Rüyada “Rüyada Erkek Çocuğu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Erkek Çocuğu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Erkek çocuğu görülen rüyalar kimi zaman kurtuluşa, kimi zaman ise sıkıntıya yorumlanmaktadır. İslami kaynaklarda alimlerin birbirinden farklı yorumlarına rastlanmakta, yapılan yorumların erkek çocuğunun fiziksel özelliklerine, yaşına ve erkek çocuğuna karşı gösterilen şefkate gibi rüya ayrıntılarına göre değişmektedir. İmam Nablusi Hz. kucakta taşınacak kadar küçük bir erkek çocuğunun kedere işaret ettiğini bildirirken aynı zamanda ergenlik çağına girmiş bir erkek çocuğun kurtuluş anlamına geldiğini bildirmektedir. Rüyanın hayra veya şerre işaret ettiğinin doğru yorumlanabilmesi için rüya ayrıntıları ile birlikte;

 • Rüyayı gören kişinin bekar veya evli olması,
 • Rüyayı gören kişinin zengin veya fakir olması,
 • Rüyayı gören kişinin çocuğunun olup olmaması,
 • Rüya sahibinin hastalık sahibi olup olmaması

Gibi faktörler de göz önünde bulundurularak rüyanın anlatmak istediği mesajın anlaşılması mümkün olmaktadır.

Rüyada Şişman Erkek Çocuk Görmek Neye İşaret Eder?

Uzun zamandır huzursuz günler geçirilmesine neden olan aile için tartışmaların sonlanacağı mesajını ileten rüyada şişman erkek çocuk görmek, dermanı olmayan dertlerin şifa bulabileceğini anlatan hayırlı bir rüyadır. Aynı zamanda karşılaşılacak iyi insanlara da işaret eden rüya için;

 • Rüya sahibi evli ise eşi ile tartışmalarının çözüme kavuşarak eşiyle birlikte mutlu günler yaşayacağı,
 • Rüya sahibi bekar ise anne ve babasıyla yaşadığı tartışmaların çözüme kavuşacağı,
 • Sözüne muteber edilen bir kişi ile yakın dostluk kurulacağı,
 • Uzun süredir devam eden bir hastalığın şifa bulacağı

Yorumları yapılmaktadır. Şişman çocuk ayrıca zenginliğe de yorumlanarak bazı yorumcular tarafından kısa süre içerisinde rüya sahibinin mal ve mülk edineceğine yorulmaktadır.

Rüyada İkiz Erkek Çocuk Görmek Neye İşaret Eder?

Rüyada ikiz erkek çocuk görmek bereketli günleri işaret etmesi açısından hayırlı bir rüyadır. Bolluk ve bereketin haneden eksilmeyeceğine işaret eden rüyanın bazen karşılaşılacak iyi niyetli insanlara işaret ettiğinden bahsedilmektedir. Maddi ve manevi olarak güzel günlerin sizi beklediğini düşünebileceğiniz rüyanız ile hayattaki şansınız her geçen gün size hoş sürprizler hazırlayacaktır.

Sık Görülen rüyalardan, Rüyada Ağlayan Erkek Çocuğu Görmek neye işarettir? İslami Kaynaklardan anlamını okuyabilirsiniz. 

Rüyada Kucağında Erkek Çocuk Görmek Neye İşaret Eder?

İmam Nablusi Hz. tarafından üzüntü ve kederin habercisi olarak yorumlanan rüyada kucağında erkek çocuk görmek için rüya yorumcuları farklı mesajlara dikkat çekmişlerdir.

 • Ticaretle uğraşan rüya sahiplerinin işlerinde iyileşme yaşanacağı,
 • Bekarlar için hayırlı bir eş ile evlenileceği,
 • Hayat boyunca ağız tadının kaçmayacağına,
 • Hatalardan ders alınarak girilen işlerde başarılı olunacağı,
 • Hayırsız olarak düşünülen işlerin hayırla sonuçlanacağı

Yapılan yorumlar arasında bulunmaktadır. Erkek çocuğunu kucağına alan evli bir kadının çocuğu olacağına işaret ettiği belirtilen rüyanın bazen olumsuz gelişmelerin de habercisi olduğundan bahsedilmektedir.

 • Aile içi huzurun bozulacağı,
 • Rızkın azalacağı,
 • Yapılan hataların kötü sonuçlar doğuracağı

Rüya için kaynaklardan aktarılan olumsuz yorumlardan oluşmaktadır.

Rüyada Erkek Çocuğu Olduğunu Görmek Neye İşaret Eder?

Sevinmenize neden olacak gelişmelerin habercisi olarak değerlendirilen rüyada erkek çocuğu olduğunu görmek hayırlı yorumlanmaktadır. İslami kaynaklarda erkek çocuğu müjde olarak yorumlanmakta olup İmam Nablusi Hz. erkek çocuğu olduğunun görülmesini rüya sahibinin akıbetinin iyi olacağına yorumladığı aktarılmaktadır.

 • İş hayatında büyük atılımlar gerçekleştirileceği,
 • Alınacak müjdeli haberlerin hayatı değiştireceği,
 • El atılan her işte başarılı olunacağı,
 • Toplum içerisinde iyi bir statü elde edileceği,
 • Devlet’te makam sahibi olunacağı,
 • Planların hayata geçirilerek gelecek kaygısı duyulmayacağı

Kaynaklarda rüya için yapılan yorumlar arasında yer almaktadır. Hayatta elde edeceğiniz başarılara ve kariyerinizde yaşayacağınız yükselişlere yorulan rüya için İmam Nablusi Hz. bazı detaylara dikkat çekmektedir:

 • Zengin bir kişi erkek çocuğunu olduğunu görse zenginliğinin kemale ermeyeceği,
 • Fakir bir kişi erkek çocuğu olduğunu görse zenginliğe kavuşacağı,
 • Mahkemesi olan bir kişi erkek çocuğu olduğunu görse mahkemeden üzüleceği bir sonuç çıkacağı

Altı çizilen detaylı yorumlar arasında yer almaktadır.

Rüyada Başkasının Erkek Çocuğu Olduğunu Görmek Neye İşaret Eder?

Tanıdığınız birisinin çocuğu olmasına göre taşıdığı anlam değişen rüyada başkasının erkek çocuğu olduğunu görmek için başta İslami kaynaklar olmak üzere farklı pek çok kaynaktan yorumlar elde edilmektedir.

 • Hiç tanımadığınız bir kişiden alacağınız destek ile işlerinizin yoluna gireceğine,
 • Sizden yardım bekleyen kişilere yardım eli uzatacağınıza

Rüyanız yorumlanabilmektedir. Rüyada tanıdığınız bir kişinin çocuğu olduğunu gördüğünüzde ise o kişiden yardım alacağınız veya o kişiye yardım edeceğinize rüyanız yorulmaktadır. Bazen rüyanın bekar erkekler için hayırlı bir hanıma, evli kişiler için edinilecek mala işaret ettiği belirtilmekte olup genel itibari ile rüya hayra yorulmaktadır.

Rüyada Bekar Birinin Erkek Çocuğunun Olduğunu Görmek Neye İşaret Eder?

Dini kaynaklarda evlenmediği halde bir kişinin çocuğu olduğunun görülmesi sağlığa ve şerefe işaret ettiği aktarılarak rüyada bekar birinin erkek çocuğunun olduğunu görmek için hayırlı yorumlar yapılmaktadır.

 • Sıkıntıların geride bırakılacağı,
 • Sevinçli haberler alınacağı,
 • Planların kısa zaman içerisinde hayata geçirileceği,
 • Girişimlerin başarılı olacağı,
 • Kazançlarınızın artması ile lüks içerisinde bir hayat geçirileceği,
 • Geçim kaygısına ömür boyunca düşülmeyeceği,
 • Özgüven kazanılacağı,
 • İlim ehli olunacağı

Rüyaya yapılan yorumlardır. Hayallerinizi hayata geçirmek için artık zamanı geldiğini hatırlatan rüya sonrası karamsarlıkları bir kenarı bırakarak planlarınızı birer birer gerçekleştirebilmek için beklediğiniz fırsatın ayağına geldiği sizlere hatırlatılmaktadır.

Ağlayan Çocuğu Güldürmek tabiri için, Rüyada Ağlayan Çocuğu Güldürmek neye işarettir? Yazımızdan anlamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Erkek Çocuk Kucaklamak Neye İşaret Eder?

Hayal ettiklerinizi hayatın size hediye edeceğini işaret eden rüyada erkek çocuk kucaklamak ile ilgili yorumcular ekseriyetle hayırlı yorumlarını bizlere aktarmışlardır. Dini kaynaklarda kucakta olan erkek çocuğun ağlaması halinde rüyanın hayra alamet olmadığı görüşü hakim olup gülmesi halinde rüyanın hayra yorulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

 • Çalışkanlığı sayesinde rüya sahibinin ödüllendirileceği,
 • Atılan sağlam adımlar ile kazancın artacağı,
 • Yatırımların değerleneceği,
 • Rüya sahibi erkek ise evine yeni bir eşya alacağı,
 • Hane halkının ağzının tadının kaçmayacağı

Rüya için yapılan hayırlı yorumlardır. Kısmen de olsa rüya yorumcuları tarafından rüyanın işaret ettiği olumsuz anlamlar da paylaşılmakta olup bu yorumlarda sağlık problemlerine, girilecek tartışmalara ve ihmal edilecek sorumluluklara dikkat çekilmektedir.

Rüyada Ağlayan Erkek Çocuk Görmek Neye İşaret Eder?

Açılacak kısmete yorulan rüyada ağlayan erkek çocuk görmek için kazançlı alışveriş yapılacağı, dedikodular yüzünden üzüntü duyulacağı ve zor zamanların sabır ile geride bırakılacağı yorumları yapılmaktadır. İçinde bulunduğunuz kötü durumlardan kurtuluşun müjdeleyicisi olarak de değerlendirilen rüya karamsarlığa düşülmemesi ve hayattan her daim umutlu olunmasını işaret etmesi açısından uyarı verici bir rüya olarak değerlendirilmektedir.

Rüyada Erkek Çocuğu Sevmek Neye İşaret Eder?

Bereketin artacağı, maddi olarak rahat günlerin içine girileceğini belirten rüyada erkek çocuk sevmek için hayırlı yorumlarla karşılaşılmaktadır. Evli çiftler için çocuk müjdesi olarak değerlendirilen rüyaya;

 • Çok sevinmenize neden olacak bir haber duyulacağı,
 • Toplum içerisinde saygı görüleceği,
 • Güvenilir dostlarla ticarete girişileceği,
 • Günah işlemekten korkulacağı

Yorumları yapılmaktadır. Bazen rüyanın gizli bir düşmana işaret ettiğini belirten yorumcular, sizi çevrenize karşı daha dikkatli davranma konusunda uyarmakla birlikte düşmanınız hakkınızda size ipuçları sunmaktadırlar:

 • Sevilen erkek çocuğu açık renk tene ve uzun boya sahip ise düşman yakınlarınızdadır.
 • Sevilen erkek çocuğu esmer tene ve kısa boya sahip ise düşmanınız zengin bir kimsedir.

Yorumcuların uyarısı doğrultusunda dikkatli olmakta fayda olacağı gibi hayatımızı bu yorumlara dayalı olarak kısıtlamamız gereklidir. Rüyanın hayırlı yorumları da göz önünde bulundurularak içi ferah tutmakta fayda vardır.

Rüyada Erkek Çocuk Yıkamak Neye İşaret Eder?

Yeni evli bir kadın tarafından görüldüğünde kız çocuğuna işaret ettiği aktarılan rüyada erkek çocuk yıkamak için yapılan yorumlar hayırlıdır.

 • Kötülüklerden arınmaya,
 • Dertlerden kurtulmaya,
 • Hak yolunu bulmaya

Rüyanın işaret ettiği bildirilmektedir.

Rüyada Erkek Bebek Sevmek Neye İşaret Eder?

Rüyada erkek bebek sevmek içerdiği hayırlı anlamlar ile içinize su serpen, hayata karşı beklentilerinizi artıran ve içine düştüğünüz karamsarlıktan sizi kurtaran bir rüyadır. Rüya yorumcularına göre ilgili rüya;

 • Alacağınız sevinçli habere,
 • Sıkıntıların son bulacağına,
 • Şefkatli ve merhametli yapıya,
 • Çalışmalar sonucu elde edilecek zenginliğe,
 • Arzulanan şeylere sahip olmaya

İşaret etmektedir. İlgili hayırlı yorumların aksine sevmekte olduğunuz erkek bebeğin uzvunun eksikliği veya çirkin olması, İmam Nablusi Hz. tarafından şerre yorulmuş olup rüya sahibinin üzüntü içine düşeceğine yorulmuştur.

Rüyada Erkek Çocuğu Öpmek Neye İşaret Eder?

Maddi ve manevi yönden herhangi bir sıkıntınızın kalmayacağını haber veren rüyada erkek çocuğu öpmek ile ilgili yapılan yorumlar huzur, refah ve bol rızık içermektedir.

 • Maddi sıkıntıların geride kalacağı,
 • İç huzurun yakalanarak maneviyatın güçleneceği,
 • Çabaları sonucu bol rızıkla ödüllendirileceği

Rüyanın içerdiği anlamlardır. Rüya sahibi erkek ise rüyası hayatta yeni başlangıçların yapılacağına rüyası yorumlanırken rüya sahibi kadın ise eşi ile ağız tadının bozulmayacağına rüyası yorulmaktadır.

Rüyada Erkek Çocuğa Sarılmak Neye İşaret Eder?

Rüyada erkek çocuğa sarılmak içerisinde bulunduğunuz durum her ne kadar kötü görünse de bu durumdan kurtuluşun mümkün olduğunu ve kısa süre içerisinde de kurtuluşun gerçekleştiğini müjdelemesi açısından hayırlı bir rüya olarak değerlendirilmektedir.

 • Aile huzurunun sağlanacağı,
 • Beklenmedik gelişmeler sonrası işlerin düzeleceği,
 • Borçlu kişilerin borçlarını ödeme gücü kazanacağı,
 • Ticari girişimlerin kazanç getireceği,
 • Rüya sahibi işsiz ise iş bulacağı,
 • Rüya sahibi çalışıyor ise maaşının ve pozisyonunun yükseleceği,
 • Hayat boyunca geçim sıkıntısını düşünmek zorunda kalmayacağı

Yorumcuların rüya için bildirdikleri yorumları içermektedir.

Rüyada Erkek Çocuk Doğurduğunu Görmek Neye İşaret Eder?

Kimi yorumculara göre şerre kimi yorumculara göre ise hayra yorulan rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmek aktarılan olumsuz yorumlar;

 • Zor zamanların yaşanacağı bir döneme girileceğine,
 • Hedeflenen amaçların gerçekleştirilemeyeceğine,
 • Hayırlı olduğu düşünülenin şer getireceğine,
 • Ters giden işler nedeniyle hayal kırıklığı yaşanacağına,
 • Üzüntü duyulacak haber alınacağına

Şeklinde yapılmaktadır. Rüyanın hayra işaret ettiği görüşünü savunan yorumcular hayata açılacak temiz sayfaya dikkat çekilerek;

 • Başarılı girişimlere,
 • Hastalıkların iyileşeceğine,
 • Karşılaşılacak kazançlı fırsatlara,
 • Alınacak hayırlı iş tekliflerine,
 • Bekarlar için evliliğe,
 • Yaşlılar için yüksek kazanca

Rüyayı yorumlamaktadırlar.

Ağlayan Çocuğu Kucaklamak tabiri için, Rüyada Ağlayan Çocuğu Kucaklamak neye işarettir? Dini Kaynaklardan Alimlerin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Esmer Erkek Bebek Görmek Neye İşaret Eder?

Rüyada esmer erkek bebek görmek gösterilen sabrın mükafatına yakında kavuşulacağından haber vermektedir. Yorumcular rüyayı;

 • Sıkıntı ekonomik ise yapılacak girişimlerle bu sıkıntılardan kurtuluşa,
 • Sıkıntı aile için ise tartışmaların nihayete ererek ağız tadının geri geleceğine,
 • Sıkıntı manevi ise kurulacak dostluklarla hayra yönelişe

Yormaktadırlar.

Rüyada Sarışın Erkek Bebek Görmek Neye İşaret Eder?

Rüyada sarışın erkek bebek görmek kimi yorumcular tarafından hayra, kimi yorumcular tarafından ise şerre yorulmuş olup genel olarak hayırlı yorumların ağırlıkta olduğu rüyalar arasında yer almaktadır. Rüyaya yapılan yorumlar;

 • Ekonomik ve statü açısından güçlü kimselerle dostluk kurulacağı,
 • Sıkıntılarından kurtulacağı,
 • Hastalığının iyileşeceği,
 • Maddi zorlukları geride bırakacağı,
 • Geleceğini temin edecek kazanç elde edileceği,
 • Devlet kademesinde makam sahibi olunacağı

Yönündedir. Rüya için aktarılan olumsuz yorumlar ise;

 • Maddi sıkıntılar yaşanacağı,
 • Üzüntüye neden olacak bir haber alınacağı

Şeklinde aktarılmaktadır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Sadife Arslan dedi ki:

  Dağınık eve misafir geliyor tatlı ikram ediyorum (tabaklara eşim koyuyor tatlılyı)çattalları bulamıyorum küçük erkek çocuğum var banyo yaptırıyorum uyumasını beklerken emziroyorum kusuuor uyumak istemiyor komşu kızı var evde yardıma gelmiş yaşı buyuk ama gelişmemiş ufak tefek ,erkek çocuğum beze çişini yapıyor evin içine akıyor çiş (temizlemek için bez ararken uyanıyorum

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani