Rüyada “Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Deprem olduğunun rüyada görülmesi, birçok farklı anlamda yorumlanan rüyalardandır. Olumsuz yanı ağır basan rüyalardan olan rüyada zelzele, deprem veya yer sarsıntısı şeklinde görülen rüyalar korku ve endişeye işaret etmektedir. Kişinin konumu ve rüyanın detayları rüyada görülen depremlerin daha iyi yorumlanmasına olanak sağlamaktadır.

Hamile bir kadının rüyasında deprem olduğunu görmesi başınıza gelmesini asla istememekle birlikte çocuğunu düşürmeye delalet eder. Kimi zaman rüyada deprem görülmesi ise yolculuğa ve göç etmeye işaret ettiği gibi bir endişe ya da korkunun rüya sahibini yakalaması anlamında da bu konuda alimler tarafından rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada depremde yerin katlanıp çarşaf gibi dürülmesi olumlu anlamda başlanan bir işi bitirmeye olumsuz anlamda ise hayırlı amelleri terk etmeye işaret eder. Depremde kimilerinin ölmesi kimilerinin kurtulması ise o yöreye gelecek savaş veya salgın hastalık gibi bir hastalığa aracılık ettiği yorumlanmıştır.

İmam Nablusi (r.a) zelzele ve deprem hakkında şu yorumlarda bulunmuştur: rüyada depremden korkmak hükümdardan duyulan endişe anlamına gelir. Bazen zelzele bilinen bir yerden göç etmek anlamındadır. Deprem her tarafa etki etmişse bu durumun etkileri yalnızda hususi değil umumidir. Geneli ilgilendirir. Kimi zaman salgın bir hastalığa kimi zaman ise o yöreye isabet edecek kargaşa ve savaşa işaret eden rüyada yer sarsıntısı görmek devlet adamının o bölgede yapacağı kıyım ve işkence olarak değerlendirilmektedir. Olumlu manalarda ise rüyada zelzele görmek işlerin canlılığına, el sanatları ile uğraşanların kazancının artmasına, mahsulün bol ve bereketlenmesine işaret ettiği yorumları yapılmıştır.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek ve Dua Etmek

En sık görülen rüyalardan olan rüyada deprem olduğunu görmek ve dua etmek olumlu yönü ağır basan rüyalardandır. Rüyada zikredilen hayırlı ve hikmetli sözler kişiyi karşılaştığı zorluklara ve belaya uğramaktan kurtaracak davranışlarda bulunmak anlamına gelmektedir. Rüyada deprem ile birlikte dua etmek ise hayatta endişe ve korku duyduğunuz durumlar olduğuna, gizli bir düşmana ve başa çıkmaktan korktuğunuz problemlere işaret etmekle birlikte ferasetli düşünmeniz ve ayağınıza gelen fırsatları iyi değerlendirmeniz sayesinde sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacağınıza, işlerinizin düzeleceğine ve aile hayatınızın hiç olmadığı kadar saadete kavuşacağına aracılık ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Depremden Kurtulmak

Rüyada depremden kurtulduğunu görmek rüyayı gören kişiye göre farklı manalarda yorumlanmıştır. Bir hastanın rüyasında depremden kurtulması hastalığı sebebiyle ölümden kurtulacağına ve ömrünün devamına işaret etmektedir. Bir yörede deprem olması sebebiyle birçok insanın ölmesi ve rüya sahibinin hayatta kalması sırların ifşa olmasına ve o yörede meydana gelecek salgın hastalık ve savaşa delalet eder.

Rüyada depremden kurtulan rüya sahibinin bayan olması başa gelecek musibet ve sıkıntı olarak yorumlanması anlamına gelmektedir. Rüyada birçok insanın depremden kurtularak bir araya gelmesi o yöreden göç edilmesine neden olacak farklı hadiseler meydana gelmesine ve devlet tarafından orada yaşayan insanların hayatlarını etkileyecek birtakım kararlar alınacağına işaret ettiği şeklinde rüya alimleri tarafından yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Deprem Olurken Salavat Getirmek

Rüyada deprem olurken salavat getirmek, kelime-i şehadet getirmek ve besmele çekmek şeklinde görülen rüyalar ekseriyetle endişe ve korkuya işaret etmekle birlikte rüya sahibinin imanlı duruşunun bu korku ve endişeyi yeneceğine ve inancın korku ve tasadan üstün geleceğine delalet etmektedir. Olumlu manada rüyada deprem olurken salavat getirmek;

 • Sevinç ve neşeye ulaştıran haberler almaya,
 • Rızık kapısının açılarak helal kazanç elde etmeye,
 • Üzüntü ve kederden kurtulmaya
 • Daima ahiret hayatını gözeterek dünyada yaşamaya

Delalet etmektedir. Aynı zamanda kelime-i şehadet getirerek depremde vefat etmek kişinin kurtuluşuna ve günahların affedileceğine işaret ettiği yorumları da yapılmıştır.

Rüyada Deprem Nedeniyle Evinizin Hasar Görmesi

Rüyada evinin duvarlarının yıkıldığını gören rüya sahibinin başına kötü bir olay isabet edeceğine ve evinin huzurunun kaçacağına işaret etmektedir. Rüyada depremde evin hasar görmesi birçok rüya yorumcusu tarafından olumsuz anlamlarda yorumlanmıştır. Rüya sahibinin rüyasında depremde evinin yıkıldığını ve o evden yalnızca kendisinin çıkabildiğini görmesi diyanetin bu konudaki yorumuna göre o kimsenin vefatının yaklaştığına ve ölümüne işaret etmektedir. Rüyada depremde geceleyin evinin yıkıldığını gören kimse şerli kimselerden olmaya ve başına gelecek musibete aracılık ettiği şeklinde yorumda bulunulmuştur.

Rüyada deprem nedeniyle evin hasar görmesi bazı kesimler için ise olumlu yorumlanmıştır. İmam Nablusi (r.a) bu konudaki yorumuna göre; rüyada depremde evlerin hasar gördüğünü zanaatkar görse işlerinin açılacağına ve helal kazanca delalet etmektedir. O yörenin yeniden inşası zanaatkarlar eliyle olacaktır. Rüya gören kimsenin haziran ayında depremin gündüz vakti evlere zarar verdiğini görmesi rüya sahibi ehil ise makamını arttıracağına ve ilim sahibi olacağına işaret ettiği yorumları yapılmıştır.

Rüyada Deprem Olması Fakat Hiçbir Yerin Yıkılmaması

Rüyada deprem olması sonucunda herhangi bir değişiklik ve fiilin gerçekleşmemesi o yörede hissedilen korku ve endişenin rüyalardaki yansıması anlamında yorumlanmıştır. Olumsuz yönü ağır basan rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmek;

 • Kıtlığa ve rızkın azalmasına,
 • Rüya hanede görülmüşse ev halkının uğrayacağı geçim zorluğuna,
 • Kötü niyetli düşmanın rüya sahibine galip gelmesine,
 • Hükümdardan gelecek umumi bir tehdit veya zulme

İşaret ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Depremde Birinin Öldüğünün Görülmesi

Rüyada depremde birinin öldüğünü görmek ölen kişinin tanınıp tanınmadığına göre farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada depremde ölen kişinin tanınmıyor olması rüya gören kimsenin gizli düşmanı alt etmesi ve zafere ulaşması anlamına gelmektedir. Rüyada birçok kimsenin ölmesi ise genellikle salgın hastalık veya savaş anlamında herkesi etkileyecek kötü bir olayla karşılaşmak anlamında yorumlanmıştır.

Rüyada depremde ölen kimse tanınıyor ve bu kimse hasta birisi ise iyileşeceğine, rüyada depremde ölen kimse hamile bir bayan ise ölen kişinin sağlıklı bir bebek dünyaya getireceğine işaret etmektedir.

Rüyada Depremde Enkaz Altında Kalmak

Rüyada deprem görmek enkaz altında kalmak şeklinde görülmüşse kişinin başarısızlığına ve düşmana galip gelmesine işaret ettiği birçok yorum bulunmaktadır. Rüyada enkaz altında kalmak;

 • İş hayatında elde edilecek başarısız sonuçlara,
 • Rüya sahibi şayet evliyse ileride yaşanacak eşler arasında büyük çaplı kavgalara
 • Hayalleri gerçekleştirmekte, arzu ve isteklere ulaşmakta sıkıntı çekileceğine

Delalet ettiği şeklinde yorumlarda bulunulmuştur.

Rüyada Depremin Cami Minaresini Yıkması

Rüyada yalnız bir yerde olan zarar o yere isabet edecek korku verici hadise anlamına gelmektedir. Olumsuz yönü ağır basan rüyada deprem görmek minare yıkılması şeklinde ise;

 • Din yolunda savaşmaktan aciz bir toplum meydana geldiğine,
 • Yanlış adet ve davranışların dini yozlaştırdığına,
 • O bölgenin Allah’ın kanunlarına karşı gelmekten dolayı belaya maruz kalacağına

İşaret ettiği şeklinde alimler tarafından bu konu hakkında rüya yorumları yapılmıştır.

Rüyada Deprem Olduğunu ve Yerin Yarıldığını Görmek

Rüyada deprem olduğunu yerin yarıldığı görmek yorumlarında bulunurken rüyanın görüldüğü zaman ve yer rüyanın yorumlanmasında büyük önemi bulunmaktadır. Rüya eğer kıtlık olan bir yerde görülmüşse o bölgenin yeni mahsullere ve bolluk berekete kavuşacağına işaret etmektedir. Eğer deprem olduğunu ve yerin yarıldığı bahar aylarında görülmüşse o yörede yazın gelecek bolluk ve bereketin ucuzluğa sebep olacağına ve rızkın genişleyeceğine işaret etmektedir.

Rüyada yerin yarıldığını görmek kışın gerçekleşirse hamile bir bayan bu rüyayı görmüşse çocuğunu düşürmeye bir genç bu rüyayı görmüşse ölümüne aracılık etmektedir. Depremde yerin yarıldığını görmek gece vakti gerçekleşiyorsa o yöre halkına uğrayacak kıtlık ve musibetlere aracılık ettiği birçok rüya tabircisi tarafından yorumlanmıştır.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek ve Sarsıntıyla Sallanmak

Rüyada deprem görmek evin sallanması şeklinde gerçekleşmişse aile hayatında ortaya çıkacak talihsiz haberlere işaret etmektedir. Rüya sahibi evliyse eşinden veya çocuklarından hoşnut olmayacağı bir haber alabilir. Depremde evin sallanması evde cereyan edecek ve rüya sahibini korku ve endişeye sevk edecek durumlarla karşılaşma olarak yorumlanmıştır. Bu durumlar maddi sıkıntılar olabileceği gibi boşanma, aldatma gibi istenmeyen hadiseler şeklinde de ortaya çıkabileceği ve ev halkının zor durumda kalacağı bu konu hakkında yapılan rüya yorumlarındandır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani