Rüyada “Rüyada Baklava Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?” Görmek

Rüyada Baklava Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Rüyada görülen baklava kısmet anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin kısmetinin açılacağına, kişinin rızkını bol kazanacağına ve istikbalinin parlak olacağına işaret eder. Aynı zamanda bolluğa ve berekete kavuşacağına ve Dünya nimetlerinden bolca faydalanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Baklava hamur tatlısı olduğu için genel anlamda mal ve nimet olarak yorumlanmaktadır. Bazı tabirciler ise baklava görmeyi kişinin uzun süreden beridir beklediği sözleri duymasına ve mutlu olmasına yorarlar. İlmi ve sırlı İslami kaynaklarda ise baklava hane halkında bulunan küçük çocukları işaret eder ve aile içinde olan ilişkileri temsil etmektedir. Ancak genel itibariyle rüyada baklava görmek hayırlıdır. Rüyada baklava dilimi görmek, bir tepsiden alınan bir dilim baklava bir hisseye veya bir mülke malik olmaya yorumlanmaktadır. Rüyada baklava tatlısı görmek; izzet, şans, erkek için bereketli bir sene, kadın içinse bekarsa kısmetlerinin artması, evli kadın ise, çocuk, arsa, ev veya dükkan satın almak anlamına gelmektedir. Rüyada baklava görmek ve yemek ganimet veya vasiyet üzerine sermaye edinmektir, ayrıca müşerref bir hayır alameti olarak da tabir edilmektedir.

Rüyada Baklava Yediğini Görmek İmam Nablusi Tabiri

İmam Nablusiye göre; rüyada baklava yemek zorluklarla elde edilen paraya, mülke ve hayırlı haberler almaya işaret eder. Rüyada Baklava yediğini görmek İmam-ı Cafer’e göre kolay kazanç, eline geçecek toplu para ve kısa süreliğine iş temposundan uzak kalacağına işaret eder. Rüyada Tepsi içerisinde görülen baklava ise rüya sahibinin emlak yönünden zengin olacağına ve arsa sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada bir dilim baklava yemek, kağıt üzerinde söz vermeye, veya bir hisse için pay alacağına, rüyayı gördüğü sene içinde helal bir mal ile şereflenmeye delalet etmektedir. Rüyada fıstıklı baklava yemek İmam-ı Nablusiye göre; itibar,makam, şöhret, bu vasıflarının yükselmesi, rüyayı gündüz gördüyse bu durumların sıkıntıya düşmesi, gece görülmesi bahsedildiği gibi anlam almaktadır. Rüyada fıstıklı baklava yediğini görmek, İmamı gazali Hz. göre; maddi anlamda sıkıntıdan feraha çıkmayı temsil ettiği hakkında yorumların analizini yaptığı kişilerde görülen hasletlerden biri olduğu açıklanmıştır. Rüyada cevizli baklava yemekİbn-i Sirin Hz. tabirine göre; ceviz sırrı ve keşfedilmeyi bekleyen bir ilmi veya olası bir hayrı temsil eder. Rüya sahibi hayır işler veya bir ilme vakıf olacaktır. Rüyada Cevizli baklava yediğini görmek, sağlık, güç, kısmet, kolay geçim ve hayırlı bir evlat müjdesi ihtiva etmektedir.

Sık Görülen Rüyalardan, Rüyada Yılan Görmek neye işarettir? Daha önce bu rüyayı görmüş olabilirsiniz.

Rüyada Tepside Baklava Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada tepside baklava görmek genel olarak yapılacak işlerde başarılı olmaya, kişinin işlerinden zevk almasına, üzerinde çalıştığı bir konuda başarıya ulaşmaya, kişinin işlerinin yolunda gitmesine ve beklediği kişiden güzel sözler işitmeye delalet eder. Rüyada bir tepsi baklava görmek, ticaret ehli biri için toplu para ve kolay bir iş ile yorumlanır. Rüyada tepsi tepsi baklava görmek, mükafat, helal kazanç, ganimet,ve rahat geçim ile yorumlanmaktadır. Rüyada baklava tepsisi görmek, rızık ve kısmetin genişlemesi bir muradın kolayca gerçekleşmesi, bekar biri için evlilik anlamına gelmektedir. Rüyada tepsiyle baklava görmek; rüyayı görenin aile ve çoluk çocuğunu temsil ettiğinden, fıstıklı ve cevizli baklava görülmesi ailesinin sağlığına ve mutluluk duyacağı güzel bir dönemin habercisi olarak tabir olunur. Alimlerin belirttiği İlmi kaynaklarda bu şekilde belirtilmiştir.

Rüyada Baklava Yemek Ne Demek?

Rüyada yenilen baklava aileden gelebilecek bir parayı işaret etmektedir. Ayrıca kişinin kazanacağı toprak ya da emlak olarak da yorumlayan kaynaklar vardır. Rüya sahibinin baklava yemesi bazen ele geçecek olan kolay mal ile de yorulabilir. Rüyada yenilen baklavanın ayrıca hane içindeki birinden yardım görmesine ya da hane halkından birinin çok başarılı işler yapacağı ve bu işin sonunda yüklü miktarda para elde edeceği anlamına da gelmektedir.

Rüyada Baklava İkram Etmek Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin baklava ikram etmesi, iş ile yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin temiz ve hayırlı bir işe gireceğine, bu işte hayırlı rızıklar kazanacağına ve işinde çok başarılı olacağına delalet eder. Dini Alimlere göre bu rüya kişinin başladığı işte yükselerek makam sahibi olacağına ayrıca bol miktarda para kazanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Baklava Açmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada açılan baklava rüya sahibinin başarılı olması için daha çok çalışması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Baklava yapmak uzun ve meşakkatli bir yolu işaret eder. Kişinin bir işe başladığını ancak başladığı bu işte daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söylemektedir. Rüyada açılan baklava yakın çevrenizdeki kişileri de temsil etmektedir. Onların giriştiği işleri başarı ile tamamlayabilmeleri için onları teşvik etmeniz ve cesaretlendirmenizi işaret eder. Ayrıca bazı tabirciler tarafından rüya sahiplerinin çalışma hayatında yaşayacakları sorunlar olarak da yorumlanmaktadır.İş yerinde huzursuzluk çıkartan biri yüzünden sıkıntılar yaşanacağına fakat bu sıkıntıların çok uzun sürmeyeceğine delalet eder. Bu rüya bazı kaynaklarda kişinin yaşayacağı sağlık sorunları sebebiyle halsiz kalacağına ve bir dönem boyunca sıkıntı çekeceği anlamına da gelmektedir. Ancak bu sağlık sorunlarının uzun sürmeyeceğine ve kısa sürede rüya sahibinin şifaya kavuşacağına işaret etmektedir.

Rüyada Baklava Dağıttığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dağıtılan baklava rüya sahibinin eğer çocukları varsa çocukları ile ilgili bir problem yaşayacağına işaret eder. Bu rüya ayrıca;

 • Aile içinde ufak tefek sorunlar olduğuna,
 • Ailedeki çocuklarla ilgili yaşanacak sorunlarda kişinin dikkatli olması gerektiğine,
 • Aile içinde iletişimsizlik olduğuna ve rüya sahibinin aile sorunları hakkında ailesi ile oturup konuşması gerektiğine,
 • Eğer varsa evlatlarının rüya sahibine karşı muhabbetlerinin artacağına,
 • Hane içindeki mutluluğa,
 • Hane halkından birinin sevinçli bir haber alacağına ve tüm ailenin huzur bulacağına,
 • Ev içinde kısa bir huzursuzluk yaşansa da tekrar eski huzurun geri geleceğine

İşaret etmektedir. Baklava dağıtmak genel anlamı itibariyle hane halkını temsil ettiği için rüya sahibinin hane halkına odaklanması gerektiğine dair uyarıdır.

Daha önce bu rüyayı görmüş olabilirsiniz! Rüyada Altın Görmek ne demek? İşte Ayrıntılı Anlamı

Rüyada Baklava Satın Aldığınızı Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada satın alınan baklava rüya sahibinin çocuklarına karşı daha sevgi ile yaklaşması gerektiğine dair bir uyarıdır. Aile içinde yaşanan huzursuzluğun sevgi eksikliğinden kaynaklandığına ve rüya sahibinin ailesine ve çocuklarına karşı daha ihtiyatlı davranması gerektiğini işaret etmektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin çocuklarla kurulan ilişkide onları anlamaya çalışması gerektiğine işaret eder.

Rüyada Baklava İkram Ettiğini Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada baklava ikram etmek rüya sahibinin iş hayatında karşılaşacağı zorlukları temsil etmektedir. Kişinin işinde çeşitli sorunlarla karşılaşacağına ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, iş yerinde kendisine karşı düşmanlık besleyen ya da dost olarak gözüken kişiler için de uyarıcı niteliktedir. Rüya sahibinin iş yerinde daha temkinli davranması ve çalışma arkadaşları ile önemli her konuyu paylaşmaması gerektiğini söyler. Aynı zamanda iş yerinde yaşanılan sorunların, yine iş yerinde anlatılmaması gerektiği şeklinde yorumları da mevcuttur. Bazı tabirciler bu rüyayı kendisine gıpta eden biri ile yorumlamaktadır. Kişinin bir süre çevresine karşı tedbirli olması gerekmektedir.

Rüyada Birinin Size Baklava İkram Aldığını Görmek  Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada ikram alınan baklava, rüya sahibinin düşündüklerini hemen söyleyen ve düşünmeden konuşan biri olduğu şeklinde yorumlanır. Dini âlimlere göre rüyada ikram alınan baklava rüya sahibinin konuşurken çok dikkat etmesi gereken biri olduğuna ve düşünmeden kesinlikle konuşmaması gerektiğine yorarlar. Bu durum rüya sahibinin dikkatli olmazsa zor duruma düşeceğine ve çevresindeki insanlardan uzaklaşacağına dair bir uyarıdır. Aynı zamanda rüya sahibinin öfke sorunu olduğunu ve karşısındaki kişiye sert tepki vermemesi gerektiğini işaret etmektedir. Tatlı dille yaklaşmayı öğrenmesi yoksa hayatı boyunca kontrol edemediği öfke dürtülerinden dolayı çok zorluklar yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Genel olarak bu rüya kişinin genel hal ve tavırları ile alakalıdır. O yüzden rüya sahibinin kendi hal ve tavırlarına çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Rüyada Baklavaya Şerbet Dökülmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada baklavaya dökülen şerbet rüya sahibinin çok meşgul ve yoğun olarak çalıştığını ya da okuduğuna işarettir. Rüya sahibinin kafasının yoğun olmasından dolayı odaklanması gereken asıl şeylere odaklanamadığına ve bu yoğunluğu kafasından atması gerektiğine delalet eder. Rüya sahibinin dinlenmek için zamana ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlayan bazı kaynaklar mevcuttur. Kişinin işinden ya da okulundan bir süre için izin alıp uzaklaşmasını ve kafasını rahatlaması gerektiği anlamına gelir. Bazı âlim kişilere göre şerbet hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Ancak baklava üzerine şerbet dökülmesi rüya sahibinin şuan ki meşguliyetine işaret eder.

Rüyada Baklavayı Dilimlemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada baklava dilimlemek rüya sahibinin bir işe başlarken cesaretli olması gerektiğine ve korkmaması gerektiğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin atacağı adımlarda özgüvenli olmasının kendisine büyük fayda sağlayacağına ve başarı yolunda kendisine rehberlik edeceği anlamına gelir. Kişinin cesaretsizlik sonuncunda çok fazla kaybının olacağına ve bu yüzden işe başlarken korkmadan başlaması gerektiği şeklinde yorumlayan kaynaklar vardır.

Rüyada Yanık Baklava Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen yanık baklava kişinin bir dönem sağlık problemleri yaşadığına fakat bu problemleri aşarak sağlığına kavuşacağına şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca rüya sahibinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. Yanık baklava görmek genelde kişilerin sağlık durumları ile yorumlanan rüyalardan bir tanesidir. Birçok dini kaynakta sağlık durumlarının iyileşeceği şeklinde yorumlarla karşılaşmak mümkündür.

Rüyada Tepsi ile Baklava Satın Alındığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada tepsi ile baklava satın almak rüya sahibinin emlak zengini olacağına işaret etmektedir. Tepsi dini âlimlere göre toprak veya evi temsil etmektedir. Tepsi içinde görülen baklavalar mirasa ya da parayla satın alınan ganimete işaret eder. Rüya sahibinin tepsi ile aldığı baklava kendi kazancı ile alacağı mala delalettir.

Rüyada Fıstıklı Baklava Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen fıstıklı baklava rüya sahibinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağına, hayatındaki her şeyin yolunda gideceğine ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağına delalet eder. Fıstık, dini alimlere göre bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Baklavanın içinde bulunan fıstık ele geçecek büyük miktarda paraya veya kişinin kendisine kalacak olan mirasa da işaret etmektedir. Bunun yanı sıra rüyada fıstık görmek;

 • Rüya sahibinin sağlıklı bir yaşama sahip olacağına,
 • Hane halkı arasındaki sevgiye,
 • Aile içindeki huzura,
 • Yeni bir işe girmeye,
 • İş için bir seyahate çıkmaya ve bu seyahatten edinilecek olan kazanımlara,
 • Hayatının dönüm noktası olmasına,
 • Yaşamının gayesini keşfedeceğine,
 • Kurduğu tüm hayallerin gerçekleşeceğine,
 • Mesleğinde çok başarılı olarak yüksek makamlara yükseleceğine,
 • Bolluk ve bereket içinde bir hayat sürmeye,
 • Kazancının artacağına,
 • Sağlık problemleri varsa şifa bulacağına,
 • Evli ise hayırlı evlada, evli değilse mutlu bir evliliğe sahip olacağına,
 • Beklenilen güzel haberlerin alınacağına,
 • Hayırlı işlerin olacağına ve kişinin biraz daha sabretmesi gerektiğine,
 • Geleceğinde yaşayacağı bir aydınlanmaya,
 • Sevdiklerinin takdirini kazanacak ve ailesini gururlandıracak işler yapmaya,
 • Kişinin yeni bir şehirde hayata başlayacağına,
 • Farklı kültürleri öğreneceğine,
 • Yeni aktiviteler öğrenmek için adımlar atacağına

İşaret etmektedir. Yeşil fıstık genel olarak dini kaynaklarda hayırlı rüya anlamına gelmektedir. Bu yüzden fıstıklı rüya gören kişinin hayatında hayırlı gelişmelerin olacağı şeklinde yorumlanabilir.

Bu rüya çok sık görülüyor, daha önce görmüş olabilirsiniz! Rüyada ağlamak neye işarettir? İslami yorumlarla anlamı

Rüyada Kaymaklı Baklava Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada görülen kaymaklı baklava, genel olarak iyiye işaret eder. Tatlı görmek birçok âlime göre hayra yorumlanmıştır. Rüyada görülen kaymaklı baklava ise bolluk, refah, bereket anlamına gelir. Ayrıca bazı dini kaynaklara göre rüya da görülen kaymaklı baklava alınacak sevindirici bir haberden dolayı yapılacak olan kutlamaya işaret eder. Bu yüzden kişinin kalabalık bir ortama gireceğinden ve girdiği bu ortamda kendisine çok fayda sağlayacak insanlarla karşılaşacağı anlamlarına da gelmektedir. Aynı zamanda bazı dini kaynaklara göre rüyada görülen kaymaklı baklava kişinin makam ve mevki sahi olmasına ya da eline geçecek olan hayırlı mala delalet etmektedir.

Rüyada Cevizli Baklava Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada görülen cevizli baklava rüya sahibinin refaha ermesine, kazanılacak olan helal mala işaret eder. Bu helal malın aile fertlerine çok faydası dokunacağına ve kişiye çok kazançlı iş yolları açacağına dair rivayetlerde bulunmaktadır.  Bazı rüya tabirleri yorumlayan alimlerin görüşlerine göre; açılan bu yeni iş yollarının hem kişiye hem de çevresine oldukça fayda getireceği konusunda hem fikirlerdir. Bu yüzden kazanılan malın bir kısmının hayır işlerinde kullanılması gerektiği âlimler tarafından yapılan tavsiyelerden biridir. Böylece malın şükrünün de yapılması sağlanmış olur. Dünya nimetlerinden biri olan cevizin rüyada görülmesi birçok salih amel işlemeye ve hayır duası almaya şeklinde de yorumlanmaktadır.

Daha Fazlası için, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

En iyi Medyum Hoca kim? - Medyum Hocalar - Medyum Geylani