatlarla karşılaşılacağına,
 • Yerden bozuk para bulunması dedikodu ve iftiraya konu olunacağına,
 • Bakır para görmek para kaybedileceğine

Şekillerinde rivayet edilmiştir.

Rüyada Para Kaybetmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada para kaybedildiğinin görülmesi anlam olarak gerçeği ile benzer şekillerde yorumlanmaktadır. Gerçek hayatta yaşanacak maddi kayıplara işaret edilen bu rüya için yapılan tabirler;

 • Atılan yanlış adımlar nedeniyle maddi zorlukların yaşanacağı,
 • Endişe edilen konularda korkulanın başa geleceği,
 • Bozuk para kaybedildiğinde büyük miktarlarda zarar edileceği,
 • Kumarda para kaybedilmesi iş ortakları ile tartışma çıkacağına,
 • Kaybedilip bulunan para büyük tutarlarda para kazanılacağına

Rivayet edilmektedir. Rüya sahibi gördüğü rüya sonrası hayatta vereceği kararlarda iki kere düşünmeli, attığı adımlarda dikkatli davranmalıdır.

Rüyada Para Alınması Ne Anlama Gelir?

Hayırla yorumlanan rüyada birinden para almak, iş sahibi için rızık kapılarının sürekli açık olacağının işaretidir.

 • Hayatta bolluk ve bereketin artacağına,
 • Elde edilen birikimlerin alınması planlanan bir şey için yeterli geleceğine,
 • Sevinçli bir haber alınacağına,
 • Karlı yatırımların yapılacağına,
 • Beklenilen bir paranın kısa süre içerisinde ele geçeceğine,
 • Ticaretle uğraşanların işlerinin artacağına,
 • El atılan her işten yüksek kazanç elde edileceğine,
 • Ölü bir kişiden alınan para evlerin bereketleneceğine,
 • Babadan para alınması gerçekleştirilecek girişimlerde rüya sahibinin babasının maddi destek sağlayacağına,
 • Anneden para alınması bolluk ve bereketin artacağına,
 • Eşten para alınması maddi sıkıntıların geride kalacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Tanıdıktan Para Almak Ne Anlama Gelir?

Bir yabancıdan, anneden, babadan ve eşten farklı olarak rüyada tanidik birinden para almak, benzer şekilde maddi olarak alınacak müjdelere işaret etmektedir. Bir kişi rüyasında akrabasından veya bir tanıdığından para aldığını görüyorsa rüyası;

 • Geçmişte uğradığı haksızlık nedeniyle haksızlığı yapan kişinin pişman olarak bu haksızlığını telafi etmek istemesine,
 • Miras, alacak, vb. konularında yaşanan tartışmalarda istenenin elde edileceğine,
 • Bir tanıdıktan veya akrabasından alacağı olan kişinin kısa sürede alacağına ulaşmasına,
 • Güçlü kişilerden görülecek maddi yardıma,
 • Yaşanan maddi sıkıntılardan nefes alınacağına

Şekillerinde yorumlanmaktadır. Tanıdıktan alınan paranın madeni para veya yırtık kağıt para olması, rüya sahibinin başına bir bela geleceğine işaret ettiği rivayet edilmektedir.

Rüyada Para Verilmesi Ne Anlama Gelir?

Gerçek hayatta hayır nedeniyle para vermenin malı bereketlendirdiği bilindiği gibi rüyada kağıt para vermek için de benzer yorumlar yapılabilmektedir. Tam rüyanın tabirine ulaşılabilmesi için verilen paranın ne maksatla verildiğinin hatırlanması gereklidir.

 • Hayır niyeti ile rüyada verilen para kolay elde edilecek kazanca işaret eder. Maddi anlamda rüya sahibinin güçlenmesi ve her yaptığı işte kolay para kazanması beklenmektedir.
 • Rüyada para dağıtılması rüya sahibinin gelir artışı yaşayacağı ve maddi sıkıntılardan uzaklaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır.
 • Rüyada sadaka olarak para verilmesi, yaşamak için ihtiyaç duyulandan fazlasının kazanılacağına işaret eder. Rüya sahibinin mal ve mülkünün katlanacağı yapılan rüya tabirleri arasındadır.
Altın Para görmenin tabiri için, Rüyada Altın Para Görmek neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Para Sayılması Ne Anlama Gelir?

Rüyada para saymak neye işarettir sorusuna verilen Diyanet yanıtında, rüya sahibi çok paraya sahipse ve saymakla bu parayı bitiremiyorsa;

 • Planlı bir işini yapmak için harekete geçtiğinde işini bitiremeyeceği,
 • İhmalleri nedeniyle zarar edeceği

Beklenmelidir. Planlar yeniden gözden geçirilmeli ve yapılan işte tüm ayrıntılara dikkat edilmelidir. Farklı tabirlerde rüyada para sayıldığının görülmesi için;

 • Küçük girişimlerin kısa sürede büyüyeceğine,
 • Mutlu bir yaşantı sürüleceğine,
 • Gerçekleştirdiği her işte başarı sağlayarak herkesin takdirinin kazanılacağına,
 • Biriktirilen paranın sayılması şansın döneceğine,
 • Bozuk para sayılması alacakların tahsil edilmesine,
 • Sayılan paranın başkasının olması peşinde koşulan hayallerin gerçekleşeceğine

Şeklinde yorumlar yapılmaktadır.

Rüyada Başkasının Para Saydığının Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyasında bir başkasının para saydığını gören kişinin maddi yardım göreceği beklenmektedir. Hayırlı bir rüya olarak yorumlanan bu rüyada;

 • İş hayatında inişlerin sonrasında yaşanacak çıkışlara,
 • Atılan adımların yaratacağı büyük sükseye,
 • Para sayan kişinin başarılarından mutlu olunacağına,
 • Yaşanan sıkıntıların geride bırakılacağına,
 • Rüya sahibinin ahirette ödüllendirileceğine,
 • Görülecek yardım ile yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun gerçekleşeceğine

Şeklinde yapılan hayırlı yorumlar çoğunluktadır.

Rüyada Para Sayma Makinesi Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Geçmiş yıllarda bulunmaması nedeniyle eski kaynaklarda cevabının bulunamadığı rüyada para sayma makinesi görmek için Diyanet İşleri Başkanlığı ve farklı rüya tabiri yapan kimselerin bir takım yorumları bulunmaktadır. Günümüz Dünya’sına daha uygun olan bu yorumlarda;

 • Kişinin şansının dönerek kısmetinin açılacağına,
 • Araştırılma sonrası edinilen bilgiler sonucu akıllı yatırımlar yapılacağına,
 • Hasret çekilen bir kişi ile kavuşulacağına,
 • Rüya sahibi bekar ise hayırlı bir eş bulacağına,
 • Rüya sahibi evli ise sağlıklı bir evlat sahibi olacağına

Gibi olumlu yorumlara rastlanırken;

 • Geçim sıkıntısı nedeniyle zor zamanlar yaşanacağına,
 • Düşmanların hileleri nedeniyle mevcut işin veya makamın kaybedileceğine,
 • Aile huzurunun bozulacağına,
 • Girilen işlerde zarar edileceğine

Şeklinde yorumlar da bulunmaktadır. Rüyayı hayırlı yorumlamanın gücüne inanan bir kişi için rüyanın olumlu anlamlarına dikkat edilmesi ve olumlu düşünülmesi daha hayırlı olacaktır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Seher dedi ki:

  Rüyamda deste deste para gördüm birazını saydık başka birisi ile tanıdık biri ama tam kesin kim olduğunu hatırlamıyorum ama o kadar çok tu ki ben dedim boş ver saymıyalım bunu saklamamız lazım saklamak için yer arıyoruz ve ben yer beyenmiyorum burası olmaz burda hırsızlar anlar bırası olmaz kolay fark edilir vesayre! En sonunda bir yere bırakıyoruz ama benim için rahat değil ordan uzaklaşırken ayağıma birşey batıyor ve ben yere oturup cıplak ayağımdan batan şeyi cıkarıyorum cıkarırken ayağımdan dizime kadar yetecek uzunlukta kürdan gibi ince bir kazık cıktı! Onu ayağımdan cıkardım orası delik masaj gibi okşarlen ayağımdaki delikten su cıktı bir kac metre ilerde annem vardı sürüklenerek ona gidiyorum ona gösteriyorum ondan sonra uyandım!